pixel
Job
Aktuelle jobs på Magasinet KBH

Fast tilknyttet freelancer med indsigt i byen

Freelancer til baggrund


Fast tilknyttet freelancer med indsigt i byen

25.06.20

Magasinet KBH har i nu 15 år formidlet Københavns arkitektur og byudvikling til et bredt publikum. Med en kærlighed til byen — og en dyb ambition om at beboernes ønsker skal være en central del af at udforme den — skriver vi både rapporterende og debatterende om vores hovedstads byrum og byliv, og hvor det hele bevæger sig hen.

Vi ønsker at starte et nyt samarbejde med en freelancer, der har en særlig interesse for byens udvikling og indledningsvist vil arbejde én dag om ugen.

HVEM ER DU?

Skriftligt meget velformuleret med en stor interesse for — og noget baggrundsviden om — byudviklingen i København. Du kan med dit levende sprog gøre en kommunal lokalplan til en relevant historie for en stor del af byens beboere.

Du er selvkørende og ansvarsfuld og kan perspektivere dit stof, fordi du kender lidt til de politiske arbejdsgange og også helst til arkitektur og byggeri.

Du kan håndtere almindeligt CMS-arbejde med tekst og billeder (vi bruger Drupal, men kender du f.eks. WordPress, er skiftet nemt).

Ideelt set har du også kendskab til basal billedbehandling med f.eks. Photoshop og gerne også online værktøjer til datavisualisering som f.eks. Datawrapper og Infogram.

HVAD OG HVORDAN FOREGÅR DET?

Magasinet KBH har ikke noget kontor, og det daglige arbejde klarer du derfor derhjemme eller på dit eget kontorfællesskab.

Den redaktionelle koordination klarer vi med planlægningsværktøjet Trello og chat-appen Slack — og af og til måske et møde over en kop kaffe i byen.

Der er derfor tale om et job der tilbyder en stor grad af frihed, og samtidig kræver, at man er motiveret og kan arbejde selvstændigt.

På en almindelig arbejdsdag åbner du redaktionslisten på din computer og vil finde en prioriteret liste over stof at gå i gang med. Du er også meget velkommen til selv at byde ind med idéer.

Listen vil indeholde stof af to typer:

1.
Nyhedsartikler

2.
Perspektivartikler, hvor du typisk vil skulle tale med én kilde om et afgrænset emne

HVEM ER I OG HVAD ER LØNNEN?

Vi er en lille gruppe bestående af en chefredaktør på fuld tid, en assisterende redaktør på deltid, en journalist på deltid og et hold på 5-6 mere løst tilknyttede freelancere der arbejder med tekst, foto og teknologi.

Magasinet KBH udgives på et lille budget og er motiveret af at gøre en positiv forskel i København.

Lønnen er p.t. 2.000 kr. pr. arbejdsdag.

Vi forventer, at du på en arbejdsdag kan producere 2-3 nyhedsartikler eller én perspektivartikel — inklusive at lægge artiklerne op med billeder.

Hvis stofområdet interesserer dig, friheden tiltaler dig, og muligheden for at gøre en forskel inspirerer dig, så vil vi rigtig gerne høre fra dig.

Magasinet KBHs medlemstal er stigende, og derfor er der mulighed for, at samarbejdet kan udvikle sig til mere end én dag om ugen.

Honoraret kan også blive justeret opad i takt med stigende medlemstal, men det er vigtigt, at du også er motiveret af, at ville gøre en forskel for byens arkitektur, byrum, trafik og politik.

Kontakt: job@magasinetkbh.dk.

Send et par kortfattede linjer om dig selv og to eksempler (ikke flere) på relevant arbejde, helst som links. Det er vigtigt, at eksemplerne har faktuelle / undersøgende elementer og ikke f.eks. er ren reportage, debatindlæg, anmeldelser m.v.

Hvis eksemplerne er bag paywall, så send i stedet en PDF. 

Vi har desværre ikke mulighed for at svare alle. Du hører fra os i løbet af maksimalt én måned, hvis vi ønsker at gå videre. 


Freelancer til baggrund

HVAD?

Magasinet KBH bringer i sin KBH+ sektion gennemresearchet baggrundsstof — typisk artikler af mere end 2.000 ords længde.

Emnerne kan være alt fra planer om mere grønt i byen til en undersøgelse af, hvad der sker med byens tomme kirker. Du skal forvente at bruge en del tid på research.

Indledningsvist vil du få pitches fra redaktionen. På lidt sigt vil du blive en aktiv del af at definere interessante emner og vinkler.

HVEM?

Du er en habil skribent der kan levere en struktureret og sprogligt flydende baggrundsartikel klar til udgivelse.

Du er vant til at arbejde med kilder og interviews til indhentning af information.

Du er lidt af en perfektionist og researcher altid ekstra, hvis du støder på noget, du ikke helt kan få til at stemme. Det vil være et plus, hvis du allerede ved, hvor du typisk finder information om Københavns udvikling, f.eks. politisk.

Du har et godt kendskab til København og interesserer dig for byens udformning.

Kan du selv tage gode billeder til din tekst, og lave basal billedbehandling, vil det være et plus.

HONORAR?

Magasinet KBH udgives på et lille budget og er motiveret af at gøre en positiv forskel i København.

Basishonorar for en baggrundsartikel er 3.000 kroner. Der er mulighed for stigende honorar i takt med, at flere abonnerer på Magasinet KBH.

Kontakt: job@magasinetkbh.dk.

Send et par kortfattede linjer om dig selv og to eksempler på relevant arbejde, helst som links. Det er vigtigt, at eksemplerne er undersøgende journalistik og ikke f.eks. reportage.

Hvis eksemplerne er bag paywall, så send i stedet PDF. 

Skriv "baggrunds-freelancer" i emnefeltet.

Vi har desværre ikke mulighed for at svare alle. Du hører fra os i løbet af maksimalt 14 dage, hvis vi ønsker at gå videre.

Magasinet KBH

2005
grundlagt
126.963
sidevisninger
seneste måned
41.116
engagerede
Facebook fans
6.739
modtagere af det
ugentlige nyhedsbrev