pixel

Cykelskoven, Stationshaven og Banebroen

Cykelparkering ved Hovedbanegården med et grønt byrum over banegraven.

cykelskoven stationshaven københavns hovedbanegård

STEM

Denne vision har modtaget 73 % positive stemmer
Stemmer i alt 64

Ved Københavns Hovedbanegård er der et stigende behov for cykelparkering. Det har Spacelab Arkitekter skitseret en løsning på – kombineret med et grønt byrum:

Cykelskoven med plads til 2.700 cykler og Stationshaven, der byder på fast quality food og legeplads. Et moderne byrum, der åbent og venligt modtager de rejsende og byens borgere, samtidig med at være en platform for de handlende.

Projektet er helt i tråd med titlen European Green Capital, den prestigefyldte pris København fik af EU Kommissionen i 2014. Blandt andet for indsatsen for at få flere til at cykle og være et levende laboratorium for nye grønne løsninger. Det er essensen i Cykelskoven og Stationshaven.

Infrastruktur – liv og handel

Banegraven ud mod Vesterbrogade overdækkes og pladsen føres helt ud til facaderne på de omkringliggende bygninger. Det vil gøre facaderne aktive i gadeplan – skabe nye muligheder for et handelsmiljø med en attraktiv beliggenhed.
 
Cykelskoven sænkes en smule i forhold til gadeplan, og Stationshaven placeres over. Cykelskoven er åben, og man kan passere på kryds og tværs – der er adgang til alle steder fra alle steder. Langs Stationshaven placeres butikker, der vil være med til at skabe både liv og tryghed, ikke mindst i Cykelskoven. Sidst bevares muligheden for at køre ind til stationen med bil og sætte passagerer af: Kiss and ride.
 

Lidt på afstand midt i byen

Stationshaven bliver et grønt sted i byen – kærkomment på et sted, hvor der ikke er meget grønt. Haven, der er hævet, er dynamisk tilgængelig via trapper, ramper og elevatorer, fra både gadeplan og Cykelskov. Også her kan man passere på kryds og tværs på sin færden gennem byen. Gøre stop ved caféer. Slå sig ned på legepladsen. Være midt i byen – lidt på afstand.
 
Ambitionen er en cykelparkering, der er dynamisk tilgængelig på vej fra byens kvarterer til togene. Et attraktivt byrum både for de rejsende, byens borgere og forretningslivet – et byrum med adgang fra såvel pladsen, Cykelskoven og Stationshaven. Et sted med liv og aktivitet.
 

Lys, både nat og dag

Store åbninger i dækket over Cykelskoven skaber visuel kontakt til Stationshaven, og måske vigtigere endnu, leder dagslys ned til de parkerede cykler. Deraf navnet Cykelskoven. Søjler bærer dækket, hvor de store åbninger lader lyset komme ned – som gennem lysninger i skoven. Lyset og forbindelsen til både pladsen og Stationshaven er vigtige elementer for at skabe tryghed.
 
Om natten lader de store åbninger lyset komme den anden vej. Det kunstlys, der oplyser Cykelskoven, sendes op gennem de store åbninger, og pladsen bliver et lysende og poetisk pejlemærke i natten.
 

Banebro og mere cykelparkering

Banebroen er en anden del af vores løsningsmodel: Cykelparkering ved Tietgensbroen på bagsiden af Hovedbanegården. Mange borgere kommer til togene fra den side af stationen, og ved at udvide broen skabes mulighed for et nyt byrum med direkte adgang til perronerne. Ligesom i dag bare med flere muligheder – bedre plads, infrastruktur og logistik.
 
Banebroen bliver et urbant byrum med plads til 1.000 cykler, butikker og caféer – på et sted hvor byen i dag ikke er komprimeret. Et sted med nye muligheder, uden det er på bekostning af eksisterende forhold, men i kraft af dem. Det griber et af byens mange potentialer.
 
Broen udvides mod det sydlige København, hvor blikket kan følge sporene ud af byen. Et nyt bindeled til Vesterbro og busparkeringen ved DGI-byen, et trafikalt knudepunkt, der bliver bundet bedre sammen.
 

Tog til cykelbyen

Udvidelsen af broen vil gavne infrastrukturen – bedre plads til at komme af cyklen, stå på bussen, praje en taxa eller bare blive sat af. Det vil give større trafikal sikkerhed og være et naturligt led i Københavns udvikling som cykelby.
 
Det nye byrum vender blikket mod noget af Københavns tidligere industri, og i tidens ånd tænkes det som en lille containerby – en mikro-bydel med plads til cykler, mennesker, caféer og butikker. Banebroen, et sted med liv og aktivitet, som omkring Stationshaven og Cykelparkeringen. Men med en anden stemning.

Mest læste

Gode visioner
Er du registreret bruger på Magasinet KBH kan du sætte dit præg på København. Stem visioner op og ned … eller vis din egen frem
Ikon læs mere

relaterede
visioner

relaterede
artikler

seneste
visioner

Nyuddannet arkitekt vil skabe et "pensionat for træerne" på Langelinie og langs resten af havnen. Genbrug af ældre træer er nemlig billigere og kan bevare byens større træer.
close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling