pixel

Ny banegårds­plads til Københavns Hoved­banegård

En stor attraktiv plads med overdækket cykelparkering i stedet for den åbne banegrav midt i byen.

STEM

Denne vision har modtaget 86 % positive stemmer
Stemmer i alt 145

Den åbne banegrav foran Hovedbanegården, eller ”Hullet” som området også kaldes i folkemunde, har i mange år været genstand for debat, irritation og forargelse. Mange fantasifulde ideer og projekter til overdækninger og byggerier er alle strandet på spørgsmålet om, hvem der skal finansiere byggeriet. ”Hullet” fremstår derfor stadig som et åbent sår i et af de mest centrale og travle byrum i Hovedstaden.

Vores skitseforslag fra NOBEL Arkitekter viser, hvorledes hullet kan omdannes til en attraktiv ny banegårdsplads, så der bliver plads til både mennesker, cykler og bymæssige aktiviteter. Som samler byrummet mellem Hovedbanegården, Astoria og Panoptikonbygningen og iscenesætter Frihedsstøtten på en ny og værdig måde.

Og som under pladsen etablerer 2.000 nye overdækkede cykelparkeringspladser, som vil imødekomme det stigende behov når Metroringlinjen og Ringstedbanen bliver klar om nogle får år.

Hvad skal der ske med ”Hullet”?

Cykeltrafikken i København er øget væsentligt gennem de senere år, og med åbningen af den nye Metroringlinje skønner Trafikstyrelsen, at der især ved Hovedbanegården vil være et markant behov for flere cykelparkeringspladser. Der er i dag ca. 2.000 pladser omkring Hovedbanegården, og prognoserne peger på, at der vil være behov for ca. 6 - 7.000 pladser efter åbningen af den nye Metroringlinje i 2020.

Cykelparkering optager allerede i dag store arealer omkring Hovedbanegården, og de mange cykler skaber ofte kaos ved indgangene. Med udsigten til endnu flere cykler har Københavns Kommune igangsat udarbejdelsen af et idékatalog, som belyser mulighederne for etablering af nye cykelparkeringspladser omkring Hovedbanegården. Idékataloget peger blandt andet på muligheden for at etablere et fritsvævende rundt cykelparkeringsdæk henover den åbne banegrav. Konstruktionen har fået tilnavnet ”Cykelhjulet”, og vil have plads ca. 700 nye cykelparkeringspladser (klik her for at se mere om Cykelhjulet, red.).

Dette antal pladser vil slet ikke være tilstrækkeligt, og samtidig ødelægges muligheden for at etablere en attraktiv ny plads midt i København.

Cykler eller byrum – hvorfor ikke begge dele?

Der skal tænkes anderledes visionært og helhedsorienteret, når et så centralt byrum skal omdannes. Hos NOBEL Arkitekter ser vi en oplagt mulighed for at skabe et nyt markant pladsrum ved at lukke ”Hullet” og samtidig etablere ca. 2.000 overdækkede cykelparkeringspladser på et indskudt dæk mellem pladsen og sporarealet. Hermed imødekommes på en gang behovet for væsentligt flere cykelparkeringspladser samtidigt med, at drømmen om en ny plads foran Hovedbanegården kan realiseres.

Den nye plads samler byrummet mellem Hovedbanegården, Hotel Astoria og Panoptikonbygningen og vil opleves som en naturlig fortsættelse af Hovedbanegårdens gulvflade. Over den nuværende banegrav hæves pladsen svarende til højden på det nuværende rækværk, som omkranser banegraven. Det betyder, at man har overblik over pladsen, når man færdes langs Vesterbrogade, og man fortsat vil kunne se det ikoniske ur ved hovedindgangen, når man ankommer til fods eller på cykel.

Når man træder ud fra Hovedbanegården vil man opleve en imødekommende grøn plads, der vil summe af aktivitet året rundt. Der vil være mulighed for opstilling af mindre Street Food boder, markeder, kunstinstallationer, turistinformation og pop up events. Her kan Købehavn og Wonderful Copenhagen byde velkommen til kongresser og messer - kun fantasien sætter grænser.

Pladsens udformning viderefører Hovedbanegårdens arkitektur og scenesætter Frihedsstøttens placering i byrummet. Frihedsstøtten får hermed den visuelle opmærksomhed, som det vigtige nationale symbol i mange år har savnet. Fra pladsen kan man ligeledes opleve de smukke ikoniske bygninger som SAS hotellet, Hovedbanegården og Hotel Astoria, som på hver sin måde repræsenterer udviklingen i København, på en ny og spændende måde.

Både venlig og tilgængelig plads

Mod Vesterbrogade udformes pladsen med en bred terrassering, og langs de øvrige sider etableres der en kombination af plantekummer og trapper, som formidler overgangen til arealerne langs Hovedbanegården, Hotel Astoria og Panoptikonbygningen. Trapperne vil også kunne bruges som faste siddepladser og udformningen sikrer, at den centrale del af pladsen vil opleves som en fredfyldt oase forbeholdt for gående og rekreative aktiviteter.

Langs Hotel Astoria og Panoptikonbygningen plantes trærækker, der understreger pladsens retning og skaber et grønt og imødekommende hovedindtryk. Ligeledes plantes der trægrupper ved trappen mod Reventlowsgade og i pladsens østlige side ved restauranten MAD og Hotel Plaza, så disse arealer også vil fremstå attraktive og venlige.

Trafikalt opretholdes den nuværende indkørsel fra Vesterbrogade ved Hotel Astoria, og udkørslen vil fortsat foregå ved Panoptikonbygningen mod Vesterbrogade. Herved kan vejarealet til Bernstorffsgade inddrages til fortovsareal til glæde for Hotel Plaza og restaurant MAD.

Målet er at fastholde en god tilgængelighed til alle de nuværende funktioner og samtidig neddrosle trafikmængden. Der vil fortsat være en række korttidsparkeringspladser og afsætningspladser foran hovedindgangen til Hovedbanegården. Alternative løsninger med inddragelse af tilkørslen fra Bernstorffsgade kan overvejes i forbindelse en samlet trafikløsning omkring Hovedbanegården.

2.000 underjordiske cykelparkeringspladser

Under pladsen etableres der et stort overdækket areal til ca. 2.000 nye cykelparkeringspladser. Adgangen sker primært via to brede ramper, som gør det muligt at cykle direkte ned til parkeringsområdet fra Vesterbrogade. Arealet organiseres med god tilgængelighed og mulighed for overvågning. Parkeringen er udformet i ét plan, der sikrer overskuelighed og erfaringsmæssigt er det, som cyklister foretrækker.

Mod Hovedbanegården etableres der to ramper umiddelbart foran hovedindgangen, så man har kort og ubesværet adgang til Hovedbanegårdens forhal. De nuværende cykelparkeringspladser foran Hovedbanegården reduceres, og skal fremover primært fungere som korttidsparkering. Herved bliver der bedre plads til de mange gående, og det visuelle miljø langs Hovedbanegårdens facade rettes op.

Der etableres en række cirkulære åbninger op til pladsen, så parkeringsområdet vil opleves lyst, trygt og imødekommende. Mod Vesterbrogade etableres der i forbindelse med parkeringen arealer til cykeludlejning, værksted og mulighed for opbevaring af cykler i aflåste områder.

Den nye konstruktion tænkes udført med rumhøje stålspærfag, der spænder over den nuværende banegrav. Med dette konstruktionsprincip skal der kun etableres ganske få nye bærende konstruktioner mellem de nuværende jernbanespor. De nye konstruktioner placeres, så fritrumsprofiler og afstandskrav i henhold til gældende banenormer overholdes. Der indbygges de nødvendige ventilationsanlæg, så dieselos kan fjernes effektivt. På sigt vil de gamle dieselelektriske lokomotiver blive udfaset, så miljøproblemerne vil blive elimineret.

København fra sin bedste side

København har været inde i en rivende udvikling de seneste 20 år, og i disse år opføres der mange nye spændende byggerier i området omkring Hovedbanegården. Den nye Metro, Axel Towers, Tivolihjørnet, Industriens Hus, udviklingen af Posthusgrunden, nye hoteller langs Kalvebod Brygge samt den fortsatte udbygning af Kødbyen intensiverer bylivet og trafikken omkring Hovedbanegården.

Denne udvikling stiller krav til en tilsvarende udvikling og forbedring af de offentlige byrum og trafikanlæg, så København kan fastholde sin status, som en af verdens bedste og mest imødekommende storbyer. Ligeledes har den nærmest eksplosive udvikling af cykeltrafikken gjort København til et studiemål, som tiltrækker turister og interesserede fra hele verden, der vil opleve verdens bedste cykelby.

Det er vigtigt at byrummene omkring Hovedbanegården har samme høje kvalitet som de nye byggerier, som opføres i Københavns Metropolzone. Tænk om vi kunne få en rolig Banegårdsplads, som giver noget tilbage til byen. Det er netop her at København skal vise sig fra sin bedste side, hvad enten man møder byen som turist, kongresdeltager, pendler eller borger. Det vil være en kæmpe gevinst for alle.

Mest læste

Gode visioner
Er du registreret bruger på Magasinet KBH kan du sætte dit præg på København. Stem visioner op og ned … eller vis din egen frem
Ikon læs mere

relaterede
visioner

relaterede
artikler

seneste
visioner

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling