pixel

bydel

Amagerbro

44 artikler
  • Projekt

En nybygning til Amagerværket, der leverer fjernvarme til over 500.000 borgere i Hovedstaden.

Den 200 meter lange og over 40 meter høje kraftværksblok omstiller Amagerværket fra brug af kul til mere bæredygtig biomasse i form af træflis.

...