pixel

"Skæve boliger" på vej på grøn plet på Amager

Planlagte “skæve boliger” vil betyde nedlæggelse af et grønt område i Sundby — og det har udløst modstand fra lokale.

Radisevej skæve boliger

Kort
Radisevej

Boliger til socialt udsatte ligger klokkeklart i kategorien af byggerier, som kun få er decideret modstandere af, men som de færreste samtidig vil have liggende i deres egen baghave.

‘NIMBY’-effekten kalder man fænomenet — efter det engelske udtryk ‘Not In My Back Yard’.

På Radisevej på Amager skulle man måske nærmere omskrive udtrykket til det noget mindre mundrette NIMGS, ‘Not In My Green Space’. Her er det nemlig først og fremmest frygten for at miste et grønt område, der har udløst modstand mod en foreslået placering af 10-12 såkaldte ‘skæve boliger’ til socialt udsatte.

Boligerne er en del af en større indsats for at reducere brugen af hjemløse-herberger ved at tilbyde mere permanente boliger til folk, der ellers lever på gaden. Kommunen har i budgettet for 2024 afsat penge til fem nye boligafdeligner med 10-12 skæve boliger i hver, og man er nu i gang med at finde egnede steder at opføre dem.

Og én af de foreslåede placeringer er altså et smalt grønt område langs Radisevej i Sundby på det centrale Amager — få minutters gang fra både Sundby Idrætspark og Amagerbrogade.

"Dybt bekymrede" ejere

Socialforvaltningen Københavns Kommune har i forvejen en række faciliter i området, heriblandt et bosted og et botilbud, og set i dét lys virker placeringen ganske logisk.

Men i Amager Vest Lokaludvalg melder man hus forbi. Byggeriet af de skæve boliger vil nemlig betyde nedlæggelsen af et lille, aflangt grønt område, som ligger langs Radisevej.

Sammen med et lignende grønt område langs nærliggende Fussingvej er det et af de få fælles byrum i et kvarter, der ellers i høj grad er præget af lukkede villahaver uden offentlig adgang til grønt og til opholdsarealer i det hele taget..

“Lokaludvalget ønsker at bevare de tilbageværende grønne arealer i den bebyggede bydel,” lyder det i deres høringssvar til rådhuset — adspurgt om hvad de mener om planerne.

Også i den lokale grundejerforening er man “dybt bekymret” over, at man nu vil inddrage et af områdets sidste grønne områder. Især i betragtning af, at man for nylig har måttet sige farvel til kvarterets grønne bræmmer ud mod nærliggende Irlandsvej, hvor der er blevet anlagt parkeringspladser.

Dermed skriver historien om de skæve boliger sig også ind i den større historie om bilernes plads i byen.

... og utryghed

Grundejerforeningen mener samtidig, at man tidligere har fået tilsagn fra kommunen om, at der ikke ville blive bygget mere på kvarterets tilbageværende, grønne områder.

“På den baggrund forekommer det uforståeligt og urimeligt, at kommunen nu planlægger at bebygge det eneste større tilbageværende grønne areal i området,” lyder det i grundejerforeningens høringssvar.

Derudover er man fra grundejerforeningens side nervøse for, at beboerne i de skæve boliger kan ende med at skabe utryghed, hvis de skulle beslutte at bruge de opsatte borde og bænke i førnævnte grønne område ved Fussingvej som samlingssted.

De lokale har netop sendt deres holdning ind til rådhuset, hvor byens politikere skal tage den med i overvejelserne, når de inden længe skal træffe endelig beslutning om, hvorvidt græsplænen på Amager må vige pladsen for de skæve boliger. 

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling