pixel

Fra landsby til storby i hjertet af Sundby

Ejer vil erstatte nedslidt gårdejendom med lejligheder og fuldende nyt boligkvarter nær Englandsparken på Amager.

Ulrík Bechs Alle 54 tegning

“Tilegnet alt det, der har stået for længe ude i regnen”.

Sådan lød dedikationen i digteren Søren Ulrik Thomsen og dramatikeren Jokum Rohdes bog “København Con Amore” fra 2006.

I bogen dokumenterede og hyldede de en side af København, der var og er på vej til at forsvinde helt: Bagsiden. Yderkanten. Det gamle, grimme og slidte København.

Men selv de to intellektuelle slumromantikere vil nok medgive, at visse ting kan stå for længe ude i regnen. I hvert fald, hvis de kommer forbi ejendommen på Ulrik Birchs Allé 54, tæt ved Englandsparken i Sundby på Amager.

Den trelængede ejendom fra 1850’erne er ganske vist den sidste tilbageværende gård fra dengang, Sundby var en bondelandsby uden for voldene. Men efter omkring 60 år som autoværksted og en periode, hvor den slet ikke er blevet anvendt, henligger gården i dag som lidt af en øjebæ med sine grafittiovermalede, afskallede mure og tomme, sprosseløse vinduer.

Når man i dag ser billederne af den gamle, nedslidte — og flere gange ombyggede gård — kan det undre lidt, at den i en lokalplan fra 2020 bliver betegnet som 'bevaringsværdig'.

Mindre værdi i ny vurdering

Dét har tilsyneladende også ærgret folkene bag det byggeprojekt, som lokalplanen fra 2020 skulle bane vejen for, og som stod til at omdanne et lidt rodet erhvervsområde til et moderne boligkvarter med en blanding af nye og gamle bygninger.

I hvert fald har de nu, næsten fire år efter lokalplanens vedtagelse og langt inde i byggeprocessen, bedt Amager Vest Lokaludvalg om støtte til at få vedtaget en ny lokalplan, der gør det muligt også at rive den gamle gård ned og erstatte den med en ny hjørneejendom på godt 1.500 etagemeter.

Baggrunden er blandt andet en ny vurdering af den gamle gårdejendom, der sætter dens arkitektoniske og historiske værdi væsentligt lavere end en tidligere vurdering fra 1992.

I vurderingen står der blandt andet, at bygningen vil skulle gennemgå en dyr og omsiggribende renovering, hvis den skal bringes tilbage til sit seneste, arkitektonisk helstøbte udtryk.

Hvis en ny lokalplan bliver en realitet og gården rives ned, vil det betyde, at området i endnu højere grad vil blive transformeret fra det tidligere landsby- eller forstadsagtige miljø med lave og spredte bygninger til et moderne storbykvarter med tæt og høj bebyggelse.

Vi har tidligere her på Magasinet KBH beskrevet, hvordan nybyggeriet i området skal tilpasse sig de eksisterende omgivelser. Ud mod trafikerede Englandsvej mod vest skal der således bygges i fire-fem etager, mens byggeriet ud mod parcelhuskvarteret på den østlige side bliver lavere og forsynes med forhave.

Med den ønskede, nye lokalplan vil boligkvarteret knopskyde henover Ulrik Bechs Allé med en hjørnebygning, der rent optisk falder let i højde fra vest mod øst, så den forbinder de to typer bymiljø.

Hjørnebygningen er på de aktuelle tegninger forsynet med samme nyfortolkning af klassiske sadeltage som resten af nybyggeriet og som f.eks. også ses på byggerierne på Krøyers Plads — lige ved Inderhavnsbroen — som stod færdige i 2017.

Området omfatter yderligere to bevaringsværdige bygninger — en villa fra 1921 og en tidligere værkstedsfabrik fra 1916. Det er ikke en del af den aktuelle plan, at der skal pilles ved dem.

Til gengæld er de øvrige bygninger, inklusive en tidligere bilforhandler, for længst revet ned. Dermed er området godt på vej til at udvide den efterhånden lange liste over tidligere erhvervs- og industriområder i København, der er blevet transformeret, eller skal transformeres, til boligkvarterer.

 

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling