pixel

Nyt byggeri på vej til Amager Strandpark

Mere plads til vandsporten og en mulig ny café og butik er på vej på det sydlige Amager Strandpark.

amager strandpark, oversigt, luftfoto

Udviklingen i København er gået stærk de seneste tyve år, og langt fra alle nye projekter i byen er blevet lige godt modtaget af københavnerne.

Men Amager Strandpark er et sjældent eksempel på et projekt, som meget få har noget imod. Og det er let at se hvorfor.

Hver sommer valfarter tusindvis af badegæster og vandsportsudøvere mod den populære kunstige ø for at hoppe i vandet, sole sig eller suse ned ad øens slangende betonstier på rulleskøjter eller longboard.

Mere end en million besøgende har området hvert år.

Al den aktivitet kalder dog på mere plads — nærmere bestemt til strandens mange sportsforeninger, som lige nu ikke har mange steder at holde til.

Og da man jo ikke bare kan efterlade det dyre surfbræt eller kajakken natten over i sandet, er det for mange lige nu nødvendigt at køre udstyret frem og tilbage i bil.

Klubhus, handel og café

Derfor er Københavns Kommune i gang med at forberede byggeplaner i øens sydlige ende — tæt ved bilbroen mod Amager Strandvej.

Her finder man i forvejen Kajakhotellet med en tilhørende café, en stor græsplæne, en minigolfbane og en oprindeligt midlertidig parkeringsplads, der efterhånden er blevet permanent.

Men faciliteterne er ikke nok til efterspørgslen, så planen er nu at opføre yderligere godt 1.400 m2 byggeri til klubfaciliteter, salg og opbevaring.

Udover lokaler til klubberne skal det nye erhverv understøtte strandlivet året rundt, så en ny café, restaurant og måske en lille butik er også en del af de foreløbige visioner for stedet.

I alt har kommunen fem ledige byggegrunde langs Hajkajakvej at jonglere med, men den præcise fordeling af de nye byggerier vil først være på plads efter en dialog med sportsforeningerne i Amager Strandpark.

Brugerne er med til at bestemme

Hvordan det hele kommer til at se ud — og hvornår byggeriet kan gå i gang — er endnu ikke på plads.

Først skal der laves et tillæg til den relevante lokalplan, da den nuværende ikke tillader et samlet butiksareal på mere end 500 m2 i hele strandparken — og den kvote er stort set opbrugt nu.

Derudover er Amager Strandpark fredet efter Naturbeskyttelsesloven, som skal sikre, at nyt byggeri ikke forstyrrer kystens dyreliv eller rager for meget op i landskabet.

Alt nybyggeri vil kræve dispensation fra beskyttelsen, og selv når der gives dispensation, skal nyt byggeri opføres med tanke på at bevare det særlige, maritime udtryk herude.

Derfor er Amager Strandparks nuværende isboder og toiletter forholdsvis lave beton- og træstrukturer, der ikke rager højt op fra sandet. Og det er formentlig arkitektur i samme, diskrete stil vi har at vente i den sydlige del af strandparken.

Lige nu er Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune så småt gået i gang med at screene ønskerne til det nye foreningsbyggeri. Når de er afklaret, skal de 24 medlemmer af 'Parkbrugerrådet' for Amager Strandpark høres om bygningernes udseende.

Udover byggeplanerne har kommunen foreslået, at et større græsareal lige ved siden af skal blive til et nyt naturområde med plads til levesteder for dyr.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling