pixel

Endelig byggetilladelse til Danmarks højeste træhus på Østerbro

Et seks etager højt hus med en bærende konstruktion, der primært består af træ, kan nu blive opført på Østerbrogade.

træhus østerbrogade

Det skulle tage næsten to år, før byggefirmaet Cree Danmark endelig fik tilladelse til at opføre det, der bliver landets højeste hus med en bærende konstruktion, som  primært består af træ.

Og den usædvanlige konstruktion er faktisk netop årsagen til, at den kommunale byggetilladelse til den planlagte, seks etager høje bygning på Østerbrogade 190 har været så længe undervejs.

Som vi tidligere har beskrevet her på Magasinet KBH, skal huset opføres med et byggesystem baseret på krydslamineret tømmer, der med egenskaber, som ligner beton, gør det muligt at bygge stort og højt med træ.

Metoden giver meget lette og stærke byggeelementer, som er mere bæredygtige i brug end betonelementer — og som iøvrigt ikke bryder ud i lys lue ved brand, men blot står og forkuller langsomt.

Hidtil er metoden imidlertid kun blevet brugt til mindre byggerier herhjemme, og den planlagte bygning på Østerbrogade er derfor lidt af et pionerprojekt. 

Det har betydet, at forvaltningen ikke har kunnet trække på tidligere erfaringer i sin behandling af byggeansøgningen, og blandt andet spørgsmålet om brandsikkerhed har derfor medført, at sagsbehandlingen er trukket i langdrag. Ansøgningen om byggetilladelse stammer helt tilbage fra 2. november 2018.

Modstand mod højde og drøjde

En ændring i bygningsreglementet tidligere på året har medvirket til, at projektet på Østerbrogade nu er blevet godkendt, og at det fremover vil blive nemmere at få tilladelse til at bygge træhuse på over fire etager.

Ved siden af de forvaltningsmæssige udfordringer har der imidlertid kørt en diskussion om byggeriets fysiske udformning og placering. Huset vil med sin planlagte højde på knap 20 meter og sin beliggenhed lige foran en del af bebyggelsen Lægeforeninges Boliger uundgåeligt medføre mindre lys og forringet udsigt for nogle af områdets eksisterende beboere.

Det var først og fremmest denne udfordring, der fik de Konservatives medlem af Teknik- og Miljøudvalget, Jakob Næsager, til at bede om, at byggetilladelsen blev et punkt på dagsordenen på udvalgets seneste møde i stedet for blot at blive godkendt af forvaltningen.

Konservative endte da også med at stemme imod opførelsen på grund af bygningens højde og volumen.

Også Radikale Venstre, SF og Venstre stemte imod projektet, der dog blev godkendt med stemmer fra Socialdemokratiet, Enhedslisten og Alternativet.

Træ indeni — aluminium udenpå

Byggeriet kommer ud over det seks etager høje trætårn med 20 ungdomsboliger og cafélokaler i stueetagen til at bestå af en mindre en-etagesbygning, der skal rumme bebyggelsens fællesfaciliter. 

Fælleshuset eliminerer behovet for et afspærret område til for eksempel affaldscontainere og cykelparkering, og det er derfor planen, at friarealerne omkring byggeriet skal indrettes til et offentligt tilgængeligt uderum.

Træbygningen, der er tegnet af Vilhelm Lauritzen Arkitekter, kommer paradoksalt nok ikke til at blive beklædt med træ, men derimod anodiseret aluminium. Det skyldes begrænsninger i myndighedernes krav til træbyggerier.

Byggefirmaet Cree forventer, at byggeriet vil gå i gang hurtigst muligt, og at det vil stå færdigt i løbet af 2021.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
København
Byens parkeringspladser udnyttet til midlertidige studieboliger – uden at fjerne bilerne.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling