pixel

Nye byrum ved Torvehallerne

Træer, bredere fortove og bedre cykelforhold er på vej til centralt byrum.

Israels Plads

Området omkring Israels Plads har været igennem en af byens mest markante transformationer i det seneste tiår.

Først åbnede — på den ene halvdel — de længe ventede 'Torvehallerne' i 2011. Og fire år senere, i 2015, stod den omfattende fornyelse af den anden halvdel klar. Adgangen til Ørstedparken blev åbnet op, og Israels Plads er nu et af byens vigtigste mødesteder.

Men de to gader der løber langs Torvehallerne og videre ned til Gothersgade — Linnésgade og Rømersgade — er ikke på samme måde blevet forherliget. Adskillige parkeringspladser optager gaderummet, og her er en yderst sparsom beplantning. 

Det vil Københavns Kommune nu lave om på.

Klar om lidt over et år

I alt 32 P-pladser vil forsvinde fra Linnésgade og Rømersgade, og 15 nye træer vil træde i deres sted. Ud over mere grønt kan man også se frem til 76 nye cykel-parkeringspladser og bredere fortove, hvor der visse steder vil opstå mulighed for udeservering.

Flere lokale har på forhånd udtrykt bekymring for de reducerede P-muligheder — men da Københavns Kommune tilbage i 2017 stillede 380 P-pladser til rådighed for beboerne i P-huset under Israels Plads, vil man ikke oprette nye P-pladser til erstatning for de 32, der forsvinder. 

Hvis projektet, som forventet, får endelig politisk godkendelse, vil spaderne gå i jorden i midten af 2020, og allerede ved juletid næste år bør de forbedrede byrum omkring Torvehallerne stå klar.

Og det vil ikke vare så længe, inden de bliver suppleret af flere herligheder.

I Vendersgade — den gade der skærer Israels Plads over i to og løber lige foran Torvehallerne — er der nemlig aktuelle planer om en større omlægning, som skal gøre gaden cykelprioriteret. De 57 mio. kr. som det vil koste, blev allerede afsat i 2017, men projektet er blot ikke sat i gang endnu.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

Markant mindre biltrafik og gladere cyklister og skolebørn. Dét er resultatet af Vendersgades transformation til cykelgade — men alt er ikke perfekt her mellem Søerne og Nørreport.

relaterede
visioner

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling