pixel

Nu starter fredelig­gørelsen af Middelalderbyen

600 P-pladser skal væk fra gaderne i byens indre — arbejdet går i gang torsdag.

vestergade gående

Slutmålet er et helt forvandlet hjerte af byen: Med mere grønt, nye pladser, nye granitbelægninger, bredere fortove, flere gågader og meget mere.

Men Københavns Kommune starter relativt blødt ud, når de i morgen, torsdag den 11. juli, går i gang med at nedlægge 600 parkeringspladser i Middelalderbyens gader — svarende til omkring 57% af dem alle.

En del af den frigivne plads på asfalten vil næsten med det samme blive erstattet af nye cykelparkeringspladser.

Tanken er at få de utallige cykler, der i dag er parkeret på Indre Bys pladser, flyttet ud i gaderne, så pladserne bliver givet fri.

"Jeg glæder mig særligt til at opleve de historiske pladser som for eksempel Vandkunsten og Nikolaj Plads, som får lov at ånde igen," siger Teknik- og Miljøborgmester Line Barfod (EL) i en udtalelse i forbindelse med, at arbejdet nu går i gang.

Særligt den relativt lille Vandkunsten er i dag domineret af parkerede cykler, der optager en stor del af arealet og som derfor ikke lader pladsen komme til sin ret.

Dét problem skal afhjælpes ved, at nedlagte P-pladser i de tilstødende Gåsegade og Løngangstræde i stedet bliver udstyret med cykelstativer.

Næsten 60% forsvinder

Men ikke kun byens inderste pladser vil få ændret deres karakter af det arbejde, der nu starter op.

Med næsten 60% færre P-pladser på gaden kan man også forvente betydeligt mindre biltrafik — og derfor et mere fredeligt hjerte af byen.

I dag er mange stræder flankeret af yderst smalle fortove, som ikke er brede nok til at håndtere den omfattende trafik til fods. Og med en reduktion af den cirkulerende biltrafik vil det blive lidt sikrere, når fodgængerne må inddrage kørebanen for at komme forbi hinanden.

På lidt sigt skal det hele dog altså sættes mere i system, og der vil blive lavet bredere fortove, når flere gader også får inddraget noget af selve kørebanen. 

Dét arbejde er dog ikke finansieret endnu, men de politiske partier har tidligere aftalt, at der gradvist skal afsættes penge til det over de kommende år, så de forskellige projekter kan sættes i gang løbende.

Senest kunne vi fortælle, at man allerede kan gå i gang med omdannelserne af Nørregade, Skindergade og Vestergade til næste år — hvis politikerne vel at mærke sætter handling bag ordene og prioriterer de omkring 100 mio. kroner der skal til, når budgetforhandlingerne går i gang efter sommerferien. 

Men i første omgang handler det altså i denne uge om at starte på at fjerne 600 P-pladser fra gaderne og installere nye cykelstativer i stedet. Kommunen indleder i den nordlige del af Middelalderbyen omkring Kultorvet og bevæger sig videre herfra i etaper.  

I forbindelse med nedlæggelsen af P-pladserne vil hastighedsbegrænsningen i Middelalderbyen blive sat ned til 30 km/t.

Ingen parkering for beboere?

Beboerne i Middelalderbyen må i forvejen ikke parkere deres bil i området i dagtimerne, men Københavns Kommune har lejet 530 P-pladser i parkeringskælderen under Israels Plads som erstatning for dem, der nu nedlægges på gaden.

De underjordiske pladser må kun benyttes af licensholdende beboere, som kan benytte dem døgnet rundt. Så Middelalderbyens cirka 8.500 indbyggere har på sin vis fået bedre parkeringsforhold som følge af nedlæggelsen af P-pladser på gaden i byens allerinderste.

Pladserne koster årligt kommunen i omegnen af seks millioner kroner at leje.

 


Se alle ni 'flagskibsprojekter' for Middelalderbyen her:

A: Nørregade / Domkirken

B: Skindergade / Gammeltorv

C: Nikolaj Kirke / Lille Kongensgade 

D: 'Stræderne'

E: Vandkunsten / Rådhusstræde / Løngangstræde

F: Krystalgade / Landemærket

G: Pilestræde

H: Frederikshoms Kanal

I: Ny Kongensgade / Ny Vestergade

Og få det samlede overblik her: Plan for 'bilfri' Middelalderby er klar

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

Adam Diderichsen
Seks millioner kroner i leje for 530 p-pladser? Så det vil sige, at jeg og de øvrige skatteydere i København skal betale lidt over 10.000 kr. pr plads pr år, for at private borgere kan opbevare deres bil. Var det ikke mere rimeligt, at de selv betalte den regning i stedet for at påføre fællesskabet omkostningerne ved, at man har valgt at have bil?
niels.kongshaug

Ja, fredeliggørelse! Men det giver mere plads til larm i gaderne. Et forbud mod at sælge øl fra 7-eleven til rygende bargæster i Gothersgade vil være mere fredeliggørende.

Mht. P-pladser, så er der et tomt bag Danske Banks tidligere kontorhuse, og det vil kommunen ikke bruge penge på. I stedet skal en beboer i Holbergsgade eller Laksegade gå op til Israels Plads' P-anlæg.
Dennis Nielsen

Det kan være nemt hvis man vil.

1. Forbud mod nye ovenjordiske parkeringshuse

2. Krav om etablering af underjordisk parkering ved nybyg

3. Nedlæggelsen af gadeparkering kan finansieres ved at etablere kommunale underjordisk parkeringshuse
silastjensen
Får Konservative egentlig tvunget deres tossede regel om at erstatte parkeringspladser 1:1 nedover dette projekt også? Eller gælder de “lejede” pladser som erstatning?
Mads Aarup

Det er forkert, at: “ Københavns Kommune har lejet 530 P-pladser i parkeringskælderen under Israels Plads som erstatning for dem, der nu nedlægges på gaden.”

Der var jo ca 300 beboerpladser, allerede inden ideen om nedlæggelse af de 600 pladser i Middelalderbyen opstod.
sigurdschjoett
Jeg er ikke sikker på at informationen om tilgængelighed af parkeringspladser i parkeringskælderen vokser med nedlæggelsen af gadeparkering. I år er det blevet sværere at få plads end det tidligere har været og efter en dialog med rådhuset er jeg blevet informeret om at man i sidste budgetforlig reducerede antallet med 100, og det er før man begynder at nedlægge gadeparkeringen. Det har aldrig været sværere for beboere at finde plads end det er nu. Bortset fra det er jeg enig med mange af de initiativer der skal give et bedre byrum.
Arly Munk

det næste borgerne i midbyen gerne vil have gang i, er vel nok et stop for udeserving

Ask.petersen_2281

Jeg synes det er en strålende idé med bredere fortov, mere beplantning, flotte pladser og færre biler i Middelalderbyen.

Men at sige at beboerne får bedre parkeringsforhold ved at tilbyde dem plads i et parkeringshus der ligger uden for området de bor i, og som meget ofte melder om ingen pladser når man ønsker at parkere der, er måske at strække den lidt.

Og hvordan at færre parkeringspladser skal føre til "en reduktion af den cirkulerende biltrafik" er svært gennemskueligt, når det jo så bliver væsentligt mere besværligt for "turister" at komme af med deres biler.

Som billedet tager sig ud nu er det væsentligt billigere for en familie at tage bilen ind til centrum fra en af kommunerne uden for storkøbenhavn, end det er at bruge offentlig transport, og så længe der er denne skæv vridning kommer vi nok ikke af med biler fra "oplandet" og Sverige i Middelalderbyen.
Karen Melchior Ask.petersen_2281
Ville give mening at have delt de betalte pladser mellem BLOX og Israels Plads
Mads Aarup Karen Melchior

Ja, det ville helt sikkert være til gavn for mange af de påvirkede borgere, der bor en halv til en hel km fra Israels Plads, hvis kommunen også tilbød pladser under BLOX, hvor der efter sigende er stor ledighed. Om det er for dyrt for kommunen eller BLOX ikke vil, falder tilbage på, at kommunen skulle have betinget sig beboerpaldser som en del af byggetilladelse.

Det burde man også gøre, hvis Dantes Plads P gennemtvinges.

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
København
Byens parkeringspladser udnyttet til midlertidige studieboliger – uden at fjerne bilerne.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling