pixel

Vi mangler ikke parkeringspladser på Dantes Plads

Forurening, ingen hensyn til beboerne og en stærkt kritisabel politisk proces. Læge og beboer ved Dantes Plads gør status over byens mest omdiskuterede P-kælder.

Dantes plads parkering

Kort
Dantes Plads

Da jeg læste teksten ”BLOX har floppet: p-kælderen står halvtom” fra Kristian Kristiansen i Magasinet KBH, så tænkte jeg, at det alligevel kræver en reaktion. For nej, kælderen er mere end halvtom!

Den har i de første 16 måneder haft en belægning på 3,2%.

Dét tal er udregnet af mig på baggrund af validerede oplysninger om, hvor mange timer, bilerne har parkeret. De tal kommer bag på mange — herunder de lokale borgere og sågar overborgmester Frank Jensen (S).

I en omkreds på godt en kilometer er der mange ledige p-pladser — ud af de mere end 6.000 pladser i området. Det er ”blot” et spørgsmål om at betale! Hvis man da ikke vælger cyklen eller den nærliggende metro nu, hvor klimaforandringer vist er tydelige for de fleste.

Q-Park har i samarbejde med kommunen gang i at anlægge en 3-etagers p-kælder til 214 biler med udkørsel 280 meter fra BLOX og med udkørsel til den fredeliggjorte Vester Voldgade. Samtidig nedlægges 60 pladser i terræn på Dantes Plads.

Her vrimler det ellers med flokke af små og store børn samt cykler — ikke mindst efter åbning af den herlige Lille Langebro.

Anlæggelse — og den senere drift — af en p-kælder vil afgive mange ultrafine partikler, som er så skadelige for helbredet. De seneste forskningsresultater viser, at ultrafine partikler specielt skader hjerner og lunger hos børn og unge. Hos børn under fem år endda med en faktor-øgning på 10. Hele miljøet og dens beboere i det nu renoverede og fredeliggjorte byrum vil lide.

Alt det har Teknik- og Miljøforvaltningen ved vicedirektør Rikke Sønderriis betegnet som ”vil ikke give væsentligt øgede gener”. Det lyder som ”fake-news” i mine læge-ører. Det sidste statistik siger, at mere end 6.000 dør før tiden som følge af forurening.

Lokale reaktioner på P-kælderen

Da salget af Dantes Plads blev offentliggjort 1. marts 2019, var stemningen blandt de lokale omkring pladsen ”lidt for og lidt imod”. Mere viden har siden ændret denne holdning ganske radikalt. Og på hvilken baggrund?

En lille, vedholdende og ihærdig gruppe af erhvervsdrivende og beboere har kulegravet sagen og fundet mange ejendommeligheder.

I udbuddet var der forudsat lokalplan og VVM (Vurdering af Virkning på Miljøet) samt anmodet om to tilbud — ét med og ét uden 50 pladser med beboerlicens. Ikke mindst da ”den blå fløj” ønskede parkering for beboerne.

Tre pladser blev vurderet:

Højbro Plads var for dårligt placeret og Dantes Plads for risikabel pga. palæer bygget på træ og dårligt opfyld under Glyptoteket. Jarmers Plads var bedst egnet, var konklusionen.

Men et firma faldt fra pga. manglende rentabilitet, og Q-Park ville kun købe Dantes Plads.

I al hemmelighed, for sådan er reglerne, blev der afgivet et tilbud, og pladsen solgt for to mio. kr — med en årlig indtjening på tre mio. — uden beboerpladser.

Vil kommunen reservere 50 pladser til beboerparkering koster det 28 mio. kr. i betaling til Q-park. Flere politikere mente i efteråret 2019 fejlagtigt, at salget var sket med beboerpladser.

Sagen er nu blev konverteret til en byggesag, hvor vi bliver snydt for lokalplan og VVM gennem finurlige afgørelser, som er truffet af embedsmænd uden om politikerne.

Klager venter — sagen er national

En lokalplan blev den ene uge erklæret nødvendig og ugen efter IKKE nødvendig. I øvrigt samme ordlyd og med samme underskrivere, men uden argumentation for ændringen. Der blev ikke foretaget relevante trafikmålinger eller behovsanalyser for p-pladser. Et CO2-regnskab er totalt ignoreret.

På baggrund af det ovenstående udformede en advokat to klager i juli 2019 — til Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagerne kigger uændret i Viborg og venter.

Indre By Lokalråd, talrige institutioner, foreninger og enkeltpersoner, herunder politikere, har støttet sagen.

Der er skrevet gode artikler, bl.a. af professor dr. jur. et phil. Ditlev Tamm i Politiken.

Carlsbergfondet, Nationalmuseet og Glyptoteket — alle beliggende ud til Dantes Plads — har haft en særlig grund til at bevare denne historiske plads, der blev planlagt af brygger Carl Jacobsen og indviet for knapt 100 år siden.  

Professor, dr. jur. Steen Treumer har fundet vide konkurrenceretlige problemstillinger, der burde vurderes nærmere, hvorfor Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen nu har sagsakter til vurdering.

”Dante-gruppen” har netop sendt en mail med nye pamfletter om p-kælderen til samtlige politikere i Borgerrepræsentationen. Da landets Kulturkvarter med 19 museer er et nationalt anliggende — ikke kun kommunalt — er der også sendt mails med pamfletter til alle folketingsmedlemmer.

Q-Parks parkeringskælder har mødt lige så megen modstand fra befolkningen som Jensens Bøfhus gjorde, da de i 2014 holdt fast i, at kun de måtte bruge navnet Jensen. Jensens Bøfhus vandt ganske vist sagen ved Højesteret, men fik til gengæld folkets foragt og afsky at føle sammen med store økonomiske tab. Og det går stadig dårligt for Jensens Bøfhus.

I disse klimaproblematiske tider, er det ufatteligt, at Københavns kommune og Q-Park ikke anno 2020 revurderer det 10 år gamle parkeringsforlig og den relativt lille, uønskede p-kælder, der nok aldrig nogensinde vil kunne tjene sig selv ind, og da slet ikke tjene byen til ære.     

Status på sagen pr. 10. februar 2020 er, at Q-Park inden 1. juli til Københavns Kommune skal indsende en formel ansøgning om byggetilladelse. Når de har modtaget den, skal de starte byggeriet inden for 12 måneder. I mellemtiden kæmper flere parter altså for, at sagen tages op igen. 

Vær med i debatten. Send indlæg til opinion@magasinetkbh.dk.

Tak fordi du læste artiklen til ende — vi håber, du kunne lide den.

 

På Magasinet KBH følger vi tæt udviklingen af København. Intentionen er at give dig brugbare informationer, og gennem debat at bidrage til at skabe et bedre København.

Men der er mange omkostninger forbundet med at lave et digitalt magasin, og derfor har kun medlemmer i dag adgang til langt størstedelen vores indhold.

Den artikel du lige har læst, var der gratis adgang til, men langt de fleste skal man være medlem for at læse.

Den gode nyhed er, at medlemskaber starter ved blot 29 kroner om måneden.

Bliv medlem

PS. Som medlem slipper du også for at se flere af de her opfordringer til medlemskab, og alle reklamer forsvinder, hvis du vælger et plus-medlemskab.

Mest læste

relaterede
artikler

seneste
opinion

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling