pixel

Byg ikke P-kælder i fredelig­gjort område med børn

Beboer skriver åbent brev til De Konservative: Stop eller flyt planlagt anlæg af P-kælder på Dantes Plads — midt i museums­kvarteret.

dantes plads

Kære Konservative,

I har et godt og tillokkende slogan, der hedder: ''København skal fungere i hverdagen”, hvilket I jævnligt tolker som: Det skal være nemt for københavnerne at komme af med deres bil (gerne elbil).

Dette er stik imod, hvad de fleste andre kommunalpolitikere på Københavns rådhus mener.

I vinder imidlertid debatten, da Teknik- og Miljøudvalgets (TMU) øvrige partier har en 10-12 år gammel ”gæld” til de Konservative i form af et forlig, hvor de Konservatives pris var et løfte til partiet om anlæg af flere P-kældre i København.

Det minder mig lidt om et forældet kviklån, som var relevant, da lånet blev givet. Men nu 10 år efter — når det skal indfries — synes det svært at forstå, at man indgik et så farligt lån dengang i sin ungdoms letsind.

I dag, hvor lånet skal indfries, synes jeg, at det ville være dejligt at være københavner og konservativ, hvis I kunne — og ville — vise jeres storsind og prøve at indgå et mere fornuftigt forlig, som alle parter kan se sig selv i, og hvor det stadig vil gøre det nemmere at være københavner.

Jeg er helt enig i, at biltrafikken skal begrænses og gadeparkeringen reduceres i Middelalderbyen, men der er så mange P-pladser i P-kældre få hundrede meter fra Dantes Plads med betydelig ledig kapacitet. Det gælder f.eks. P-kælderen i Blox, der har en belægning på ca. 8 til 10%, og på Posthusgrunden anlægges i øjeblikket omkring 1.500 nye P-pladser).

Hvorfor så ødelægge en velfungerende grøn oase, der er anlagt netop med henblik på svage trafikanter?

dantes plads plan parkeringskælder
dantes plads plan nu

Et nyt forlig

Jeg vil være taknemmelig, hvis I ville overveje mit forslag til forlig:

1.
Undersøge hvorfor så mange p-kældre står tomme i Indre by. Finde ud af, hvordan man får københavnerne til at lære at anvende de eksisterende p-kældre, så det giver mening at undlade at bygge yderligere p-kældre.

2.
Hvis det kan dokumenteres, at der stadigvæk er behov for en ny p-kældre i nærheden af Indre by, så bør den planlagte p-kælder på Dantes Plads flyttes f.eks. op ad Vester Voldgade til Jarmers Plads, der var et af 3 muligheder TMU udpegede i 2011

Dette forlig vil bevare:

En fredeliggjort og renoveret Vester Voldgade (VV), hvor der er plads til skolebørn og institutionsbørn i nærområdet samt til de flere hundrede skolebørn fra hele Danmark, der dagligt passerer Dantes Plads og Vester Voldgade for at besøge områdets mange museer.

En stor cykelfremkommelighed op og ned ad hele Vester Voldgade og Lille Langbro, den nye cykelbro mellem Indre By og Christianshavn.

Dantes Plads, med et veletableret nærmiljø. I dag er det en grøn perle, hvor mange børn, beboere og turister hver dag passerer, leger og opholder sig. En lille kunstplads, som Brygger Jacobsen for 100 år siden forærede københavnerne, for at fremhæve og bevare den smukke kunstakse imellem Glyptoteket, Nationalmuseet til Christiansborg.

Flyt til Jarmers Plads

En P-kælder på Jarmers Plads, vil give københavnere og turister en let tilgængelig P-kælder:

Bedre til- og frakørselsforhold direkte fra HC Andersens Boulevard og Nørre Voldgade og fem minutters gang til både metroen på Rådhuspladsen, Tivolis hovedindgang og til Strøget og hele Middelalderbyen. Og 10 minutter til S-togsstation og regionaltogene på Nørreport.

Umiddelbart tror jeg ikke, at nærmiljøet på Jarmers Plads vil blive ødelagt på samme måde, som Dantes Plads nærmiljø vil blive, da kun få beboere bor så tæt på pladsen, som det er tilfældet på Dantes Plads.

Det vil også være betydeligt nemmere at etablere en 3-4 årig byggeplads på Jarmers Plads. Bl.a. vil til- og frakørselsforholdene, når der skal køres udgravet jord væk og køres byggematerialer til, være betydeligt nemmere.

Jeg håber inderligt, at I i Konservative Folkeparti vil se velvilligt på — og tage initiativ til — at få omgjort beslutningen om P-anlæg på Dantes Plads og bevare en velfungerende akse i den ånd, som Brygger Jacobsen i sin tid anlagde pladsen i.

I dag er der 49 P-pladser på overfladen af Dantes Plads. Disse vil blive flyttet ned i den planlagte P-kælder, hvis den bliver anlagt. Arbejdet forventes dog at tage i hvert fald tre år, og P-kælderen vil lægge sig ind på en gade, der i 2012 blev fredeliggjort og gennemrenoveret med træer, brede fortove og bedre cykelforhold på bekostning af biltrafikken.

Du kan læse meget mere om sagen på Dantes Plads her.

Mest læste

relaterede
artikler

seneste
opinion

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling