pixel

P-kælder under Dantes Plads tættere på byggestart

Efter en periodes stilhed omkring underjordisk P-anlæg på Dantes Plads er der nu indgivet ansøgning om byggetilladelse.

I mere end fire år har debatten raset om det planlagte, underjordiske parkeringsanlæg under Dantes Plads.

Det har affødt flere læserindlæg her på Magasinet KBH og i dagspressen.

Undervejs har Carlsbergfondet tilbudt at købe pladsen for at bremse planerne.

Og kampen har ansporet til opstillingen af en bombastisk kunstinstallation med Dante-hoveder, svindehunde og en stor udstrakt langefinger.

Men den seneste tid er det som om, der har været ukarakteristisk stille om den lille plads overfor Ny Carlsberg Glyptotek.

Lidt for stille, har nogle sikkert tænkt. Mens andre måske har håbet, at der var så stille, fordi pladsens ejere, Q-park, havde lyttet til de massive protester og besluttet at opgive byggeplanerne.

Et nyt notat fra Teknik- og Miljøforvaltningen på Københavns Rådhus afslører dog, at der er mere end liv i projektet — og at der er både godt og dårligt nyt for modstanderne af P-kælderen.

For nej, Q-park har ikke parkeret sine byggeplaner, men har tværtimod i begyndelsen af januar indsendt en revideret byggeansøgning til forvaltningen. En byggeansøgning er sidste skridt på vejen mod en egentlig byggetilladelse, som vil give Q-Park frit slag til at sætte gang i opgravningen af pladsen.

Parkeringsgiganten går dog nu efter at bygge en noget mindre P-kælder end det i første omgang var planlagt.

Den oprindelige plan var således for et parkeringsanlæg på tre underjordiske etager med cirka 214 pladser. Men i den reviderede plan er antallet af etager reduceret til to med omkring 150 pladser i alt.

Det fremgår også af notatet, at forvaltningen er i gang med at behandle den ændrede byggeansøgning — men at der stadig er en stribe spørgsmål, som Q-Park skal komme med svar på, før der kan træffes en endelig afgørelse.

Langvarig proces

Sagen begyndte helt tilbage i 2018, da Københavns Kommune solgte pladsen til parkeringsfirmaet Q-park for blot to millioner kroner — i øvrigt på baggrund af et politisk forlig fra 2011.

Der blev i første omgang ikke lavet en ny lokalplan for området, da man fra kommunen side ikke vurderede, at et underjordisk parkeringsanlæg udgjorde en “væsentlig” ændring i byen, som ellers ville kræve en ny lokalplan med offentlig høring.

Dét var beboere og kulturinstitutioner i området dog ikke enige i.

Udsigten til mindst tre års gravearbejde, mere trafik på den ellers fredeliggjorte Vester Voldgade og til skæmmende elevatortårn og nedkørselsrampe i et centralt turistområde udløste voldsomme protester.

Og da der senere blev igangsat en reel lokalplanproces i forbindelse med planerne for, hvordan pladsen skal se ud, når den en dag skal genetableres ovenpå P-kælderen, handlede de fleste høringssvar om behovet for — og rimeligheden i — overhovedet at igangsætte et sådant byggeri.

Som nævnt gik Carlsbergfondet så vidt som til i 2020 at tilbyde Q-Park at købe pladsen for at forhindre byggeprojektet — dog uden held.

I efteråret 2021 fulgte opstillingen af provokunstneren Jens Galschiøts skulpturinstallation "Dante går i dialog med det 21. århundrede”, der bogstavelig talt gav fingeren til P-kælderplanerne. Installationen står i skrivende stund stadig opstillet på Dantes Plads.

Senest blev Vester Voldgade i august 2023 udset til at blive omdannet til en regulær cykelgade i den allernærmeste fremtid.  

Borgmester undrer sig

Og undervejs har også teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL) udtrykt sin undren over projektet:

»Jeg synes, det er højst besynderligt, at man først bruger rigtig, rigtig mange penge på at lave Vester Voldgade til en flot renoveret gade med fokus på cykler og fodgængere — og laver adgangsvejen til Lille Langebro over til Islands Brygge, så der er rigtig mange cyklister, der kører den vej. Og samtidig så siger man, at der skal ligge en P-kælder midt i det hele, hvor biler skal køre op og ned. Det har jeg meget svært ved af få til at hænge sammen,« sagde hun til Magasinet KBH i maj 2022.

Intet af dette har imidlertid kunnet omgøre salget af Dantes Plads eller Q-Parks beslutning om at bygge sin P-kælder.

Nu får den ganske vist en etage mindre, men kommunens sagsbehandling fortsætter indtil videre ufortrødent.

Vi fortsætter selvfølgelig med at følge sagen her på Magasinet KBH.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

olemortennygaard
Hvis ikke kommunen hindrer Q-Park i at grave Dantes Plads op, nu hvor den selv har overtrådt alle regler om borgerinddragelse, lokalplan og høring, bliver det forventeligt resultatet kaos. Det vil ikke undre mig, hvis beboere vil storme byggekraner, blokere gaden, og "komme sukker i cementen" på Dantes Plads. Borgernes eneste mulighed er selvtægt, med mindre kommunen (som har magten) bruger deres indflydelse og magt til at stoppe den parkeringskælder.
Jette Ingerslev

Nogle politikere i Københavns Kommune støtter Q-Parks anlæggelse af en p-kælder på Dantes Plads med henvisning til, at der blev indgået et politisk parkeringsforlig i 2009-11. Det vil de overholde. De synes at glemme, at der forud blev indgået et politisk forlig i 2006-7 om Metropolzonen med betydelige renoveringer af Vester Voldgade og tilhørende pladser for at skabe et bymiljø for de bløde trafikanter mellem Rådhuspladsen og Christianshavn/ Amager. Det forlig kan åbenbart godt tilsidesættes, også selv om det falder helt i tråd med kommunens nyligt vedtagne grønne Kommunestrategiplan for 2023.

I denne sag om en p-kælder på Dantes Plads har Københavns Kommune ”behændigt” formået at tilsidesætte reglerne for udbud, lokalplan, VVM (vurdering af virkning på miljøet), udtalelser om de hydrogeologiske forhold, høringer med borgerinddragelse, plads versus vej-forhold og Middelalderbyens grænser, der er flyttet, så bykortet er tilpasset Q-Parks ønsker og dermed undgå de grønne initiativer for Middelalderbyen i øvrigt.

Jeg vil ikke drømme om at nævne ord som mistanke om korruption og nepotisme eller sammenligne med forhold i diktaturstater. Det vil jeg trygt overlade til andre. Ikke mindst de ansvarlige politikere i vores fantastiske by og dejlige land.

Dante Alighieri vil bevare Dantes Plads!
Lars Barfred 1
Hvordan er det man forestiller sig store træer i 3 etagers højde, skal gro på et betondæk ?

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
København
Byens parkeringspladser udnyttet til midlertidige studieboliger – uden at fjerne bilerne.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling