pixel

Royal Arena bør styrke det lokale liv i Ørestad

Der skulle have været aktive og udadvendte stueetager — men det kom der ikke. Aktindsigt viser, at der intet sker i klagesag.

royal arena visualisering lokalplan

Kort
Royal Arena

Ambitionerne for Royal Arena var høje, da Danmarks nye elegante multiarena blev indviet i februar 2017 i Ørestad Syds Arenakvarter.

Arenaen, som ejes ligeligt af Københavns Kommune og Realdania via selskabet CPHX P/S og som drives af Danish Venue Enterprise under Live Nation Denmark, skulle ikke kun tiltrække gæster og danne rammer for arrangementer. Arenaen skulle også skabe liv og lokal aktivitet i det nybyggede kvarter, hvor den er placeret.

Som Realdania udtrykte det tydeligt: Royal Arena skal lokalt styrke byudviklingen i Ørestad Syd. 

Det er et kvarter, som mange beboere er utrolige glade for og arbejder hårdt på at få til at blomstre. Men det er også et kvarter hvor, ligesom i resten af Ørestad, tvivlsom planlægning har gjort det svært at opnå det fulde potentiale.

Desværre står det ved starten af 2023 klart, at Royal Arena langt fra lever op til ambitionen om at styrke den lokale byudvikling. Selvom gæsternes oplevelse ved arenaen efter alt at dømme er positiv, bidrager arenaens lukkede facader på ingen måde til øvrige liv og aktivitet i Ørestad Syd.

Royal Arena ser heller ikke ud til at leve op til bestemmelserne i den gældende lokalplan, hverken i forhold til stueetagens anvendelse eller konstruktion. Disse problemer blev grundlaget for en klage til Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning i juni 2020, som stadig er under behandling.

Lokalplan aldrig ført ud i livet

Visionen og bestemmelserne i lokalplan Ørestad Syd tillæg 1 var derimod klare. Den brede arenaplads umiddelbart syd fra Royal Arena skulle være et urbant opholdsrum både for gæster og for bydelens brugere generelt, og erhverv i arenaens stueetage skulle medvirke til at give liv til pladsen. 

Lokalplanen stiller endvidere krav om, at mindst 75% af arenaens sydlige facade langs pladsen anvendes til publikumsorienterede serviceerhverv, liberale erhverv eller lignende, mens mindst 50% af dens østlige og vestlige facader anvendes til aktive funktioner, som bidrager til et levende bymiljø.

Lokale beboere i Ørestad Syd, der dagligt passerer Royal Arena, oplever noget helt andet. Funktionerne langs facaden mod arenapladsen ligger langt fra lokalplanens ånd: en bar med gardinerne trukket for, der altid er lukket når arenaen ikke afholder arrangementer, samt et udstillingslokale for et eksklusivt bilmærke, der også lægger navn til arenaens VIP-område. 

Udsigten mod arenaens vestlige facade mod Ørestad Skøjtehal og dens østlige facade mod den kommende skole på Hannemanns Allé er endnu mere trøstesløs. Der møder man i stueetagen uigennemsigtige glasfacader, der for størstedelens vedkommende har karakter af facadebeklædning. Facaderne skjuler tilsyneladende kontorer, køkkenfaciliteter og lignende, samt et fjernlager som ifølge en melding fra administrerende direktøren for Danish Venue Enterprise til lokalavisen anvendtes til f.eks. opbevaring af stole.

Eftersyn fra forvaltningen

Et svar fra Teknik- og Miljøforvaltningen på et politikerspørgsmål fra BR-medlem Christopher Røhl i december 2022 viser, at forvaltningen foretog et eftersyn af Royal Arenas facader i maj 2021 og stadig er i gang ved at vurdere om facadekonstruktion overholder bestemmelserne i lokalplanen, som ejeren CPHX P/S aldrig har søgt dispensation til. 

Bestemmelser om facadekonstruktion er dog tydelige. Lokalplanen kræver blandt andet at arenaens østlige udadvendte facade fremtræde med 25-75 pct. transparent partier i klart glas som hverken helt eller delvist må afblændes, og med en høj grad af variation og detaljerigdom. Dette står i skarp kontrast til den faktiske udformning af facaderne, som ifølge redegørelsen og det efterfølgende tillæg 3 til den samme lokalplan fremstår ”meget lukket og ensartet”.

Svaret til politikerspørgsmålet viser også at forvaltningen vurderer selve anvendelsen af Royal Arenas stueetage umiddelbart at være i overensstemmelse med lokalplanen. 

Dog viser en aktindsigt i sagen ingen tegn på, at forvaltningen hverken har anmodet om eller modtaget konkrete oplysninger fra CPHX P/S om de faktiske forhold i stueetagen, f.eks. i form af en kommenteret etageplan, siden indgivelsen af klagen. Aktindsigten viser i øvrigt ingen fremgang i behandlingen af sagen siden juni 2021.

Politisk interesse for byliv

Mens sagen om Royal Arena ligger uafklaret, ønsker kommunen med endnu et tillæg til lokalplan Ørestad Syd at bane vejen for mere byliv især omkring den lokale hovedgade Asger Jorns Allé.

Processen afspejler en oprigtig politiske interesse i at tage fat i problemer som lokale beboere har sat fokus på i de seneste år. Herunder med deres modstand mod planer for et stort boligbyggeri langs Asger Jorns Allé som ikke havde et eneste butiks lejemål i stueetagen.

Selvom denne nye proces er et velkomment tiltag, vil effekten være forholdsvis beskeden langs Asger Jorns Allé, hvor der kun er få ubebyggede grunde tilbage. Det foreslåede nye krav om, at 75% af stueetagerne langs dens nordlige side skal rumme publikumsorienterede serviceerhverv, kommer kun til at gælde for en enkelt matrikel.

Derfor ville det være yderst fornuftigt at håndhæve de allerede gældende bestemmelser om byliv i lokalplan Ørestad Syd, næsten seks år efter at kronprinsen har klippet snoren til Royal Arena.

Dermed kan en af de allerstørste aktører gøre sit for at styrke lokalområdet — alt imens lokale ildsjæle, foreninger og iværksættere fortsætter med at knokle for at opbygge deres skønne kvarter.

Deltag i debatten om byen. Indsend argumenterede indlæg på 500-1.000 ord til opinion@magasinetkbh.dk.

Mest læste

relaterede
artikler

seneste
opinion

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling