pixel

Klager over livløse byrum ved Royal Arena

Danmarks største multihal har tillukkede facader, selv om planen for byggeriet krævede 'aktive' og 'udadvendte' stueetager.

royal arena stueteager

Beboere og kommune kæmper fortsat med at skabe mere gadeliv i Ørestad. Senest har Københavns Kommune søsat en ny plan, der skal åbne op for flere facader i stueetagen i Ørestad Syd — og dermed forhåbentlig skabe et lidt mere livligt handelsområde omkring Asger Jorns Allé.

Men at gode intentioner i planerne ikke altid omsættes til virkelighed, kan politikerne forvisse sig om kun godt 500 meter væk — ved Royal Arena.

Her har en beboer nemlig klaget over, at multiarenaens i dag ganske livløse stueetage ikke var en del af planen. Helt bogstaveligt, altså.

Royal Arena lægger typisk gulv til 5-10 arrangementer om måneden, men i lokalplanen for byggeriet indgår det, at stueetagerne også skulle bidrage til liv i området, når der ikke var dødsmetal, Justin Bieber eller VM i Ishockey inde i den træbeklædte multihal.

I den gældende lokalplan for byggeriet — som en ejer skal overholde med mindre der laves en ny plan — er det specificeret, at Royal Arena skal have "aktive" og "udadvendte stueetager". Og ser man på lokalplanens visualisering af det fremtidige byliv omkring hallen, må man nok konstatere, at virkeligheden ikke helt kom til at stå mål med visionerne.

To år gammel klage

Klagen over Royal Arena er faktisk to år gammel, men den er først dukket op til overfladen nu i forbindelse med et notat fra Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning.

Her skriver embedsfolkene, at man i 2021 var på besøg for at se på forholdene, og man kunne da konstatere, at facadevinduerne på Royal Arena var matterede mod både syd, øst og vest — og at de derfor mere havde karakter af "facadebeklædning" end af vinduer.

Facaderne mod syd, øst og vest er netop dem, der i lokalplanen er forudsat "aktive" og "udadvendte".

I notatet står endvidere, at "det skal afklares nærmere hvilke forhold, der evt. ikke overholder bestemmelser i [lokalplanen] og i så fald skal påtales. Selve anvendelsen af stueetagen vurderes umiddelbart at være i overensstemmelse med lokalplanen."

Dén vurdering kan dog ved første øjekast være svær at få til at stemme overens med lokalplanens diktat om "aktive" og "udadvendte" stueetager.

I planen hedder det f.eks. også, at udformningen af Royal Arenas plint "skaber intimer lommer til caféer og restauranter" — noget der dog ikke har materialiseret sig i det færdige byggeri. Det nærmeste man er kommet, er en Burger King, der i december 2018 åbnede 200 meter væk på hjørnet af Hannemanns Allé og den noget forblæste Ørestads Boulevard.

Forvaltningen skriver dog i notatet — her godt to år efter, man modtog klagen — at man fortsat er ved at afklare om, og i hvilket omfang, byggeriet af Royal Arena ikke overholder lokalplanen.

Den aktuelle vurdering er altså ikke nødvendigvis endelig.

Kommunen ejer selv

Royal Arena åbnede i februar 2017, så i nu seks år har man altså budt beboerne i Ørestad — og øvrige besøgende — på de aflukkede stueetager, på trods af, at lokalplanen umiddelbart tilskriver det modsatte. Det er naturligvis ikke noget, der har bidraget med mere byliv i et område, der i forvejen kæmper med at skabe netop dét.

Når embedsfolkene i forvaltningen en dag har konkluderet, om de mener, lokalplan er overholdt eller ej, kan de vælge at dispensere fra planen, hvis ejeren af Royal Arena søger om det. Selv hvis man når frem til, at stueetagerne ikke fungerer, som det var hensigten i lokalplanen, kan man altså ende med, at der ikke kommer aktive stueetager i Royal Arena.

I notatet henviser forvaltningen dog til den for få dage siden fremlagte plan, der vil forsøge at skabe mere liv i andre dele af Ørestad Syd — og, skriver man, "de gældende krav til stueetagerne for Royal Arena understøtter dette."

Dét kunne give et fingerpeg om, at hvis lokalplanen for mere liv i det øvrige Ørestad Syd bliver vedtaget politisk, ja så er det ikke sandsynligt, at forvaltningen vil give dispensation til det modsatte i Royal Arena. I stedet vil ejeren blive pålagt at åbne stueetagerne op mod den omkringliggende by.

Ejeren er dog Københavns Kommune selv — i et 50/50 partnerskab med Realdania — så en påtale om at ændre stueetagen kan blot sendes fra Københavns Rådhus lidt ned ad H.C. Andersens Boulevard til Jarmers Plads, hvor det fællesejede selskab 'Arena Cphx P/S' har til huse i lokalerne i Realdanias hovedkontor.

Hvornår det i givet fald vil ske, er et lidt mere åbent spørgsmål. Royal Arena har altså stået færdigt i seks år, og sagsbehandlingen om de tillukkede facader har stået på i godt to.

Lidt mod nord — på Holmen — er det mere end fire år siden, at man på Teknik- og Miljøforvaltningen modtog en klage over, at restauranten Noma ikke overholder den gældende lokalplan, når man spærrer for stien omkring Christianshavns Vold. Her er sagsbehandlingen stadig i gang, og embedsfolkene fortæller, at de nu er ved at kigge på, om der kan gives dispensation til Noma.

Byliv foræret

Er der trist og tomt omkring Royal Arena i dag, vil situationen formentlig ændre sig helt af sig selv i starten af det nye år — uanset hvad der sker, eller ikke sker, i stueetagerne i Royal Arena.

Under opførsel lige ved siden af hallen er nemlig 'Arenakvarterets Skole', der ikke blot er en folkeskole, men som vil "skabe et nedskaleret aktivitetskvarter, et helle og et tiltrængt arnested for byliv i Ørestad" — ifølge arkitekterne fra Rubow.

Og med både svømmehal, idrætshal og café med offentlig adgang vil der formentlig være noget om snakken.

Skolen — inklusive haller og det løse — koster i omegenen af 800 mio. kroner at bygge, så Royal Arena får en ambitiøs nabo, når byggeriet forventeligt står færdigt allersidst på året.

Den forventede, nye aktivitet kan måske også være med til at inspirere til en åbning af stuetagerne på Royal Arena, da kundegrundlaget antageligt vil vokse, når hundreder af børn, forældre og sportsudøvere hver dag vil besøge det lille "aktivitetskvarter", der i dag altså ikke er ret aktivt.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

Klaus Mygind
Jeg synes, at Royal Arene skal udlodde nogle af deres arealer til beboerne i lokalområdet, så kan de beplante det og gøre det til aktive opholdsrum.

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling