pixel

Nu skal Royal Arena rette op på sine livløse facader

Royal Arena har — i strid med lokalplanen — afskærmet multihallens stueetage, så den er lukket af for omverdenen. Nu varsler Københavns Kommune et påbud, der skal rette op på sagerne.

Det kan godt være, at man skal vente rigtig, rigtig længe, men det kan rent faktisk betale sig at klage. 

Dét kunne meget vel være det glade budskab i denne sag. For næsten tre år efter at en beboer klagede over, at Royal Arena har dækket deres facader til i strid med lokalplanens visioner om at skabe aktive og uadvendte stueetager, sker der endelig noget. 

I mandags sendte Københavns Kommune nemlig et såkaldt 'varsel om påbud' til Royal Arena. Dét betyder, at Danmarks største multihal som udgangspunkt har 30 dage til at rette op på sagerne — ellers får de et decideret påbud ledsaget af en bøde. 

Det efterlader Royal Arena med to muligheder:

De kan enten vælge at følge påbuddet og de visioner, som skulle hjælpe bylivet på vej i Ørestad ved at fjerne den afskærmende film på stueetagens glasfacader. Eller de kan vælge at søge om dispensation til at bevare de tillukkede facader, som de ser ud i dag.

Inden det kommer så langt, har Royal Arena dog 14 dage til at komme med deres bemærkninger i sagen. Afhængigt af hvilke input og argumenter Royal Arena kommer med, kan der gå en rum tid, før sagen rykker videre, og der bliver udstedt et egentligt påbud fra Københavns Kommune.  

Klagede i sommeren 2020

Magasinet KBH fortalte første gang om sagen i januar 2023, da den dukkede op i et notat fra Teknik- og Miljøforvaltningen. 

Her kom det frem, at en borger helt tilbage i sommeren 2020 havde klaget over, at multiarenaens stueetager i strid med lokalplanen fremstod livløse og tildækkede.

Ifølge lokalplanen — der er en slags lokal lov for et givent område — skulle Royal Arena være et byggeri, der tiltrak og skabte nyt liv med f.eks. nye restauranter både indeni og udenfor bygningen. 

Virkeligheden blev dog en ganske anden med indadvendte funktioner og vinduespartier, der er lukket til med matterede overflader.

I notatet skrev embedsfolkene da også, at man på et besøg i 2021 kunne konstatere, at facadevinduerne på Royal Arena var matterede mod både syd, øst og vest — og at de derfor mere havde karakter af "facadebeklædning" end af vinduer.

Senere skrev forvaltningen til Magasinet KBH — godt to år efter, man modtog klagen — at man fortsat var i gang med at afklare om, og i hvilket omfang, byggeriet af Royal Arena ikke overholder lokalplanen.

Men nu — godt seks år efter, at Royal Arena slog dørene op første gang — vurderer Københavns Kommune altså, at Royal Arena ikke lever op til "lovgivningen" for området.

Som der står i det tilsendte varsel om påbud: "Vi har konstateret, at der på ejendommen beliggende Hannemanns Allé 18 er lavet glaspartier i stueplan mod øst og vest, som helt eller delvist er påklæbet med en afskærmende film, hvilket er i strid med lokalplan 398 med tillæg."

Præcis som det blev konstateret på kommunens visit i foråret 2021. 

Effektløse lokalplaner? 

I Københavns Kommune bruger man mange kræfter på at udarbejde politisk vedtagede lokalplaner, der med input fra lokale beboere, interesseorganisationer, erhvervslivet og alverdens andre interessenter skal tegne de ofte ganske detaljerede rammer for, hvordan et område i byen skal indrettes.

Dét kan blandt andet omfatte, at stueetager skal være levende og uadvendte, så man fra kommunal side gør sit for at sikre, at der er nogen, der fremover vil besøge — og måske ligefrem slå sig ned i — området. Præcis dén målsætning er man også på vej med en lokalplan for i området omkring Asger Jorns Allé i Ørestad Syd. 

Men er det for let at omgå lovgivningen?

I skrivende stund er Royal Arena på vej mod et solidt 3-års jubilæum for klagen over de ulovligt tildækkede facader. 

Lidt mod nord — på Holmen — er det mere end fire år siden, at Teknik- og Miljøforvaltningen modtog en klage over, at restauranten Noma ikke overholder den gældende lokalpan, når de spærrer for den ellers offentligt tilgængelige sti omkring Christianshavns Vold.

Her er sagsbehandlingen stadig i gang, og embedsfolkene fortæller, at de nu er ved at kigge på, om der kan gives dispensation til Noma. 

"Manglende koordinering" og bugnende sagsbunker er ifølge Teknik- og Miljøforvaltningen årsagen til, at sagsbehandlingen af de to sager, som Magasinet KBH er dykket ned i, er trukket gevaldigt ud. 

Afventer input fra Royal Arena

Lige nu ligger bolden i Royal Arena-sagen dog hos multihallen, der altså har to uger til at svare. Hallen er ejet og drevet af et partnerskab der består af Realdania og Københavns Kommune selv, og som har til huse på et kontor cirka 300 meter fra Rådhuspladsen. Så kommunikationen de næste par uger burde kunne foregå rimeligt gnidningsfrit.    

Skulle Royal Arena vælge at søge om dispensation til at beholde de tilklistrede facader — på samme vis som Noma søger om dispensation til deres afspærring — ja så har embedsfolket i Teknik- og Miljøforvaltningen faktisk mandat til at give den. Og det er vel at mærke uden først at spørge politikerne til råds.  

Bevæger forvaltningen sig ned ad den vej, kan de dog nok forvente, at Christopher Røhl vil holde et vågent øje med dem. Det var nemlig den radikale politiker, der oprindeligt spurgte ind til den manglende klagebehandling.

Selv om forvaltningen har mandat til at give eksempelvis Royal Arena dispensation fra lokalplanen, så har politikerne adgang til lister med dispensationssager, der er på vej. Og her kan politikerne altså vælge at kræve sagen behandlet politisk, hvis de er uenige i forvaltningens håndtering. 

Magasinet KBH følger fortsat sagen.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling