pixel

Underjordisk parkering får fingeren af Dante

Middelalder-satire og trafik-politik er blevet til kunst på Dantes Plads.

Dantes Plads, skulptur, kunst

Med titlen "Dante går i dialog med det 21. århundrede" blev en midlertidig kunstinstallation indviet på Dantes Plads i september. 

Ikke alene markerer skulpturen 700-året for Dante Alighieris død — den berømte italianske forfatter og filosof, der har lagt navn til pladsen, og som levede i bystaten Firenze længe før Italien blev en ting.

Skulpturen er også en bogstavelig langefinger til en parkeringskælder med 214 pladser, som her på pladsen i snart tre år har været planlagt — til stor irritation for flere af områdets beboere, erhvervsdrivende og institutioner.

"I Dante´s ånd bruges kunsten til at inddrage offentligheden i samfundsdialogen ikke mindst omkring de demokratiske processer — eller mangel på samme — i særdeleshed omkring Dantes Plads", lød det således i invitationen til ferniseringen.

Billedhuggeren bag — Jens Galschøit — ønsker nemlig med værket at fortolke Dantes hovedværk 'Den Guddommelige Komedie' som kommentar til planerne for pladsen — og for Københavns udvikling generelt. 

Fire jernsøjler bærer en plade med en to en halv meter høj arm og hånd med udstrækt langefinger. Rundt om armen står fire kobberskulpturer forestillende Dante, der råber sit budskab ud i fire stadier af sit liv.

Rundt om det centrale værk står fire vogtende "svinehunde", der alle stammer fra en international kunstaktion fra 1993, men nu har fundet en ny politisk dagsorden her på pladsen. 

Lang strid om parkeringskælder

I snart tre år har beboere, foreninger, handelslivet og muséer omkring den centrale plads protesteret imod parkeringsgiganten Q-Parks ønske om en tre etagers dyb parkeringskælder.

Den nuværende strid tog sin start i 2018, da et flertal i Københavns Borgerrepræsentation tillod Q-park at købe og omdanne pladsen, så den kunne rumme underjordisk parkering.

Det udløste senere heftig kritisk fra områdets beboere og institutioner, der klagede til Planklagenævnet over beslutningen om at gennemføre projektet uden en ny lokalplan og dermed mulighed for at blive hørt. 

En væsentlig årsag til beboerklagerne skal findes i områdets forvandling de senere år, hvor særligt Vester Voldgade er blevet fredeliggjort med stop for gennemkørende biltrafik og i stedet brede cykelstier med en hel del cykeltrafik til og fra den nye Lille Langebro.

Sidste år besluttede Borgerrepræsentationen at undersøge mulighederne for i en nær fremtid drastisk at begrænse biltrafikken i Middelalderbyen. Og kort efter blev der i budgettet for 2021 afsat penge til en analyse for mulighederne for nedgravning af trafikken fra Åboulevarden og H.C. Andersens Boulevard hele vejen til Langebro.

Sammen og hver sig kan de tre projekter betyde, at det bliver lidt af et inferno at finde en oplagt tilkørsel til den nye P-kælder i en fremtid, hvor de tilstødende gader er bilfri eller næste bilfrie.

Op- og nedkørslen er planlagt til at ske fra netop Veter Voldgade, der også huser en folkeskole tæt ved.

Planerne om en mere generel reduktion af biltrafikken står i delvis kontrast til kommunens tidligere parkeringsstrategi fra 2011, hvor man ville udlægge områder rundt om Indre By til private P-siloer.

Et af disse blev Dantes Plads, der gennem en udbudsrunde blev solgt for blot to millioner kroner til Q-Park.

Carlsbergfonden blander sig

Med pladsens helt centrale placering mellem Glyptoteket og Nationalmuseet frygter mange desuden, at parkeringskælderens høje elevatortårn og udluftningskanaler kan spolere den akse, der i dag tillader et langt kig fra Glyptoteket mod Christiansborg langs Ny Vestergade.

Denne akse ligger som bryggeren Carl Jacobsen ønskede det og er en del af grunden til, at Carlsbergfonden gik ind i sagen og har tilnudt at købe pladsen af Q-Park for at forhindre projektet.

Bliver Q-Parks planer ført ud i livet, vil projektet tage tre år at gennemføre. Først skal pladsen graves op, kælderen etableres og siden skal pladsen reetableres i en form, der i vid udstrækning ligner den nuværende.

Dog med de noterbare forskelle, at pladsen får nye niveauhøjder, en rampe fra Vester Voldgade mod kælderen, et nyt trappe- og elevatortårn mod H.C. Andersens Boulevard og en nødtrappe midt på pladsen.

Uanset om kælderen anlægges eller ej, kan Jens Galschøits protest-skulptur opleves på pladsen resten af dette efterår.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
København
Byens parkeringspladser udnyttet til midlertidige studieboliger – uden at fjerne bilerne.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling