pixel

Vester Remisepark

Godsbaneterrænet omdannet til Vesterbros nye grønne hjerte.

vester remisepark håndtegning

STEM

Denne vision har modtaget 85 % positive stemmer
Stemmer i alt 107

Det er ingen hemmelighed, at der på Vesterbro mangler både grønne, rekreative områder, og arealer til blandt andet sport, fritidsaktiviteter og foreningsliv. I Vesterbro Lokaludvalg har vi derfor taget sagen i egen hånd og fået lavet et udkast til en helhedsplan for godsbaneterrænet omkring Otto Busses Vej med arbejdstitlen Vester Remisepark.

Mellem Ingerslevsgade, Dybbølsbro, Vasbygade og Enghavevej ligger det hengemte godsbaneterræn. Ved en åbning og bearbejdning kan området omdannes til et grønt hjerte, der banker for kultur, foreningsliv og det sociale liv i alle dets former.

Vester Remisepark vil være til glæde for det tæt bebyggede Vesterbro og de nye boligområder med høj bebyggelsesprocent ved Frederiks Brygge i Sydhavn og i Carlsberg Byen – omkring de nye bebyggelser er der ikke planlagt egentlige park- eller idrætsområder.

En ny grøn park med plads til idræt, kunst og kultur på godsbaneterrænet vil kunne samle det gamle Vesterbro, Sydhavnen og de nye boligkvarterer.

Plads til at leve

I Bydelsplan 2017-2020 for Vesterbro er pladsmanglen et gennemgribende emne, som lokaludvalget ikke vil sidde stille og vente på, at politikerne på rådhuset finder en løsning på.

I dag er godsbaneterrænet udlagt til perspektivområde frem til 2027. Det betyder at der ikke kan fastlægges byudviklingsplaner for området, før Kommuneplanen ændres med den nye Kommuneplan for 2019. Og før der derefter er vedtaget en ny lokalplan for området.

Der er altså lange perspektiver for udviklingen.

I Vesterbro Lokaludvalg har vi i både den nye bydelsplan samt i den tidligere haft fokus på godsbaneterrænet som et oplagt bud på et stort grønt og rekreativt område. Vesterbro Lokaludvalg mener, at vi skal udfordre den gængse tankegang i Københavns Kommune, at frie arealer, næsten per refleks, udvikles med boliger.

Selvfølgelig skal der være plads til boliger og erhverv på Vesterbro. Men der skal også være plads til at leve mellem bygningerne, spille bold på grønne plæner, se teater i bygninger indrettet til det og snuse noget grøn natur ind mellem mursten, stenbro og havnekanten.

Vesterbros grønne hjerte

Forslaget til Vester Remisepark tager udgangspunkt i godsbaneterrænets iboende kvaliteter og potentialer og bevarer det fine samspil mellem de smukke gamle remisebygninger og eksisterende træbeplantninger samt de store grønne flader og pladser, og skaber et område med mulighed for kulturel og fysisk udfoldelse.

Vi foreslår at lade hele området indramme af et stort sammenhængende skovbryn. På den måde opstår en markant ny grøn oase midt i trafiklandskabet og den tætte by. Indefra er skovbrynet som en boble, der holder storbyens stress og jag lidt på afstand og giver borgerne mulighed for rekreativ udfoldelse.

Et vigtigt element i forslaget er at skabe bedre adgang til området – og med high-linen får parken et nyt stærkt arkitektonisk element, der forener funktionen som trafikåre for cykler og gående og kan fungere som vartegn for området.

Kort
Vester Remisepark

Plads til lokal kunst, idræt og kultur

I takt med at Vesterbro udbygges bliver pladsen trang for bydelens foreninger og kulturinstitutioner. Derfor er det vigtigt at tænke kvadratmeter til kulturen og idrætten ind i visionen for Vester Remisemark og at relevante sociale, idræts- og kulturforeninger og -organisationer bliver inviteret med i arbejdet.

Det er først og fremmest de store remisehaller, vi tænker anvendt til indendørs idrætsfaciliteter, events, teater og kultur, fødevaremarked og meget mere. Hallerne er meget forskelligartede i deres arkitektur og anvendelighed.

Genanvendelse af remisebygninger og haller til nye funktioner har allerede flere fine referencer i København – blandt andet Nørrebrohallen og det midlertidige street food-mekka på Papirøen. Også mange mindre bygninger med kvaliteter vil blive bevaret og blive en del af parken, ligesom Kineserbyen blot indgår naturligt i helheden, som det grønne boligkvarter det allerede er.

Området rummer en lang række bevaringsværdige bygninger i mange forskellige skalaer og funktioner. Forslaget respekterer dette, og de eksisterende bygninger med deres potentialer for en ny udnyttelse er en væsentlig grundsten i Vester Remisepark.

Forslaget om Vester Remisepark er udarbejdet for Vesterbro Lokaludvalg af HOWplanning.

Vil du vide mere om Vester Remisepark? Besøg Vesterbro Lokaludvalg.

Mest læste

Gode visioner
Er du registreret bruger på Magasinet KBH kan du sætte dit præg på København. Stem visioner op og ned … eller vis din egen frem
Ikon læs mere

relaterede
visioner

læservision
Vesterbro
Godsbaneterrænet omdannet til Vesterbros nye grønne hjerte.

relaterede
artikler

seneste
visioner

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling