pixel

Afgørelsens time for højhus på Jagtvej

Skal halvdelen af det tomme landsarkiv på Nuuks Plads rives ned for et 75 meter højt boligtårn midt på Nørrebro?

højhus set fra rantzausgade

Fra 2019 kommer den hidtil ikke så navnkundige Nuuks Plads på københavnernes mentale bykort, når der åbner en metrostation under det tidligere landsarkiv i starten af Jagtvej.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

relaterede
artikler

Endnu et højt boligtårn er på vej til Nørrebro: Halvdelen af det tomme landsarkiv på Nuuks Plads skal rives ned til fordel for 22 nye etager.

relaterede
visioner

tegnestuevision
Indre By
København er en hård by med få træer, mente arkitekten bag Blox. Hun har en vision om, at der skal vokse '1.000 træer' ved siden af den udskældte bygning.

seneste
byens rum