pixel

Afgørelsens time for højhus på Jagtvej

Skal halvdelen af det tomme landsarkiv på Nuuks Plads rives ned for et 75 meter højt boligtårn midt på Nørrebro?

højhus set fra rantzausgade

Fra 2019 kommer den hidtil ikke så navnkundige Nuuks Plads på københavnernes mentale bykort, når der åbner en metrostation under det tidligere landsarkiv i starten af Jagtvej.

Og efter  planen skal det i fremtiden blive endnu lettere at finde frem til det nye knudepunkt ved grænsen mellem Nørrebro og Frederiksberg – bare gå efter det 22-etagers højhus, der rager op over alt andet i kvarteret!

Boligtårnet på Nuuks Plads har uden den store opmærksomhed været under udvikling, siden byens politikere gav projektet en indledende tommelfinger op for godt halvandet år siden. Men det er blevet afgørelsens time med det nye lokalplansforslag for Jagtvejens lidt søvnige møde med Rantzausgade og Borups Allé, som Miljø- og Teknikudvalget i Københavns Kommune skal stemme om på sit næste møde.

Bliver der flertal for et ja, forventes højhus-planerne at komme i offentlig høring i løbet af foråret, med en mulig endelig vedtagelse i efteråret.

Siden startredegørelsen har højhuset skiftet farve fra hvidt til brunt, men ellers er det overordnet det samme: 75 meter højt med 22 etager stablet let forskudt og med ejerlejligheder på de fleste af dem.

Og så skal den store sorte kasse, der i dag udgør den nyere halvdel af landsarkivet på Nuuks Plads, rives ned for at gøre plads til det.

Ud med udskældt skiffer

Bag de tårnhøje visioner for Nuuks Plads står statsejede Freja Ejendomme, der videresælger Statens bygninger til nye formål. Sammen med Ejendomsselskabet Norden, der vil investere 400 mio. kroner i det samlede projekt for det kommende metro-hotspot.

Landsarkivet har stået tomt siden 2009 og består af to fløje, nemlig rådhusarkitekten Martin Nyrops oprindelige bygning fra 1893 med de røde teglsten, og så den moderne sorte skiffer-tilbygning fra 1963 med Nils Koppel som arkitekt. Koppel er i København især kendt for udskældte Panum Instituttet, og hans vinduesfattige del af arkivet har ligeledes måtte høre for en del gennem årene.

Idéen er nu at rive den sorte del af landsarkivet ned til fordel for højhuset, mens Nyrops bevaringsværdige arkiv skal blive stående og åbnes op for københavnerne med restauranter og små butikker. Den lave mellembygning mellem de to fløje fjernes også til fordel for et grønt byrum, der mod Rantzausgade skal rumme og samle fremtidens liv fra metroen, boligtårnet og den gamle genoplivede arkivbygning på Nuuks Plads.

Klarer idéen sig videre til høringsfasen, venter et lokal stormvejr dog på højhuset, der foreslås midt i Københavns tættest befolkede og mindst grønne bydel.

Nørrebro Lokaludvalg har allerede i en forhåndshøring givet sin klare modstand til kende – udvalget ønsker sig flere kultur- og idrætsfaciliteter og grønne områder på Nørrebro frem for flere boliger. Lokaludvalget mener desuden, at der ikke bør bygges højere end de fem-seks etagers boligkarréer, der omkranser Nuuks Plads, og så er det bekymret for projektets øgede cykelparkeringspres på metrostationen.

Ungdomsboliger i basen

Forslaget til de nye bygninger er tegnet af Over Byen Arkitekter, mens Kristine Jensens Tegnestue står for selve pladsen. Byggeriet er på i alt 12.100 etagemeter: 7.700 til boliger og 4.400 til butikker og restauranter (heraf 3.000 i det gamle landsarkiv).

Højhuset skal stå på en tre-etagers base, der som en længe ligger langs Nuuks Plads ned ad Hiort Lorentzens Gade. Det kvadratiske tårn adskilles visuelt fra længebygningen ved at hvile på fire meter høje søjler på basens tag. Hver af tårnets etager forskydes let i forhold til hinanden og beklædes med metallegeringen tombak, kendt fra Axel Towers, mens det er meningen, at basen får mørke teglsten.

Hele tårnet skal indrettes med lejligheder i såkaldt familiestørrelse, tre på hver etage, mens længen er udset til at få dagligvarebutik i bunden, lidt kontorer og så 50 almene ungdomsboliger. Dermed vil Nuuks Plads-højhuset leve op til Københavns Kommunes krav om 25 procent almene boliger i nybyggeri af en vis størrelse.

På både basens tag og tårnets top indrettes fælles terrasser for beboerne bag tilbagetrukne glasværn. Og kælderen skal have plads til at parkere 65 biler og godt 400 cykler.

Opdatering 30. januar: Lokalplansforslaget blev godkendt og er dermed på vej i offentlig høring. Ingen politikere stemte imod, men Alternativet, Konservative og Liberal Alliance undlod at stemme.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

Et 75 meter højhus blev til 24 meter i hestesko-form — og siden skete der ikke så meget mere. Vi undersøger, hvad der er blevet af nybyggeriet på Nuuks Plads.

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling