pixel

Nybyggeri på Nuuks Plads trækker byens parkerings­fronter op

Skal vi fortsat etablere nye parkerings­pladser til nye byggerier? På Nuuks Plads i København bliver der nu opført boliger helt uden P-pladser, mens Frederiksberg ser måbende til.

Nuuks Plads parkering

Frederiksberg Kommune ligger — som hullet i en donut — akkurat midt i Københavns centrum, og de to kommuner har da også vænnet sig til at gå sammen om at løse de større og ofte nødvendige opgaver, der har en fod på begge sider af kommunegrænsen.

Således har nabokommunerne fundet sammen om alt fra metrobyggeri og skydbrudssikring af Sankt Jørgens Sø til en halvering af den seks-sporede motortrafikvej Bispeengbuen.

Men på særligt ét område er København og Frederiksberg Kommune på det seneste begyndt at operere ud fra meget forskellige urbane filosofier og haft svært ved at finde fælles fodslag: Nemlig på spørgsmålet om hvor højt parkeringspladser skal prioriteres, og hvor stor en del af byens rum, de skal optage.

På Frederiksberg kan man mange steder parkere gratis i to timer — og en beboerlicens koster maksimalt 315 kroner uanset, hvor meget din bil forurener. I København har det politiske flertal bag Budget 2023 derimod besluttet at nedlægge 600 parkeringspladser i Middelalderbyen og forhøje prisen på beboerlicenser, så det fremover bliver dyrere at parkere sin bil i København.

Byggeriet 'mangler' 43 P-pladser

Forskellen på de to kommuners tilgang til parkering stod lysende klart, da politikerne i Københavns Kommune kort før jul gav grønt lys til at sætte gang i et 24 meter højt byggeri med boliger, butikker, kontorer og restauranter på Nuuks Plads på Nørrebro.

Byggeriet har været flere år undervejs — og er blevet markant modereret efter lokale ønsker — så den endelige godkendelse fik ikke en sjæl til at løfte øjenbrynet.

Dét gjorde til gengæld fraværet af de 43 parkeringspladser, der traditionelt ville følge med et byggeri af denne størrelse.

Normalt stiller kommunen krav om, at en bygherre skal anlægge et vist antal P-pladser i forbindelse med et nybyggeri for at skabe flere transportmuligheder for de nye beboere og arbejdende.

Med Kommuneplan 2019 vedtog Borgerrepræsentationens såkaldte Grønne Blok bestående af Enhedslisten, Radikale, SF, Alternativet og Dansk Folkeparti dog at gøre kravene om nye P-pladser i lokalplaner for nybyggerier mere fleksible.

Dét betyder blandt andet, at det tidligere ufravillige krav om at anlægge P-pladser i forbindelse med et nybyggeri i Københavns Kommune potentielt kan droppes, hvis området er særligt godt betjent af kollektiv transport.

Og med egen metrostation — og flere busruter kørende lige forbi — kan Nuuks Plads siges at være netop dét.

Derfor gav et flertal i Borgerrepræsentationen tilladelse til at benytte den såkaldte 0-norm i forbindelse med byggeriet, så der ikke følger nogle P-pladser i halen på byggeriet. Derudover er der — for at skabe plads til projektet — givet tilladelse til, at bygherre må nedlægge yderligere 12 parkeringspladser i nærområdet.

Københavnere parkerer på Frederiksberg?

Dén beslutning har imidlertid fået den konservative Frederiksberg-politiker, Nikolaj Bøgh, op af stolen.

Med en placering bare 100 meter fra kommunegrænsen til Frederiksberg, forudser Nikolaj Bøgh nemlig, at de fremtidige brugere af Nuuks Plads vil søge mod de Frederiksbergske villaveje, når de skal finde et sted at parkere bilen. Og dermed sender København ifølge Bøgh blot parkeringsaben over kommunegrænsen.

Ifølge Nikolaj Bøgh er hver kommune sine egne parkeringspladser nærmest, og derfor har han forsøgt at samle politiske opbakning til at klage over Københavns "parkeringstrick" til Planklagenævnet.

Embedsmændene havde tilmed udfærdiget en 5 sider lang klage, der var klar til at sætte ind med flere stød mod Københavns normbrydende nybyggeri uden P-pladser.

Bilejerskabet i området er nemlig højt, og de seneste parkeringstællinger har vist en belægningsprocent på over 100% på Florsgade, Hiort Lorenzensgade og Krügersgade, hvor Københavns Kommune også har givet tilladelse til at nedlægge eksisterende parkeringspladser.

Samtidig har embedsmændene i Københavns Kommune tidligere argumenteret, at "(...) der ikke trafikfagligt kan argumenteres for en 0-norm (...) Butikker, erhverv, bolig samt publikumsorienteret serviceerhverv har historisk og under alle parkeringstællinger haft et parkeringsbehov."

Som embedsmændene i Frederiksberg Kommune gør det klart, er beslutningen om 0-parkering et rent politisk motiveret ønske. Og det vil Københavns grønne blok nok kun nikke anerkendende ja til og tage til sig som et kvalitetsstempel.

Praktisk talt alle undersøgelser viser nemlig, at antallet af parkeringspladser er altafgørende for biltrafikken i en by. Er det meget svært at finde et sted at parkere, ja så tager folk et andet transportmiddel — eller opgiver måske helt at eje bil. Omvendt skaber nem og billig parkering mere biltrafik. Vil man have færre biler i byen, er parkeringspladser altså et magtfuldt middel at dosere af.

P-vind ved at vende på Frederiksberg?

Selv om forvaltningen allerede havde lagt skyts i de kanoner, der skulle beskytte P-pladserne på Frederiksbergs villaveje, endte Nikolaj Bøghs klageforslag i skuffen.

Forslaget fik kun medvind fra de to konsevative partifæller i kommunens Klima, Plan og Boligudvalg, mens udvalgets øvrige medlemmer fra Enhedslisten, Radikale Venstre, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti var imod. Og dermed faldt det med stemmerne 3-4.

Såldes ryger der ikke en officiel klage afsted, og måske indvarsler den lille bet et skifte i Frederiksbergs ellers (konservative) parkeringspolitik.

Efter 112 år med konservativt bestyre har det som bekendt været en socialdemokratisk borgmester, der har siddet øverst i klokketårnet på Smallegade siden 2022.

Inden Michael Vindfeldt (S) tiltrådte som borgmester, gjorde han det dog klart, at han adskilte sig fra sine københavnske kolleger på ét punkt — nemlig parkering.

»I Københavns Kommune går man til valg på at nedlægge hver tredje parkeringsplads. Det gør vi bestemt ikke,« lød det dengang i Berlingske med henvisning til partikollegaen Sophie Hæstorp Andersens politik. Det københavnske valgløfte holdt dog kun otte måneder, og overborgmesteren var da heller ikke en del af det politiske flertal, der med Budget 2023 strammede skruen over for de parkerende københavnere.

Omvendt har vi nu netop set, at den socialdemokratiske repræsentant i Klima, Plan og Boligudvalget på Frederiksberg stemte imod at indgive en klage over Københavns nybyggeri uden P-pladser — mens partifællerne på Københavns Rådhus i 2019 stemte imod at indføre den nye 0-parkeringsnorm i Københavns Kommune.

Særligt den socialdemokratiske linje vakler, men byggeriet på Nuuks Plads ser nu ud til at blive et monument over et af de store slag om byens fremtidige parkerings­politik.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

Et 75 meter højhus blev til 24 meter i hestesko-form — og siden skete der ikke så meget mere. Vi undersøger, hvad der er blevet af nybyggeriet på Nuuks Plads.

relaterede
visioner

tegnestuevision
København
Byens parkeringspladser udnyttet til midlertidige studieboliger – uden at fjerne bilerne.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling