pixel

Nuuks Plads bliver alligevel uden parkering

'Grøn blok' løb til sidst med sejren på Nuuks Plads på Nørrebro, der er blevet kampplads for byens fremtidige parkerings­politik.

Nuuks Plads ny entasis

Sidste måned kunne vi fortælle, at den godt syv år lange diskussion om, hvad der skal opføres på Nuuks Plads, var slut, da en ny lokalplan blev stemt igennem Teknik- og Miljøudvalget.

Men med et kommunalt-dramatisk twist af de lidt mere sjældne, viste sagen sig alligevel ikke at være helt slut.

Og det er vel og mærket et twist, der kan komme til at få betydning for byudviklingen andre steder i København.

BR lavede om

Nuuks Plads på hjørnet af Jagtvej og Rantzausgade husede tidligere Landsarkivet. Men siden 2009 har arkivbygningerne stået tomme, og planer om et 75 meter højt boligtårn er tidligere faldet til jorden efter modstand i offentligheden.

Det nye projektet i den vedtagede lokalplan er udformet af ejendomsudvikleren 2L og tegnestuen Entasis og involverer i stedet for boligtårn en hesteskoformet tilbygning ovenpå den nyeste af de to arkivbygninger.

Højden er barberet ned til 24 meter, og indeni de nye og gamle bygninger skal boliger — heraf 25 procent almene — samt butikker, kontorer og restauranter tage plads.

De planer har altså klaret turen gennem både borgerhøring og borgermøder og fået støtte fra et flertal i Teknik- og Miljøudvalget. Men for at nå hele vejen gennem det politiske system, skal en lokalplan også have et flertal med sig i Økonomiudvalget og i den samlede Borgerrepræsentation.

Som regel sker dét pr. automatik, når politikerne i det relevante udvalg har stemt for en sag, fordi man i Københavns Kommune delegerer ansvar til de enkelte, politiske udvalg.

Men Nuuks Plads har nu vist sig at være en af de meget få sager, hvor en beslutning i et udvalg bliver omgjort i den samlede Borgerrepræsentation.

I dette tilfælde var omdrejningspunktet en potentielt vigtig uenighed om parkeringspladser.

Parkering spøger igen

Antallet af P-pladser i København har fyldt meget på Rådhuset på det seneste og har også været oppe og vende flere gange i forbindelse med Nuuks Plads.

I oktober 2020 vedtog Borgerrepræsentationen at Nuuks Plads skulle opføres med brug af den såkaldte "0-norm".

0-normen stammer fra den seneste Kommuneplan fra starten af 2020, hvor Borgerrepræsentationens såkaldte Grønne Blok bestående af Enhedslisten, Radikale, SF, Alternativet og Dansk Folkeparti vedtog at gøre kravene om nye P-pladser i lokalplaner for nybyggerier mere fleksible.

Dét betyder blandt andet, at det normale krav om at en bygherre skal anlægge P-pladser i forbindelse med et nybyggeri helt kan droppes, hvis området er særligt godt betjent af kollektiv transport.

Med dens egen metrostation — og flere busruter kørende lige forbi — må Nuuks Plads siges at være netop dét. Og derfor ønskede flere partier at benytte 0-normen i forbindelse med projektet.

Men for at kunne gøre dét, skal der laves en trafikfaglig vurdering af det givne projekt — og det har kommunen ikke gjort i Nuuks Plads' tilfælde.

Og derfor kom embedsmændene i Teknik- og Miljøforvaltningen tilbage til politikerne og sagde, at der ville være risiko for, at man ville tabe en evt. klagesag i Planklagenævnet over brugen af 0-normen på Nuuks Plads.

Hvis man også udformede — og vedtog — et tillæg til den gældende kommuneplan ville 0-normen kunne bruges, men dén proces ville forsinke projektet og dermed forlænge ventetiden på de kommende boliger for boligtrængende københavnere.

Sådan vurderede embedsmændene altså sagen og sendte den derfor tilbage til politikerne med en anbefaling af, at man benyttede den traditionelle parkeringsnorm.

For Nuuks Plads ville det svare til, at der skulle anlægges 43 nye P-pladser i forbindelse med projektet. Og dén anbefaling valgte Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti at følge, da der blev stemt om sagen i Teknik- og Miljøudvalget.

SF, Radikale, Enhedslisten og Alternativet så derimod fortsat gerne, at man bruge 0-normen, men i stedet for at stemme imod undlod alle fire partier at stemme.

Og dermed blev lokalplanen og dens 43 nye P-pladser vedtaget i Teknik- og Miljøudvalget.

I første omgang, altså.

Nul igen

En måned senere — den 4. november — blev det Borgerrepræsentationens tur til endeligt at godkende planerne for Nuuks Plads.

Men inden medlemmerne fik mulighed for at gøre dét, skulle de først tage stilling til et ændringsforslag stillet af Enhedslisten og Radikale om alligevel at tage 0-normen i brug — og bruge den tid det vil tage også at lave den nødvendige ændring i kommuneplanen.

Og dét kom til at ske.

Ændringsforslaget blev lige akkurat godkendt med stemmerne 26 mod 25.

For stemte Ø, Å, B, SF, Frie Grønne og en løsgænger.

Imod stemte A, V, C og O.

Og dermed ender sagen om Nuuks Plads med at blive til en sejr for 'grøn blok', der her benyttede sig af den mulighed, de tidligere selv har skabt for, at nybyggeri i København kan ske uden, at der også skal anlægges nye P-pladser.

Med den kommende justering af kommuneplanen — som er en følge af beslutningen — er det et udfald der kan komme til at sætte præcedens for flere nye byggerier i København — alt afhængigt af hvem der sidder på de politiske taburetter efter kommunalvalget den 16. november, naturligvis.

Magasinet KBH følger det videre arbejde.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

Et 75 meter højhus blev til 24 meter i hestesko-form — og siden skete der ikke så meget mere. Vi undersøger, hvad der er blevet af nybyggeriet på Nuuks Plads.

relaterede
visioner

tegnestuevision
København
Byens parkeringspladser udnyttet til midlertidige studieboliger – uden at fjerne bilerne.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling