pixel

Nyt kvarter på vej på Indre Amager

P-pladsen ved DR Byen i Ørestad er så stor, at den kan blive til et helt nyt boligkvarter på kanten af Amager Fælled.

Fælleden, ørestad, ap ejendomme

Den sidste ledige byggegrund i 'August Schade Kvarteret' foran DR Byen bliver snart til små lejligheder udviklet af NREP.

Men lige ovre på den anden side af metroskinnerne sker der nu også ting og sager.

Her har Danmarks Radio længe planlagt et større parkeringsanlæg som erstatning for de mange, nuværende parkeringspladser på en asfaltø foran DR Byen.

Og når bilerne er væk, ja så er omkring 16.000 m2 pludseligt ledige til et andet formål: At lægge jord til endnu et minikvarter i København kvarter — her på kanten af Amager Fælled.

Nyt kvarter i XS

Hele 24 små, forskudte bygninger ser ud til at finde plads på den noget hengemte parkeringsplads-grund umiddelbart vest for metroskinnerne 

Mod nord afgrænses grunden af 'Den Landskabelige Kanal' og i den sydlige spids møder den metrostationen DR Byen, så den offentlige transport er indbygget og klar. 

Det er arkitekterne fra Cobe, der har slået stregerne til det nye kvarter. Tegnestuen er især kendt for ombygningen af Israels Plads og Nørreport, helhedsplanen for den nye Papirøen samt Karen Blixens Plads foran KUA blot et metrostop længere mod nord.

Her ved DR Byen har de tydeligvis prioriteret en skala, der både tager hensyn til Koncerthusets markante, firkantede struktur og Amager Fælleds flade landskab. 

Ved at fordele beboerne i mindre bolig-kuber er det tanken at skabe en harmonisk visuel overgang fra naturen til det høje, blå koncerthus og resten af byen.

Derfor vil det nye byggeri være højest mod Koncertsalen og flade ned mod Fælleden. Dét sikrer samtidig, at den markante blå bygning stadig kan ses som et vartegn for Ørestad Nord på lang afstand.

De mange små huse i varierede højder danner tilsammen tre halv-åbne karréer med to små gader mellem sig, hvoraf den ene skal lede trafikken ned i den planlagte P-kælder.

Hele kvarteret bliver en blanding af private udlejningsboliger, almene boliger og en daginstitution.

Et væld af træer og tæt facadebeplantning skal yderligere styrke overgangen fra natur til by, og det samme skal mindre grønne øer under metrohøjbanen.

Når koncertgængere fremover skal høre Poul Krebs eller Tjajkovskij i den imponerende sal, bliver det altså en noget mere grøn og livlig gåtur fra metroen, der venter dem, end den nuværende lettere golde flise- og betonvej flankeret af en P-plads.

Tanken er, at lade forskellige vegetationsbælter inspireret af Fælledens planter skabe en næsten uafbrudt grøn forbindelse mellem naturen mod vest og byen mod øst.

Eller som AP Ejendomme — der er bygherre på projektet — selv bemærker i deres materiale: 

"Hvorfor ikke udvide Fælleden i stedet for at bygge i den?"

Det er udsagn, som de mange modstandere af Fælledbyen mod syd formentlig vil kunne skrive under på.

Mens vegetationen henter inspiration fra naturen, henter husenes lodrette stål-grid-facader omvendt inspiration fra Koncertsalen.

Også plads til M5

For P-kælderen under boligerne er tanken, at hele anlægget skal etableres i ét plan, hvilket gør det noget mere overskueligt at finde en plads til sin bil, men også sætter nogle krav til den horisontale udstrækning byggepladsen under jorden.

Og krav til byggepladsen bliver der i mere end én forstand.

Før et lokalplansforslag for det nye kvarter kan laves og sendes i offentlig høring, skal et større koordineringsarbejde med Metroselskabet nemlig på plads.

Sammen med Københavns Kommune er Metroselskabet nemlig i fuld gang med at forberede den kommende M5-linje, der får et fremtidigt stop her på stationen DR Byen — på sin vest-østgående retning mellem Islands Brygge og Amagerbrogade.

Dermed vil fremtidens beboere kunne hoppe på både M1 og M5 lige uden for døren — og med Amager Fælled som nabo, og kun cirka halvanden kilometer til Langebro, vil kvarteret kunne byde på både eminent offentlig transport, direkte adgang til det grønne og nærhed til centrum.  

Men hvornår? Dét afhænger af, hvordan man kan få byggeri af metro og boliger til at passe med hinanden. 

I et høringssvar til Københavns Kommune sidste år meddelte AP Ejendomme, at det hele efter deres vurdering kan gå op i en højere enhed — hvis man vel og mærket får anlagt P-kælderen under den nye bydel, inden metrobyggeriet sættes igang.

Derudover peger de på, at den nye stationen til M5 idéelt set bør placeres en anelse længere mod syd — og helst med en mere stik vest-øst retning for at begrænse størrelsen af det byggefeltet, som anlægget af stationen skal brede sig over.  

Det vil også give en mere direkte linjeføring til den kommende station ved Bryggebroen, siger AP Ejendomme.

AP Ejendomme mener uanset hvad, at det vil være muligt for dem at opføre parkeringskælderen, inden det underjordiske metrobyggeri skal i gang. Og med de ønskede justeringer af stationen vil det også være muligt at have hele bydelen klar, inden metroen går i gang.

Det vil så betyde, at man vil skulle flytte ind i det nye kvarter med udsigten til at blive nabo til flere års metroarbejde — men det er ikke en helt usædvanlig virkelighed i det hastigt ekspanderende København.       

Både DR, Københavns Kommune, AP og Metroselskabet har allerede holdt flere afklaringsmøder, og næste mål bliver en overordnet plan for pladsen foran den nye metrostation.

Hvornår et konkret forslag til en lokalplan for hele projektet — og siden byggestart — kan komme på plads, må vi vente lidt endnu med at se.

Men uret tikker, for M5's anlægsfase er planlagt at løbe fra 2026-2034.

Det nye mini-kvarter ved DR bliver i øvrigt ikke det eneste i nabolaget. Lige ved siden af er man ved at lægge sidste hånd på det såkaldte August Schade Kvarter — og mindre end to kilometer væk går man snart i gang med at omdanne et industriområde på størrelse med 10 Rådhuspladser til et nyt bolig- og erhvervskvarter.      

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling