pixel

Nyt byggeri ved DR Byen bliver slankt og rødgyldent

Den sidste brik i August Schade Kvarteret kan snart opføres — nyt byggeri rummer mange små lejligheder og skaber en række nye pladser.

ørestad nord, nrep, effekt, boligbyggeri

På den sidste ledige byggegrund i 'August Schade Kvarteret' lige ved DR-Byen er et nyt boligbyggeri på vej.

Det skrev vi første gang om i vinter — og med et nyt lokalplanforslag lagt på bordet kan vi nu løfte lidt mere af sløret for, hvordan det kommer til at se ud.

Her lige på grænsen mellem Ørestad Nord og 'det gamle' Amager vil udvikleren NREP opføre et 34 meter højt boligbyggeri i op til ni etagers højde.

Indenfor skal der være plads til de små, såkaldte co-living boliger, der særligt henvender sig til unge, som ofte har en begrænset indkomst, selv om de er i arbejde — og som ikke har samme behov for plads som en familie med børn.

Fem nye pladser og tagterrasse

Det er tegnestuen Effekt, der har slået stregerne til Ørestads nyeste bidrag til byens boligmasse. De er i den brede offentlighed måske bedst kendt for at have tegnet Skovtårnet i Camp Adventure tæt ved Faxe — men står også bag f.eks. den nye helhedsplan for området omkring Frederiksberg Hospital.

Det nye byggeri i Ørestad bliver langt og slankt for at passe sig ind på den smalle grund langs Amagerfælledvej.

Facaden bliver efter planen rødgylden, og bygningskroppen udformes med et par knæk, så der dannes små pladser langs den. Det gælder både mod den travle vej og på den anden side, hvor den nye bygning sammen med den kommende journalisthøjskole DMJX vil indramme en ny kvartersplads.

Den knækkede udformning følger også strukturen i resten af det lille August Schade Kvarter, hvor ingen af byggerierne er rektangulære. Det skaber generelt plads til mindre, intime byrum og til noget arkitektonisk variation i en bydel, som ellers ofte kritiseres for monotone facader og for mange vinkelrette hjørner.

En central korridorgang med flere lysindfald bliver den direkte indgang til de små boliger på 40-55 m2, hvoraf 25% bliver almene. Endnu mere lys får beboerne glæde af fra opholdsaltaner ud mod den nyskabte plads — mens spanske og franske altaner vil præge byggeriets andre sider.

Øverst får beboerne deres egen tagterrasse med udsigt over byen og Amager Fælled. I alt fem grønne pladser langs både stueetagen, og på et hævet opholdsareal i 1. sals højde, bliver der også plads til.

De nye pladser, der i alt forsynes med 16 nye træer og 80 buske, skal give et skud grønt til et område, der ellers i høj grad er præget af tæt trafik og store kontorhuse i glas og stål.

I stueetagen bliver der plads til en butik, der sammen med de nye pladser forhåbentlig kan genere lidt mere byliv her omkring Ørestads østligste areal.

Minimal parkeringsplads

På baggrund af erfaringer fra lignende co-living-huse — samt det faktum at nærmeste metrostation ligger lige ved døren — er vurderingen, at bilbehovet for de kommende beboere ikke bør være særlig stort.

Derfor opføres husene efter regler om et "delvist bilfrit byområde" med en parkeringsnorm på blot én plads per 950 m2 etageareal boliger — hvilket i alt svarer til godt 24 p-pladser.

I Københavns gældende kommuneplan — der sætter de generelle rammer for byens udvikling — lyder det ellers, at der normalt skal være én parkeringsplads pr. 250 m2 etageareal for boliger.

Det ville i dette tilfælde betyde, at der skulle anlægges næsten fire gange så mange P-pladser, men er der nærhed til god offentlig transport — som her — kan kravet altså frafaldes.

Det nye byggeri afventer den endelige, politiske godkendelse i den kommende uge, inden NREP kan gå videre til de praktiske byggetilladelser og køre kranerne i stilling.

August Schade Kvarteret er stort set den sidste del af Ørestad Nord, der mangler at blive færdigbygget. Det lille kvarter, der blandt andet rummer Nordeas hovedkvarter, klemmer sig ind i mellem DR Byen mod nord, Amagerfælledvej mod øst og Grønjordskollegiet mod syd.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

tommy64nielsen_2327
Det er så grimt at se på alle de høje bygninger på Amager Fælledvej når man cykler forbi. Udsynet minimeres og man vil bare forbi hurtigst muligt. Næsten lige så trist som det meste af Ørestaden.

relaterede
artikler

relaterede
visioner

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling