pixel

Opstart af ny bydel på DR-parkerings­plads nu tæt på

Planerne om en lille, grøn bydel mellem DR Byen og Amager Fælled nærmer sig hastigt realisering.

DR Byen bydel

Omdannelsen af en forblæst parkeringsplads til en lille ny bydel på kanten af Amager Fælled er rykket et skridt tættere på.

For godt et år siden kunne vi her på Magasinet KBH berette om DR og AP Pensions planer om en bedre udnyttelse af et 16.000 kvadratmeter stort areal mellem metrolinjen og Ørestads Boulevard, som i dag bruges til parkering af blandt andre besøgende til DR Koncerthuset.

Idéen er at anlægge et underjordisk parkeringsanlæg i ét plan, og så lægge låg på med et lille grønt bykvarter med 24 fritliggende beboelsesejendomme i divergerende højde.

Det nye kvarter skal med bygherren AP Pensions formulering “udvide Fælleden” ind mellem husene med grønne bælter af vegetation, og skabe en mere grøn og æstetisk forbindelse for fodgængere mellem metrostationen og DR Koncerthuset.

Og nu er projektet så nået dertil, hvor den politiske proces frem mod en godkendelse kan begynde. Det skete i første omgang her den 19. marts, hvor Københavns Kommune — som det er kutyme — spurgte det relevante lokaludvalg om deres umiddelbare kommentarer til planerne i en "indledende høring".   

Næste skridt vil være den såkaldte startredegørelse, som sætter gang i den lokalplanproces, der i sidste ende skal føre til en politisk godkendelse af projektet.

Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune forventer, at startredegørelsen kan blive præsenteret for politikerne på rådhuset i løbet af andet kvartal.

Både M1 og M5

Det er de efterhånden allerstedsværende arkitekter hos Cobe, der har tegnet de foreløbige skitser til, hvordan det nye kvarter kan komme til at tage sig ud.

Mens inspirationen til de grønne omgivelser trækkes fra Amager Fælled mod vest, henter de 24 boligbyggerier inspiration fra naboen mod øst, DR Koncerthuset, med dets synlige skelet.

Boligerne skal skabe et grænseland mellem fælled og tæt bebyggelse ved hjælp af facadevegetation og mange træer plantet i byrummene mellem husene. Samtidig vil bydelen være lavest mod Fælleden og højest ind mod DR Byen, så der yderligere skabes en slags flydende overgang mellem natur og by.

Sådan lyder planerne i hvert fald.       

Det gennemgående byggemateriale skal være træ — både for yderligere at trække det "naturlige" ind i byen og for at kunne opføre en bydel, der kan få den højeste udmærkelse inden for DGNB-certificeringen af bæredygtigt byggeri: Platin. 

75% af den bærende konstruktion er designet til at være udført i træ.  

Boligerne vil blive opført som såkaldt "åbne karéer". Dét vil sige, at man benytter sig af karréen som hovedtanke, men laver "huller" i den og forskyder bygningerne omkring det indre gårdrum, så der kommer et større facadeareal — hvilket giver plads til flere vinduer og mere facadebeplantning, end hvis karréen var lukket. 

Udover boliger skal kvarteret også rumme et alment plejehjem, en daginstitution samt lokaler til serviceerhverv. Den underjordiske parkeringskælder skal efter planen have plads til cirka 500 biler.

Byggeriet skal koordineres med anlæggelsen af en kommende metrostation på den planlagte metrolinje M5, der efter planen skal have stop ved DR Byen på sin vej mellem Bryggebroen og Amagerbrogade.

Det er planen at M5 skal anlægges i perioden 2026 til 2034, og den nye station ved DR Byen skal — modsat nabostationen på M1 — være underjordisk. 

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

søren lütken
Kunne man ikke være bare lidt mere beskeden og i det mindste fjerne de bygninger, der lukker området fuldstændig af mod Amager Fælled langs Ørestads Boulevard - hvor de træer, der allerede står, øjensynligt bliver fældet? Arkitekter er forfærdelig gode til at smøre grønt på papir, men det meste bliver aldrig plantet, og hvis det gør, skal det også kunne gro derude mellem (for) tæt placerede bygninger - og på betondæk, som Lars skriver.
Simon Gray
Ærgerligt at de ikke lige fjerner det der ligegyldige "kunstværk" af Per Kirkeby i samme omgang...
Lars Barfred 1

Jeg glæder mig til bare en gang, at se et træ der kan vokse direkte på et betondæk, og her er ovenikøbet masser af dem :-)

relaterede
artikler

Ovenpå de mange protester mod Fælledby stiller Enhedslisten i København nu spørgsmålstegn ved, om byggeriet overhovedet er lovligt. Kommunen ser ingen problemer.

relaterede
visioner

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling