pixel

Nyt liv til Gl. Valby

Over de næste fem år skal Valbys bykerne have et gevaldigt løft, så kvarteret bliver mindre slidt, mere grønt og mere sammenhængende.

kbh magasin

Fakta

Områdefornyelse i Gl. Valby
Områdefornyelsen løber frem til 2015.

Der er afsat 30 mio. kr. til projektet og 50 mio. kr. til byfornyelse af ejendomme.

Beboerne har netop udarbejdet en kvarterplan som ventes vedtaget til september.

Går du mod vest, ender du i det multietniske sociale bolig­område Akacieparken. Går du mod øst, finder du hampre kasser på stribe i det attraktive boligkvarter omkring Jesuskirken tæt på Carlsberg.

Ja, Gl. Valby er ikke en af den slags kvarterer som har én gennemsyrende identitet, men er omvendt en rimelig sammensat størrelse. Området har dog en del knap så ressourcestærke beboere, kombineret med generelt nedslidte gade- og byrum. Københavns Kommune har derfor besluttet at sætte gang i en fokuseret områdefornyelse af Gl. Valby.

Grønne pletter og en biograf

Ejner Jensen, som er formand for den styre­gruppe der i løbet af de næste fem år skal give kvarteret et såvel fysisk som socialt løft, håber især at indsatsen vil knytte kvarterets beboere tættere sammen.

”I 2015 håber jeg at vi har fået mere fællesskab i området og at folk åbner sig mere op. Eksempelvis ville det være rigtig godt hvis Akaciaparken lukkede lidt mindre af om sig selv,” lyder det fra Ejner Jensen der i folkemunde er kendt som mr. Valby på grund af sit store engagement i området.

De sidste fire måneder har folkene bag områdefornyelsen inviteret de lokale til risengrød i Spinderiet og fodtur i kvarteret for at høre hvad beboerne ønsker der skal ske med området. For projektchef Christian Kahr Andersen er det netop vigtigt at arbejdet bliver baseret på lokale erfaringer og oplevelser.

Det har udmøntet sig i en række konkrete ønsker fra de lokale som blandt andet sætter grønne områder og en ny biograf højt på listen. Og allerede nu er det da også så godt som besluttet at der blandt andet skal være en ny lommepark ved Gadekæret og et stort grønt aktivitetsområde i Akacieparken.

herman_bangs_plads.jpgPorcelaenstorvet.jpgGadekaeret.jpg

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling