pixel

Nu politisk interesse for sag om Nomas blokering af sti

Medlem af Borgerrepræsentationen beder nu forvaltning om at redegøre for sag om afspærring af Christianshavns Vold.

noma sti reb

Siden 2018 har restuaranten Noma blokeret for den sti, der bevæger sig rundt om Christianshavns Vold.

I en serie artikler har Magasinet KBH kigget nærmere på sagen, og nu er der opstået politisk interesse for den på Københavns Rådhus.

Medlem af Borgerrepræsentationen Astrid Aller (SF) har kort før jul bedt embedsmændene i Teknik- og Miljøforvaltningen om at redegøre for, hvor sagen nu bevæger sig hen.

Aller er medlem af rådhusets politiske Teknik- og Miljøudvalg og er blevet opmærksom på sagen efter Magasinet KBHs artikel fra den 20. december.

Her kunne vi fortælle, at embedsfolkene i Teknik- og Miljøforvaltningen nu er gået i gang med at undersøge, om Noma kan modtage dispensation — på trods af, at kommunen i flere år har anset afspærringen for ulovlig.

Aller spørger sine embedsfolk:

Magasinet KBH beskriver, at kommunen undersøger om der kan gives dispensation til Noma, så de godt må lukke for den offentlige sti. Hvorfor undersøger kommunen det? 

Det var et spørgsmål som Magasinet KBH selv stillede til forvaltningen i december — men som man afviste at svare uddybende på. Forvaltningen kan dog ikke afvise at svare på et spørgsmål fra et medlem af Borgerrepræsentationen.

Påbud er udstedt

Aller spørger også:

Det beskrives også i artiklen, at der i 2019 er udstedt et påbud om, at hegnene skal fjernes, men at kommunen beklageligvis har overset det. Hvordan agter TMF at handle på sagen nu, hvor påbuddet er klart? 

Påbuddet er udstedt af Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS), der hører under Kulturministeriet og derfor er en statslig organisation. 

Noma har sidenhen lagt sag an mod SLKS for at få ophævet påbuddet, men dét påvirker for så vidt ikke sagen set fra Københavns Kommunes side.

SLKS skal nemlig alene administrere såkaldte "skel" i landets fortidsminder, som Christianshavns Vold er. De skal sikre, at der er visuel "sammenhæng" i fortidsminderne, og at de ikke deles op med f.eks. et hegn påsat pigtråd, som Noma har gjort.

Selve adgangen til et område er dog kommunens ansvar. Adgang skal administreres via de politisk vedtagne lokalplaner, og for Nomas område er det i den gældende lokalplan vedtaget, at der skal være "offentlig adgang" til stedet.

Sagt lidt firkantet kan Københavns Kommune kræve, at der bliver lavet hul i hegnene, så der igen bliver offentlig adgang til stien. SLKS kan derimod kræve at hegnet i sin helhed bliver fjernet, så man kan se fortidsmindet i sin helhed. Men de har ikke noget at gøre med selve adgangen.

Teknik- og Miljøforvaltningen sagde dog i august 2022 til Magasinet KBH, at man ventede på et eventuelt "varsel om påbud" fra SLKS, før man ville tage endelig stilling til sin del af sagen. Siden viste det sig dog, at varslet om påbud allerede var udstedt af SLKS tilbage i april 2019 — og at Københavns Kommune var bekendt med dette.

Københavns Kommune har siden beklaget forløbet, og lovede i oktober 2022, at man nu ville prioritere sagen og "gå i dialog" med Noma om den.

"Hvor svært kan det være?"

Til sidst vil Aller vide, om der "er grund til at tro, at Noma ikke kan fortsætte som den gør nu i fald stien genåbnes? Det virker til, at den ikke går igennem deres område, men blot passerer foran restauranten."

De to første spørgsmål er forvaltningen nu i gang med at undersøge og svare på — men det sidste spørgsmål siger de allerede nu til Astrid Aller, at de formentlig ikke kan hjælpe med. Det er nok nærmere noget, man skal spørge Noma om, svarer embedsfolkene.

Dét gør Magasinet KBH derfor, og vi uddyber spørgsmålet en smule:

"Hvordan vil passage på stien kunne påvirke restaurantdriften negativt? Og kunne man i stedet evt. opsætte et let hegn langt stien for at markere, at man ikke ønsker adgang ind på selve restaurantens område?"

Fra Noma lyder et skriftligt svar den 3. januar, at "vi er i dialog med Københavns Kommune omkring den verserende sag, og på nuværende tidspunkt har vi ikke videre kommentarer at give."

Allers spørgsmål vækker dog genklang i Magasinet KBHs kommentarspor. Her har et par læsere tidligere netop gjort opmærksom på, at den nu blokerede sti tilsyneladende nemt kan holdes separat fra selve resturanten.

En af de mest populære kommentarer på Magasinet KBHs Facebook-side til en tidligere artikel lyder:  

"Byg et hegn af pileflet og skab en passage, hvor folk kan gå igennem. Hvor svært kan det være?"

Vi følger op på sagen, når embedsfolkene har besvaret Astrid Allers spørgsmål.     

Emner

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

northernlad
Og nu lukker NOMA... de må virkelig være bange for løbere og cyklister...
Niels Henrik Jensen
Undskyld, men hvilken beskyttelsesværdig interesse har nogen i at defilere forbi NOMA , og gennem deres dyrt bekostede anlæg, istedet for at følge stien til Refshalevej? Hvad med i stedet at få afsluttet opgøret med de ulovlige afspærringer og parkeringer ved Det Hvide Snit?
dome_4051
Tak til MagasinetKhb for at stille sig kritisk overfor det I ser. Mere af det. :-)

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling