pixel

Uafgjort om Mærsk må lukke byrum

Sag om Mærsks køb og afspærring af byrum er blevet principiel og ophævet til øverste organ.

mærsk græsplæne kastellet

"Kan det ikke være lige meget? Der er jo ingen, der nogensinde bruger den tot græs — jeg tror, de fleste hele tiden har troet, at det har været privat grund."

Sådan lød én af mange kommentarer til sidste uges artikel om Mærsks mulige køb og lukning af et areal lige ved Kastellet og Gefion-springvandet.

 Andre var dog helt uenige:

"Det er så udansk med afspærrede områder på offentlig grund. Så nej, uanset hvad," lød en anden kommentar.

Og hvis Borgerrepræsentationen på Københavns Rådhus netop skal bestå af et repræsentativt udsnit af borgerne, så må man konstatere, at det lokale demokrati tilsyneladende fungerer ganske godt.

For da det relevante TMU-udvalg skulle stemme om sagen tidligere på ugen, var der nemlig præcis ligeså meget splittelse omkring bordet, som der var i Magasinet KBHs kommentarspor på Facebook.

Det blev 5-5

Normalt sidder der 11 politikere i Teknik- og Miljøudvalget (TMU), der tager sig af stort set alle sager om byggeri og byrum i København.

Men til dette møde dukkede de Radikales repræsentant ikke op, da en ventet famileforøgelse — som det ofte sker — med kun meget kort varsel kaldte ham andre steder hen.

Derfor var kun 10 stole i mødelokalet optaget, og det er et tal, der demokratisk set kan være lidt mere problematisk end 11 — og dét endte det netop med at være denne dag.

Som udgangspunkt var alle partier indstillet på, at man kunne overdrage den såkaldte 'brugsret' til Mærsk — og at rederigiganten dermed kunne bruge det meget eksponerede byrum til opstilling af borde, bænke, blomsterkummer og terrorsikring, som det hedder i Mærsks foreløbige købsaftale med Forsvaret, der i dag ejer grunden.

Men Enhedslisten, SF og Alternativet betingede sig, at der stadig var "offentlig adgang" til området. Mærsk måtte altså gerne bruge arealet, men måtte ikke lukke det af, som kommunen selv vurderer er Mærsks intention med at købe det.

På den anden side af bordet afviste Socialdemokratiet, Konservative og Venstre dog dét forbehold. De tre partier er indstillet på, at Københavns Kommune ikke stiller krav om offentlig adgang og dermed i praksis formentlig lader Mærsk spærre arealet af.

Dermed endte begge afstemninger 5-5.

Først ville A, K og V ikke stemme for betingelsen om fortsat offentlig adgang fra F, Ø og Å.

Og derefter ville F, Ø og Å ikke stemme for at opgive kommunens brugsret til området, hvis ikke det var en betingelse, at der fortsat skulle være offentlig adgang.

Sendt over i den store sal

Når der, som her, er politisk stemmelighed bortfalder et forslag. Stemmelighed betyder status quo, og i dette tilfælde ville det medføre, at Københavns Kommune ikke afgav sin brugsret til arealet. Og da Mærsks købeaftale med Forsvaret er betinget af, kommunen gør netop dét, ville salget til Mærsk dermed falde helt til jorden.     

Men dét endte dog ikke med at blive enden på historien.

På Københavns Rådhus har man den praksis, at politiske beslutninger overvejende tages i de enkelte udvalg, der kun indeholder et udsnit af politikerne. I Borgerrepræsentationen sidder i alt 55 folkevalgte — men i TMU sidder kun 11.

Men enhver politiker i et udvalg har ret til at "standse" en sag, der bliver behandlet i udvalget, og i stedet at sende den videre til afgørelse i den samlede Borgerrepræsentation.

Og dét var netop hvad Lars Weiss fra Socialdemokratiet valgte at gøre i sagen om Mærsk.

På trods af stemmeligheden bortfalder sagen altså ikke, men sendes nu videre til afstemning blandt alle folkevalgte politikere.

Næste møde her er i aften, den 22. juni 2023, men sagen vil efter alt at dømme ikke nå at blive behandlet på aftenens møde. Og med sommerferiens komme, må Mærsk og Forsvaret nu formentlig vente til 24. august med at få et svar.

Svaret vil formentlig afhænge af Det Radikale Venstre, som altså manglede til mødet i TMU. 

Enhedslisten, SF og Alternativet kan tilsammen mønstre 24 af BRs 55 medlemmer — og præcis det samme kan Socialdemokratiet, Konservative og Venstre.

Dét efterlader 7 stemmer, og af dem har Radikale Venstre de 5.  

Liste B stemmer ofte med den såkaldte 'Grønne Blok' i venstre side af salen, når det handler om f.eks. trafik og byrum.   

Magasinet KBH har forsøgt at få en udtalelse fra Radikale Venstre, men det er endnu ikke lykkedes i skrivende stund. 

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

Karen Melchior
Det viser jo problemet med at man ikke uden at søge orlov (godkendt på foregående byrådsmøde og for minimum en måned) kan få en suppleant kaldt ind til udvalgsmøder…

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling