pixel

Stor omdannelse af Bellahøj­marken på vej

Både stor græsplæne ved Bellahøj og den lidt mindre Genforeningspladsen står til efterspurgt forvandling de kommende år — ny helhedsplan er lagt på bordet.

model, oversigt, bellahøjmarken

På kanten mellem Bispebjerg og Brønshøj finder man byens højeste bakke og én af de største græsplæner: Bellahøjmarken.

Med sit stejle terræn — i hvert fald efter københavnske forhold —- sikrer plænen god udsigt op mod Bellahøj-husene, når man ankommer ad evigt trafikerede Hulgårdsvej.

Ved bunden af bakken, på den anden side af Hulgårdsvej, finder man Genforeningspladsen, som helt tilbage i 1920'erne blev anlagt som idrætspark, og den funktion har Københavns Kommune — med skiftende held — forsøgt at føre videre op til i dag.

Sport og idræt har i en menneskealder forbunder de to ellers ret forskellige byrum på hver sin side af Hulgårdsvej.

Men områdets tunge trafik — og mangel på sammenhæng — har hos de lokale gennem mange år skabt en efterspørgsel efter en samlende plan.

Og nu er den her så, helhedsplanen. I hvert fald en forløbig én af slagsen.

Mere natur, mere sport

Den foreløbige plan giver et bud på et tiltrængt løft af de to parkområder, der foreslåes indrettet, så mulighederne for idræt og bevægelse styrkes, mens også naturen tilgodeses.

Tanken er at sikre plænens karakter og bevare pladsen til den brede vifte af sport og events, der foregår i dag, samtidig med at der også skabes mere intime opholdsrum.

Dét gøres ved, at man visse steder at bevare Bellahøjmarkens fælledpræg, mens ny, "taktisk beplantning" andre steder skal skabe et mere hyggeligt og parklignende udtryk i det ellers åbne landskab — lidt som vi i dag kender fra Valbyparken og Fælledparken.

Plænens yderkanter og andre udvalgte steder beplantes tæt med træer, buske og vildtvoksende urtebede, der vil skabe nye zoner og overgange, binde området sammen og styrke biodiversiteten.

Foran Grøndal Multicenter — i folkemunde ofte 'Grøndalcenteret — skabes et nyt opholds- og aktivitetsareal, hvorfra en ny hovedsti til Bellahøjvej som en central akse bliver parkens rygrad.

Resten af parken bindes sammen med et stort sti-netværk, opholdspladser og mindre, inddelte sports- og naturzoner.

Af nye faciliteter er der planer om parkour-baner, kunstgræsbaner, et skaterområde og et klatretårn. De nye tiltag skal både give nyt liv i området og supplere de indendørs og udendørs idrætstilbud ved Grøndals Multicenter og på Genforeningspladsen.

400 meter løbebane

Grøndalcenteret og Genforeningpladsen foreslåes i planen bundet sammen med et nyt fodgængerfelt over Hulgårdsvej.

Fodgængerfeltet skal markere en ny akse mellem den store, åbne sportsplæne og den noget mere intime sportsplads med 100 år gamle beboelsesejendomme til alle sider.

Her på Genforeningspladsen foreslås en 400 meter lang atletikbane med seks løbebaner genskabt rundt om den eksisterende kunstgræsbane, som med ny belysning også skal kunne benyttes i nattetimerne.

Andre faciliteter som længdespring, højdespring og to ekstra padelbaner — ud over de to, der allerede er her — nævnes også i helhedsplanen. Gennem hele pladsen føres aksen fra det nye fodgængerfelt videre mod en ny legeplads og petanquebaner.

Derudover tænkes det eksisterende parkpræg på pladsen bevaret med enkelte nye træer og mere beplanting.

Også gymnastik-hus?

Siger politikerne i næste uge god for planen, vil næste skridt formentlig være, at de afsætter de 1,25 mio. kroner, der skal til for at lave en 'teknisk foranalyse' af arbejdet.

Ender hele planen med at blive realiseret, vil det koste kommunen et sted mellem 100 og 140 mio. kroner — afhængigt af resultatet af de tekniske undersøgelser.

Helhedsplanen er udviklet gennem et længere forløb over efteråret 2023 med repræsentanter for lokale foreninger, lokaludvalg og beboergrupper.

Samtidig undersøger Kultur- og Fritidsforvaltningen på Københavns Rådhus mulighederne for også at opføre et nyt 'Gymnastikkens Hus' ved Grøndalcenteret, der i øvrigt også selv trænger til en opfriskning.

Bliver dét til noget, vil det kræve mindre ændringer i helhedsplanen.

Det er tegnestuerne Schønherr og Keingart Space Activators, der har tegnet den nye helhedsplan for området.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

Niels Erik Nielsen_1
Hvad vil beboerne rundt om Genforeningspladsen sige til at få en masse kunstlys uden for vinduerne i de mørke timer? Kan man undgå lysforurening?
Kirsten Henriksen
Det er vigtigt, at beplantningen ikke tager udsigten over København fra Bellahøjvej

relaterede
artikler

relaterede
visioner

læservision
Vesterbro
Godsbaneterrænet omdannet til Vesterbros nye grønne hjerte.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling