pixel

Energifrås: Udendørs­servering med terrasse­varmere i København

Tilladelser til udvidet udeservering i Københavns Kommune i 2020 fik antallet af varmelamper i gadebilledet til at stige voldsomt. Civilingeniør skriver åbent brev til politikerne.

vandkunsten elvarmere

Hvordan kan politikerne acceptere, at der “fyres for gråspurvene” med el- og gasdrevne terrassevarmere?

Er udendørs opvarming i overensstemmelse med ambitionerne om CO2- neutralitet i 2025?

Ifølge Klimaplanen er det overordnede mål for 2025 en reduktion af elforbruget på 20 pct. i handels- og servicevirksomheder og på 10 pct. i husholdninger. 

Almindelige husstande opfordres således hele tiden til at reducere deres elforbrug, mens politikerne forholder sig helt passivt til caféers, barers og restauranters energispild.

Det er vigtigt, at politikerne prioriterer området og stopper den uheldige nedprioritering af energibesparelser.  

Måske kan Københavns Kommune ikke direkte forbyde anvendelsen af terrassevarmere, men man kan gøre det til en betingelse for fremtidige tilladelser, herunder den forestående udvidede udendørsservering, at udendørs opvarmning ikke finder sted på det pågældende serveringssted.

Dette vil have stor signalværdi og demonstrere politikernes ansvarlighed i klimadebattens årti.

10 x elforbrug

Det er ikke uden grund, at man har forbud mod anvendelse af terrassevarmere i Paris og i adskillige tyske og schweiziske storbyer. I Køge tillades varmelamper kun opstillet på udeserveringsarealet i meget begrænset antal og skal altid godkendes af Teknik- og Miljøforvaltningen.

I København kører en cafe nær Halmtorvet f.eks. med 4 gaspejse og 3 terrassevarmere for fuld gas 5 timer i døgnet 6 dage om ugen i vinterhalvåret.

Det svarer til et energiforbrug på 39 MWh — eller mere end to hele husholdninger i typisk parcelhus benytter til årlig opvarmning*. CO2 udledningen er ca 8½ tons.

Copenhagen Hostel på Vandkunsten byder velkommen med varmelamper fra morgenstunden en torsdag i marts kl 08:40, selvom der ikke er et øje hverken indenfor, udenfor eller i resten af gaden.

6 elektriske terrassevarmere a 1½kW tændt 16 timer i døgnet halvdelen af året giver 9kW x 16t x 162 = 23 MWh elektricitet — svarende til ti familiers typiske elforbrug i lejligheder. CO2 udledningen er ca 5 tons.

I politikere har et stort ansvar for, at den grønne omstilling bliver så billig og effektiv som mulig. Et generelt lavere energiforbrug reducerer i sig selv omkostningerne for samfundet til udbygning med vedvarende energi og udbygning af elnettet.

*ref: Dansk Fjernvarmes standardhus på 130 m2 med et varmeforbrug på 18,1 MWh/år

Mest læste

relaterede
artikler

seneste
opinion

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling