pixel

Københavns største vindmølle-projekt stoppet

Flagermus er kommet i vejen for møller, der skulle generere grøn strøm til 300.000 husstande.

vindmøllepark nordsøen

Kort
Aflandshage

"Øhh, de placeringer? Er det ikke lige midt i fuglenes trækruter?"

Sådan lød en kommentar til vores artikel i maj, hvor vi kunne berette, at der nu var givet grønt lys til etableringen af en enorm, ny vindmøllepark ud for København.

'Aflandshage', som parken er døbt, skal sende seks gange så meget strøm ind til København, som vindmøllerne ved Middelgrundsfortet gør — svarende til 300.000 husstandes behov, når alle møller er i sving.

Men forleden måtte arbejdet sættes i bero — og vil måske helt blive opgivet. Og kommentaren fra Magasinet KBHs læser skulle vise sig at være næsten profetisk.

For sen flagermus

Den nye vindmøllepark i Køge Bugt — små 10 kilometer syd for Amager — havde allerede fået alle statslige godkendelser, da den i maj også fik Københavns Borgerrepræsentations velsignelse.

"Dermed står intet nu længere i vejen for, at HOFOR — Hovedstadens Forsyningsselskab — kan begynde at etablere de 26 nye havvindmøller, som fremover skal sende grøn strøm ind til København," skrev vi i maj.

Men hverken HOFOR eller Magasinet KBH havde taget tilstrækkelig højde for flagermusen — eller for Danmarks Naturfredningsforening.

Sidstnævnte nåede tidligere på året frem til, at HOFOR ikke på forhånd havde lavet de nødvendige tællinger af flagermus i området, hvor møllerne skal opføres, og indgav derfor en klage til staten.

Dén klage førte til, at etableringstilladelsen fra staten blev trukket tilbage, og derfor så Borgerrepræsentationen sig for nogle dage siden nødsaget til også at trække sin støtte til projektet tilbage.

HOFOR er 100% kommunalt ejet, med Københavns Kommune som majoritetsejer, og derfor er forsyningsselskabet afhængigt af økonomiske garantier fra Københavns Rådhus. De garantier tør kommunen dog nu ikke længere stille, da den tilbagetrukne etableringstilladelse fra staten kan blive en dyr fornøjelse for de københavnske skatteydere.

Med andre ord: Hvis man fortsætter arbejdet, men etableringstilladelsen aldrig bliver givet, kan man ende med at spilde endog meget store beløb. 

500 mio. kroner brugt

Spildte penge er der dog allerede mange af. Ifølge HOFOR er der brugt cirka 500 mio. kroner på forberedelserne til projektet, og de bliver nu konteret under 'tab' — og vil påvirke selskabets muligheder for at udvikle andre grønne energiprojekter, lyder det fra HOFOR. 

Da HOFOR altså er et offentligt selskab, er det i sidste ende spildte skattekroner, der nu ligger og skvulper i Køge Bugt som følge af klagen fra Danmarks Naturfredningsforening og den tilbagetrukne tilladelse.

Men ifølge HOFOR er der slet ikke en naturmæssig grund til at afblæse projektet — og hele den dyre misære skyldes mest af alt en teknikalitet.

Resultatet af en undersøgelse af påvirkningen på flagermusene ville nemlig først skulle bruges, når møllerne kommer i drift. Og derfor havde HOFOR planer om at lave undersøgelserne, mens anlægsarbejdet stod på.

Flagermus flyver kun i visse perioder, og HOFOR var under alle omstændigheder forberedt på, at der kunne være tidsintervaller, hvor de måtte stoppe møllerne af hensyn til flagermus.

Men fordi dette havde med selve driften at gøre, og ikke med opførelsen, var det planen at undersøge flagermusene senere i processen.

Energiklagenævnet gav dog Danmarks Natufredningsforening medhold i, at der skal ske tællinger inden der kan gives en etableringstilladelse. Og derfor blev hele tilladelsen trukket tilbage.   

Største grønne tiltag

Det kan måske lyde som en smal sag nu at få talt de flagermus og så komme videre. Men det er det ikke.      

Ifølge HOFOR vil tællingen nemlig også betyde, at man skal opdatere hele projektets miljøkonsekvensrapport og lave en helt ny høring. Dén kan vise sig at medføre helt nye klager med fokus på andre aspekter, og derfor er hele projektets risikoprofil nu ændret.

"Vi har i vores projekt oplevet snubletråde, der gør, at vi sætter et ellers klar-og-parat projekt helt i bero," siger bestyrelsesformand Susanne Juhl fra HOFOR og fortsætter: "Et projekt, hvor målet også er at beskytte naturen, så flagermus og vindmøller efter vores bedste vurdering kan leve side om side."

Efter udmeldingen har overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S) appelleret til staten og branchen om, at man sætter sig og kigger på at indrette nogle smidigere rammer, så man "ikke skal syv år og adskillige hundredemillioner kr. hen i planlægningen, førend det viser sig, at nogle flagermus står i vejen for det største grønne tiltag i Københavns historie."      

Fra HOFOR lyder det, at man nu vil "kortlægge", om der kan findes en alternativ mulighed for at fortsætte projektet. Hvis man ikke i den nærmeste tid kan finde en anden form at fortsætte projektet i, vil det helt blive opgivet.

I den periode fortsætter man også den tælling af flagermus, der allerede er sat i gang. Men altså uden at vide, om møllerne nogensinde vil blive opført.     

Mest læste

kommentarer

Carsten Bjerno

Jeg er stor fan af flagermus og deres helt fantastiske liv. Men men men.

Konsekvensen ved at handle så sent som vi er kommet så sent i gang med at stoppe co2 forureni gen.

NU skal vi henover stepperne. Eller kan vi ikke se vores børn i øjnene

Carsten Bjerno
uffe.jacobsen_3156
Medlem af Danmarks Naturfredningsforening i knap 50 år: Mage til uhensigtsmæssigt flueknepperi.
Soeren.chr.jensen_1735
Kunne man ikke ansaffe sig flagermus og flytte dem til et sted, hvor de ikke generer nogen - Anholt f.eks.

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens liv

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling