pixel

Realdania — for næsten 20 mia. almennytte

Adm. direktør: Kristian Kristiansen tegner et misvisende og ensidigt billede af Realdanias filantropiske indsats.

Realdania jarmers plads hovedkvarter

I et indlæg den 29. januar gentager Kristian Kristiansen sin efterhånden velkendte kritik af Realdanias arbejde. En kritik, som han gennem en årrække har udtrykt i indlæg i forskellige medier og også i en bog, han selv har udgivet. Og som han løbende udtrykker på sin private blog.

En kritik, som ærgerligt nok tegner et misvisende og mangelfuldt billede af foreningen Realdanias filantropiske arbejde rundt omkring i hele Danmark.

Det bliver for omfattende at gå ind i alle påstandene i indlægget. Jeg vil blot nedenfor komme med nogle få pointer, så de, der evt. har læst Kristiansens indlæg, ikke står tilbage med et fordrejet billede af det almennyttige arbejde, som Realdania laver. Og jeg vil gerne endnu engang gerne benytte anledningen til at invitere Kristian Kristiansen til dialog og til at besøge os i Realdania.

Og som jeg skriver til allersidst, så er alle velkomne til at komme forbi på Jarmers Plads og hente publikationer for at få mere viden om vores arbejde og de næsten 20 mia. kr., vi gennem årene har uddelt til almennyttige formål.

Hvorfor en forening?

Kristiansen kritiserer blandt meget andet det faktum, at Realdania betaler skat. Men det gør vi med glæde. Og jeg forstår — og anerkender — ikke argumentet om, at vi er mindre almennyttige, fordi vi betaler skat. For mig at se er der vel ikke noget mere almennyttigt end at betale den skat, vi skal betale til vores fælles velfærdskasse.

Hans synspunkt er også, at vi skulle have haft valgt at blive omdannet til en erhvervsdrivende fond. Det var en mulighed, som meget grundigt blev overvejet i Realdanias første år fra 2000-2002. Havde vi gjort det, så kunne vi ikke fortsætte som en forening med medlemmer. Og det var jo netop vores historiske udgangspunkt, at vi siden 1800-tallet havde ejet og været en kreditforening med medlemmer.

Realdania er derfor i dag fortsat en forening, og vi har omkring 165.000 medlemmer — og det er vi således både glade for og stolte af. Det giver en bred forankring i hele landet. Og vi sætter stor pris på at vi gennem medlemmerne ved hvad der rører sig rundt omkring i Danmark, og nogle gange hvor der er brug for en hjælpende hånd.

4.000 projekter

Realdania har siden 2000 uddelt op mod 20 mia. kr. til op mod 4.000 filantropiske projekter fordelt over hele landet. Modtagerne er i langt de fleste tilfælde kommuner, organisationer og ildsjæle, der har et godt projekt — og som Realdania så har bidraget til. Det er alt fra klimasikring af vores byer, byudvikling og byggerier af f.eks. kulturhuse. Og til små ildsjæleprojekter som et hulebyggerlaboratorium for børn ved Sorø og den gamle foreningsbiograf i Lønstrup.

Derudover har vi — sammen med bl.a. kommuner og forskningsinstitutioner — bidraget med midler og viden i forhold til bl.a. udvikling af nye seniorbofællesskaber, skolernes indeklima og indsatser i udsatte boligområder i byerne og i yderområderne i Danmark.

Realdania har altid fokus på, at vores bidrag i sidste ende skal skabe øget livskvalitet. Nogle gange giver en støtte til et mindre projekt hurtige resultater på den konto — en by bliver bedre, eller ildsjæle kan komme videre med et projekt.

Andre gange er det et længere træk — f.eks. når vi bidrager til løsningen af klimaudfordringerne og i den forbindelse støtter innovationshubben BLOXHUB, hvor fremtidens bæredygtige byløsninger udvikles i et samarbejde mellem flere hundrede virksomheder, organisationer, forskere og politiske beslutningstagere. Og det gælder når vi — som vi netop er gået i gang med — arbejder for boligløsninger i forhold til de mest udsatte unge hjemløse.

En gang imellem indeholder vores filantropiske indsatser også et investeringselement. Det gælder f.eks. når vi sammen med flere kommuner udvikler forstæderne på en ny måde. Eller da vi byggede BLOX for at skabe en bygning og et kvarter med liv og aktivitet et sted, som tidligere lå forladt hen i byen. Denne model skal primært sikre, at vi ikke kommer til at agere konkurrenceforvridende på et kommercielt marked.

Mange københavnske projekter

Mange læsere af Magasinet KBH er formentlig stødt ind i et Realdania-støttet projekt mere end en gang. Det kunne være under et besøg i det gamle bropasser-tårn ved Knippelsbro, der nu er kulturtårn, en gåtur på Superkilen på Nørrebro, en cykeltur over Lille Langebro eller en solskinsdag med en kop kaffe i hånden og benene i vandet på Ofelia Plads.

Det kan også være, at man har handlet i en af de nye socialøkonomiske butikker på Kofoeds Skole. Eller er kommet forbi noget af den særlige vigtige bygningsarv, som Realdania By & Byg har købt, istandsat og nu lejer ud til nutidige aktiviteter. F.eks. Fæstningens Materialgård, Ballonhangaren på Amager eller Søetatens Pigeskole i Borgergade.

Københavnere, der er nysgerrige på flere projekter og på at forstå foreningen Realdania, vil jeg opfordre til at lægge vejen forbi vores hus på Jarmers Plads. Her kan man i receptionen få udleveret bogen ”Turen går til Realdania” — udgivet af Politikens Forlag i det helt sædvanlige rejsebogsformat.

Og så kan man selvfølgelig også finde mere i vores APP eller læse mere på www.realdania.dk.

Vær med i debatten. Send indlæg til opinion@magasinetkbh.dk.

 

Mest læste

relaterede
artikler

seneste
opinion

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling