pixel

Parkering under Dantes Plads i hjertet af København?

Ude af trit med klimapolitikken

Kort
Dantes Plads

En gruppe beboere på og ved Dantes Plads ser med stor bekymring på, at der er planer om et omfattende parkeringsanlæg under pladsen. Anlægget vil forringe den æstetiske værdi af denne kulturperle — en plads med fredede og bevaringsværdige bygninger midt i det gamle København.

Københavns Kommune har de seneste år gennem renoveringer skabt et helt unikt byrum omkring Vester Voldgade og Dantes Plads, Regnbuepladsen, foran Den Classenske Legatskole og omkring Materialegården og BLOX.

Snart kommer den elegante Lille Langebro med i dette enestående og smukke kulturmiljø, der kan bindes sammen med Christianshavns Voldsystem og andre attraktive steder.

Dantes Plads ligger som en gul ravklump mellem de to fredede museer, Glyptoteket og Nationalmuseet, og bevaringsværdige bygninger, Videnskabernes Selskab og Holckenhus. 

Pladsen har fået parkagtig karakter med de 24 store robinia-træer, overdådige blomsterbede og de tre små bakker, der har en forunderlig effekt på brugerne: Alle smiler, når de har været oppe og nede igen ad bakkerne.

Børn i alle aldre leger og balancerer på bakkerne og de smalle metalkanter. En herlig udfordring. Børnehaver og skoleklasser holder spisepauser eller bliver undervist i disse fredelige omgivelser.

Ældre mennesker kan sidde på de grønne Københavner-bænke, der understreger stedets karakter. Området er særdeles attraktivt og kunne med fordel udbygges med flere bænke og gerne bænkeborde.

Restaurant Karla har oparbejdet en herlig udeservering, hvor mange mennesker nyder at komme, herunder politikere både fra Rådhuset og fra Christiansborg. 

Bryder udsyn

Området Dantes Plads og Vester Voldgade med de meget brede granitbelagte fortove har en høj herlighedsværdi, der er en storby værdig. De smukke kik mod Glyptoteket og Christiansborg Slot er yndede foto-motiver for turister.

Det planlagte parkeringsanlæg indeholder et elevatortårn på fem meter ud mod H. C. Andersens Boulevard og Glyptoteket, ramper til ned- og opkørsel, gelænder, trappeopgang og udluftningskanaler. Det vil — alt andet lige — bryde de nu smukke udsyn til Glyptoteket og Christiansborg Slot og være et stort brud på oplevelsen af pladsen og Vester Voldgade.

At anlægge en p-kælder i Middelalderbyen var måske samfundsmæssigt i orden i 2009, da der blev udformet et p-forlig.

Efter de seneste års voldsomme klimaforandringer, er der næppe ansvarsbevidste politikere i Europa, der vil bestride, at der skal nye vurderinger til på stort set alle de energislugende projekter.

Det nye Folketing har allerede klart vist vejen: 70% reduktion af CO2 i 2030. Der skal tænkes nyt! Der skal tages ansvar!

Grøn verdensby

I ”Verdensby med ansvar” (København Kommunes planstrategi fra 2018) beskrives visionerne på smukkeste vis: København skal være en demokratisk verdensby med et socialt ansvar — der skaber rammerne for en høj livskvalitet og giver rum for både københavnere, tilflyttere og byens gæster.

København skal have nationalt og globalt ansvar for de bæredygtige byløsninger, til gavn for københavnerne og udviklingen af nye lokale, regionale og nationale arbejdspladser.

København skal være en verdensby med et unikt særkende, som tager ansvar for at skabe byudvikling med rum for historien og mod til at udvikle fremtidens storbyliv.

Hvorledes hænger det sammen med, at Teknik- og Miljøudvalget, og i sidste instans Borgerrepræsentationen — mod sund fornuft og borgernes ønske — kan fastholde, at der skal bygges en p-kælder til 214 biler med samtidig nedlæggelse af 65 pladser på Dantes Plads og Vester Voldgade og genåbning af 120 p-pladser under Langebro.

Reelt en tilgang på 29 p-pladser. Samtidig er der talrige ledige p-pladser inden for kort afstand, ikke mindst i den nybyggede BLOX-parkering. BLOX reklamerer nu for billig parkering.

Få hundrede meter borte er der bygning i gang af 880 p-pladser på Postgrunden. Hvor er idealerne om en verdensby med ansvar henne? 

Vanskeligt byggeri

Området ved Dantes Plads er sårbart pga. undergrunden med sandbund og bygninger og kloakledninger, der understøttes af pæle.

Når vandstanden under bygning af et p-anlæg sænkes til 11 meter med bortpumpning af 130 m³ vand i timen i mere end et halvt år, og der foretages injektionspumpninger, er der ved selv små strømsvigt risiko for, at der kommer pælesvamp med destruktion af de understøttende elementer. 

Der skal omlægges talrige ledningsnet: højspænding, lavspænding, vand, kloak, tv-kabler. De skal placeres i meget snævert område mellem p-anlægget og husene. Ved ledningsbrud kan reparationer blive overmåde vanskelige. 

Der skal bortkøres 56.200 m³ forurenet jord, placeres to kæmpekraner og mange pumper. Der skal tilkøres tusindvis af tons beton, jern, stål og andet materiel. 

De afgrænsende hegn til byggepladsen placeres ned til 1,3 meter fra husene, hvilket umuliggør hensigtsmæssige redningsaktioner. Der skal opbygges stilladser, så beboerne — hvoraf adskillige er handicappede og langt over 80 år — i påkomne tilfælde skal reddes ud via stilladser og brandtårne. Almindelig transport til døren en umulighed. Dette vil naturligvis gå ud over beboerne, men også de erhvervsdrivende på pladsen. 

I anlægsfasen vil der blive stort forbrug af energi, megen støj, vibrationer, støv og utryghed. Når anlægget er i drift, forventes der en trafik på 1.000 biler i døgnet. Det skal så lige forenes med forventede 10-20.000 nye cyklister via Lille Langebro.

Mod til at stoppe det 

Foreningen Hovedstadens Forskønnelse (FHF) støtter med sine 500 medlemmer op om, at Dantes Plads bør bevares i sin nuværende form med det hyggelige byrum med restaurant med omfattende udeservering, små bakker, hvor børn, unge og voksne trives i en herlig blanding — hvad enten de så leger, løber på skateboard, spiser madpakker eller får undervisning. 

En gruppe beboere, erhvervsdrivende og FHF har indledt klagesager til Planklagenævnet pga. manglende lokalplan og til Miljø- og Fødevareklagenævnet pga. manglende VVM (Vurdering af Virkning på Miljøet).

Mange politikere har givet udtryk for, at p-anlægget under Dantes Plads ikke er en god og gennemtænkt sag. Men hvor er de politikere, der har mod, vilje og ansvarsbevidsthed til at stoppe dette, der er blevet planlagt og udført i al hemmelighed indtil 1. marts i år.

Cato den Ældre, der døde 149 år f. Kr., afsluttede alle sine taler i Senatet med ordene: Praeterea censeo Carthaginem delendam esse, der betyder "I øvrigt mener jeg, at Kartago bør ødelægges".

På samme vis mener vi, at planerne om et overflødigt p-anlæg bør ødelægges, så vor Middelalderby kan slippe for ødelæggelse og CO²-svineri.

Mest læste

relaterede
artikler

seneste
opinion

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling