pixel

En transformation af Palads

Palads-bygningen bør hverken fredes eller rives ned, men omdannes til hotel.

transformation af palads teatret

STEM

Denne vision har modtaget 44 % positive stemmer
Stemmer i alt 117

Kort
Palads

Som et fælles referencepunkt i byen, i København, står Palads Teatret frem. En 100 år gammel biograf, der med dens påmalede farver befinder sig på grænsen mellem komik og værdighed.

Palads-bygningens fremtrædende rolle knytter sig i høj grad til dens placering og udstråling. For Palads Teatret, eller blot Palads, er jo placeret midt i det hele ved Vesterport Station.

Et foreslået byudviklingsprojekt beregner sig på at rive Palads ned til fordel for en ny karrébebyggelse. Man ønsker at omdanne og fortætte området omkring Vesterport Station ved at overdække banegraven og gøre området til et mere fredeligt, grønt og levende sted, der ikke blot er præget af transit og underholdning (klik her for se mere om banegravsvisionerne for Vesterport, red.).

Vi stiller med vores forslag ikke spørgsmålstegn ved de fremtidige byudviklingsplaner, men forsøger i stedet at undersøge det, de ser bort fra. Hvilket potentiale Palads i virkeligheden rummer, og hvad det kan transformeres om til.

Et kulturelt fænomen

Oprindeligt blev Palads opført som en fornem biograf, men med biografmediets udvikling er det efterhånden svært at passe den nyeste teknologi ind i bygningen. Som bygningen fremstår i dag, udnyttes dens potentiale derfor ikke optimalt som biograf. De mange ombygninger efterlader den ellers fornemme bygning med blændede vinduer og uhensigtsmæssige inddelinger. Tiden er løbet fra Palads, og derfor melder nedrivningstankerne sig.

Men den farverige bygning er blevet en del af folks erindring om stedet. Som noget anderledes formår Palads at kommunikere til byen på både godt og ondt. De spraglede facader rummer en dobbelthed, som hverken knytter sig til den kunstneriske eller arkitektoniske værdi men til en bevaringsværdig kulturel værdi. Et kulturelt fænomen.

Det er altså ikke bygningen i sig selv, men nærmere fænomenet Palads, der er værd at bevare. Et ikonisk underholdningsformat, hvor københavnere og besøgende er kommet i mere end 100 år.

Vi foreslår at transformere Palads om til et hotel med tilhørende offentlige funktioner som teater og restaurant, for at illustrere, hvordan Palads fortsat kan tilbyde sig selv som underholdende univers til det københavnske byrum. Fortsætte den ”paladsiske” fortælling, der kan tilbyde et anderledes sted i nutidens hverdagsvirkelighed.

Et nyt lag

Et hotel er ”paladsisk”, fordi man befinder sig på udebane, væk hjemmefra. Ved at træde ind i hotellets verden isoleres man fra hverdagen, som man måske da betragter på en ny måde.

For at genaktualisere Palads som en attraktiv bygning, fjernes store dele af de nuværende indre elementer, og kun originale bygningsdele bevares. Den oprindelige opbygning genintroduceres med en stor teatersal og en stor restaurant på hver side af den eksisterende vestibule, der fortsat vil være omdrejningspunktet for bygningen.

Glemte og barokke detaljer fremhæves igen, og rummet åbnes op til alle sider ved at tilføre nye forbindelser op igennem bygningen. Gennem transformering og restaurering genfindes den eksisterende bygnings karakter af et underholdningsunivers.

På taget af den eksisterende bygning skabes en tagterrasse, som et åbent rum hævet over byen. Distanceret fra virkeligheden. Bag Palads-skiltet kan man kigge ud over byens tage, med de københavnske spir som pejlemærker. Man bevæger sig flydende mellem ude
 og inde på terrassens store gulv af sten. Her kan man kultivere både krop og sind i tagets uendelige pool eller hemmelige have.

Som en erkendelse af behovet for flere kvadratmeter, tilføjes hotellet værelser på toppen af Palads, over tagterrassen. Tilbygningen skal forstås som et nyt lag, der skal genvinde husets kulturelle betydning som et anderledes sted – sikre Palads i fremtiden og styrke dens ellers ret falmede identitet.

I et formsprog, der mimer de omkringliggende modernistiske bygninger, i forsøget på at styrke Palads i sin betydning og placering i byrummet.

Forlystelsesstrædet

Transformationen af Palads kan bidrage til, at hele området igen kan opleves som en stærk og samlet urban karakter. En genintroduktion af det glemte forlystelsesstræde i byen fra Tivoli langs Axeltorv til Cirkusbygningen og Palads.

Et helt særligt mellemrum i byen med plads til både det folkelige og det anderledes, turist og københavner, hvor man mødes for underholdningens skyld, væk fra hverdagen. Med karakteristiske bygninger, som er anderledes fra resten af byen.

I sin nedslidte tilstand og sit falmede udtryk, må man erkende, at Palads står
 svagt. Palads som karakter i byen skal kunne forsvare sig selv og dens placering i en tid, hvor byen er så afhængig af at
 tilbyde os flere kvadratmeter.

En fredning vil være nødt til at fastfryse bygningen i en tilstand, som vil gøre den ude af stand til at følge med byens udvikling.

Bygningen har i stedet brug for at eksistere på ny. En transformation ind i fremtiden. I tilfældet Palads vil nedrivningen være den lette løsning, og fredningen den forkerte.

Rebecca Stræde Andersen og Jeppe Niemann Jacobsen er nyuddannede arkitekter fra Arkitektskolen Aarhus med 'Palads, en transformation af et anderledes sted' som afgangsprojekt.

Mest læste

Gode visioner
Er du registreret bruger på Magasinet KBH kan du sætte dit præg på København. Stem visioner op og ned … eller vis din egen frem
Ikon læs mere

relaterede
visioner

relaterede
artikler

seneste
visioner

Nyuddannet arkitekt vil skabe et "pensionat for træerne" på Langelinie og langs resten af havnen. Genbrug af ældre træer er nemlig billigere og kan bevare byens større træer.
close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling