pixel

Byg en Nordvest­passage for både mennesker og ideer

Den kommende passage mellem Nordvest og Nørrebro skal også være et mødested for mennesker og ideer.

Nordvestpassage bygning

STEM

Denne vision har modtaget 72 % positive stemmer
Stemmer i alt 43

Kort
Nordvestpassage for ideer og mennesker

Hvordan kan vi fysisk mødes og hjælpe hinanden med at blive klogere i en tid, hvor internettet og digitaliseringen fundamentalt har forandret vores måde at opbevare og dele viden på?

Den nyuddannede arkitekt Filip Heim satte sig for at nedbryde den barriere, der ofte er mellem den fysiske og den virtuelle verden, da han skulle lave sit afgangsprojekt fra Kunstakademiets Arkitektskole.

Samtidig havde han i sit nærmiljø — i grænselandet mellem Ydre Nørrebro og Nordvestkvarteret — observeret en mere håndgribelig barriere, som rent fysisk splittede byen i to dele — nemlig S-togssporene, der adskiller kvarteret omkring Lygten mod vest fra Mimersparken og Mjølnerparken mod øst.

Dén barriere står til at blive nedbrudt i en nær fremtid med den planlagte Nordvestpassage, der skal føre den grønne cykelsti gennem en tunnel under både jernbanen og Tagensvej og dermed skabe et sammenhængende stiforløb fra Mimersparken til Lersøparken.

Men hvorfor ikke tænke lidt større end en sti, der fører gennem en tunnel?

I Filip Heims vision er Nordvestpassagen ikke bare et simpelt forbindelsesled mellem de to sider af jernbanen, men også et knudepunkt for områdets infrastruktur, et samlings- og mødested for lokalbefolkningen og en hub for deling af viden og ideer.

Svævende bygning over jernbanen

Selve den grønne cykel- og gangsti er i Filip Heims projekt blevet til en cykelslangeagtig rampe, der fører trafikanterne op over togsporene og ind gennem underetagen i en bygning, der hvilende på en luftig betonkonstruktion “svæver” hen over jernbanesporene.

Langs rampeforløbet vil der være adgang til forskellige offentlige faciliteter som udstillingsrum og café. Rummene på denne etage skal være fleksible med store dørpartier, så de kan åbnes op for omverdenen.

Via elevatorer og trapper vil der være adgang til perronen på Bispebjerg S-togsstation, der bliver forlænget, så den går ind under bygningen, og via opadgående ramper og elevator kan man komme videre op i bygningen. På første sal er der adgang til et stort, fleksibelt auditorium og til et stort åbent arbejdsfællesskab, hvor iværksættere, freelancere, studerende og andre kan leje sig ind.

På anden sal skal der i visionen indrettes et stort, såkaldt fablab eller makerspace — et skaberværksted med digitale og analoge værktøjer som 3D-printere og laserskærere, der kan bruges til at konstruere prototyper eller små serier af produkter.

Trapper fører videre op til en mezzanin med flere værkstedspladser, og bygningens opadgående forløb slutter på taget, der takket være sin hældning kan benyttes til udendørsarrangementer med tilskuere — og til at nyde udsigten over byen.

Et fysisk og socialt forbindelsesled

Ideen er, at bygningen således rent fysisk forbinder Nørrebro med Nordvest, og samtidig forbinder de mennesker, der passerer igennem, med hinanden. 

Undervejs gennem rampeforløbet kan man mødes tilfældigt med andre forbipasserende eller brugere af bygningen, samtidig med at man via for eksempel forelæsninger, udstillinger eller på informationsskærme kan opleve resultaterne af det, der foregår i bygningens kontorer og værksteder. 

Ad den vej bliver alle forhåbentlig lidt klogere og nye ideer opstår — samtidig med, at alle kommer derhen, hvor de skal.

“Infrastructural void” er arkitekt Filip Heims afgangsprojekt fra KADK, 2020. Se hans portfolio her.

Mest læste

Gode visioner
Er du registreret bruger på Magasinet KBH kan du sætte dit præg på København. Stem visioner op og ned … eller vis din egen frem
Ikon læs mere

relaterede
visioner

relaterede
artikler

seneste
visioner

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling