pixel

Tetris-udvikling på grænsen mellem Nørrebro og Nordvest

Nyt bolig- og erhvervsområde udfylder hullerne i område nær Bispebjerg Station og Mimersparken.

lygten boligkvarter mimersparken

Man kunne få en mistanke om, at en af de vigtigste forudsætninger for at kunne arbejde med byudvikling i København er, at man er god til videospillet Tetris. 

Det er i hvert fald ikke sjældent, at det i forbindelse med et nyt byggeprojekt lykkes at få fyldt hvert et lille hul ud, så der ender med at kunne klemmes ikke bare én, men flere bygninger ned på et område, hvor det utrænede øje højst ville have fundet plads til et cykelskur og halvanden københavnerbænk.

Tag nu bare det lange, kileformede område i Københavns Nordvestkvarter der strækker sig fra Nørrebro Bycenter i syd til Tagensvej i nord — og som mod vest og øst er afgrænset af henholdvis Lygten og sporene til S-togslinje F.   

Området er allerede relativt tæt bebygget ud mod Lygten med blandt andet en boligforening, en afdeling af Københavns Erhvervsakademi og Lygten Varmecentral. I den nordlige ende ud mod Tagensvej ligger Bispebjerg Kollegiet, lige ved Bispebjerg Station.

Når man går eller kører forbi, ser området næsten ud til at være fuldt bebygget. Fra luften kan man dog se nogle halvstore, ukurante klumper af ubebygget jord, der gemmer sig bag de eksisterende bygninger. Men det er stadig ikke helt nemt at få øje på de oplagte muligheder for at bebygge området.

Medmindre man altså er virkelig god til Tetris.

I et nyt, stort byggeprojekt har udviklerne således fundet plads til et nyt bolig- og erhvervsområde, der fylder hullet mellem varmecentralen og kollegiet mod nord og slanger sig sydpå langs baneterrænet med 16.000 m2 boliger og 8.000 m2 erhvervsbyggeri.

Planerne om at bebygge området er ikke nye, men nu er de blevet konkretiseret i et forslag til en lokalplan for området.

Overvejende bilfrit område

I den nordlige ende af området, ud mod Tagensvej, vil der primært blive bygget til erhvervsbrug på grund af støjen fra varmecentralen. Denne del af området vil få en mere urban storbystemning, mens omgivelserne i områdets sydlige ende skal være grønt boligkvarter med lavere bygninger og fællesområder med for eksempel frugttræer.

Det er samtidig planen, at kvarteret skal være overvejende bilfrit. Det meste af trafikken til området — inklusive det eksisterende kollegie — skal samles i et fælles parkeringshus med indkørsel fra Lygten.

Kvartet får en ensporet, intern vej, der først og fremmest er planlagt til leg og ophold. Desuden bliver der anlagt et system af snoede stier med inspiration fra de omkringliggende parker.

Plads til “Nordvestpassagen”

Der er også afsat plads til etableringen af den kommende “Nordvestpassage”, som via en tunnel under jernbanen skal føre den grønne cykelrute fra Mimersparken gennem det nye kvarter og videre til Lersøparken, nord for Tagensvej.

Nordvestpassagen vil ikke blot føre en konstant strøm af bløde trafikanter gennem et område, som i dag er spærret inde af erhvervsbyggeri og trafikerede veje og derfor er temmelig øde og utrygt en stor del af døgnet. Den vil også give de kommende beboere direkte adgang til de omkringliggende parker og til resten af Nørrebro og Nordvest.

Områdets bygninger, der bliver tegnet af Arkitema Architects, får mellem fire og otte etager og skal bygges forskudt fra hinanden, så hele byggeriet får optimale lys- og skyggeforhold samt bedst mulig udsigt til Mimersparken på den anden side af jernbanen.

Bygningernes facader vil primært blive udført i gul og grå tegl, og deres udtryk vil blive varieret, så der ikke står to ens bygninger ved siden af hinanden. 

Det er planen, at 25 procent af boligerne skal være ungdomsboliger.

Der kræves en ny lokalplan for området, hvis projektet skal føres ud i livet. Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune vil behandle sagen på et møde i starten af juni, og bliver den vedtaget her, vil den kort efter blive sendt i offentlig høring.

Lokalplanen for området vil i øvrigt også tillade servering i det nærliggende Nørrebro Bycenter.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
København
Byens parkeringspladser udnyttet til midlertidige studieboliger – uden at fjerne bilerne.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling