pixel

Nordvest­passagen bliver et knudepunkt for cykelruter

Den længe planlagte Nordvestpassage vil med et snuptag koble tre af byens kommende og eksisterende cykelruter sammen.

Nordvestpassagen Mimersparken

Nogle gange skal der ikke så meget til.

I Bispebjerg kræver det således ikke meget mere end en 12 meter bred gang- og cykeltunnel i beton at lave en elegant sammenkobling mellem tre cykelruter — og samtidig skabe en bedre forbindelse mellem to bydele.

Den længe planlagte Nordvestpassage, der skal føre cyklister og fodgængere under sporene til S-togslinje F lige syd for Bispebjerg Station, er nu endelig på vej til at blive en realitet.

Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune skal på sit møde 28. september tage stilling til et projektforslag for Nordvestpassagen og et tilhørende skybrudsprojekt. Hvis forslaget bliver vedtaget, kan Nordvestpassagen stå klar i 2023.

Dermed slipper brugere af den grønne cykelrute, Nørrebroruten, for at skulle krydse og køre langs den stærkt trafikerede Tagensvej, når de kommer enten fra syd langs Superkilen eller fra nord gennem Lersøparken.

Med Nordvestpassagen vil cykelruten i stedet slå et slag gennem Mjølnerparken og Mimersparken, glide under S-banen og koble sig på den cykelsti, der allerede i dag løber fra nordsiden af Nørrebro Bycenter, langs banelegemet ved Bispebjerg Station og under Tagensvej til Lersøparken (se kort i bunden af artiklen).

Denne cykelsti er i forvejen en del af supercykelstien Fasanvejsruten — en syv kilometer lang cykelrute fra Toftegaards Plads i Valby til Ryparken Station, der forventes at være helt færdiganlagt i 2022.

Derudover vil fremtidens cyklister efter at have forceret Nordvestpassagen kunne vende snuden mod vest og via Rentemestervej og Utterslev Mose køre hele vejen til Hareskov via den planlagte grønne cykelrute Hareskovruten.

Fungerer også som skybrudssikring

I forbindelse med anlæggelsen af tunnelen under S-banen, vil der i Mimersparken blive etableret to runde, grønne pladser, så der åbnes op mod nedkørslen til tunnelen og dermed skabes tryghed. På den anden siden af sporet, langs Fyrbødervej, skal der anlægges gå- og cykelramper til op- og nedkørsel.

Udover passage skal tunnelen også fungere som regnsvandsreservoir ved store skybrud, så man undgår vandskader på nærliggende bygninger. Derfor skal der også anlægges også en skybrudstunnel til at føre regnvandet bort, ligesom der skal etableres et system, som advarer fodgængere og cyklister, hvis der samler sig mere end 10-15 centimeter regnvand i tunnelen.

Desuden vil en del af den jord, der bliver udgravet til passagen, blive brugt til at danne en ny højderyg i Mimersparken, og dermed skabe mere variation i parkens landskab.

Nordvestpassagen vil medvirke til at skabe mere liv i det ingenmandsland, der hidtil har eksisteret her på grænsen mellem Nørrebro og Nordvest. Området er udover S-banen gennemskåret af de trafikerede veje Lygten og Tagensvej, og især Bispebjerg Stations nærområde er udover Bispebjerg Kollegiet mest præget af erhvervsbyggeri.

De står dog til at ændre sig i en nær fremtid, når et nyt bolig- og erhvervskvarter vil blive opført på en ubebygget stump land langs banelegemet. Området er planlagt til at være næsten bilfrit, og Nordvestpassagen står dermed til at blive en vigtig trafikåre i kvarteret.

Planerne for Nordvestpassagen hænger da også tæt sammen med planerne for det nye bolig- og erhvervskvarter. Lokalplanen for sidstnævnte står til at blive vedtaget i slutningen af året.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling