pixel

Gør København selvforsynende med robotdrevet landbrug over hustagene

Urban farming er hot, men hvis det for alvor skal batte noget i forhold til fødevareforsyningen, skal der tænkes stort. Meget stort!

hydroponisk platform robot

STEM

Denne vision har modtaget 74 % positive stemmer
Stemmer i alt 47

Selv om vi danskere ikke for alvor har oplevet tomme supermarkedshylder under coronakrisen, har epidemien alligevel været med til at vise, hvor sårbart vores nuværende system er. 

Når selv nabolande konkurrerer indbyrdes om begrænsede ressourcer som ansigtsmasker og medicin, hvad gør vi så, hvis den næste krise medfører mangel på fødevarer?

Det spørgsmål har den nybagte arkitekt Agnes Hekla forsøgt at besvare med sit afgangsprojekt fra Det Kongelige Danske Kunstakademis arkitektskole: En vision om et fremtidigt København, der bliver forsynet med grønne og sunde fødevarer fra et system af såkaldte hydroponiske bede oppe over hustagene.

I projektet er bedene placeret på skrånende platforme, der ud fra computersimuleringer er konstrueret, så planterne opnår optimale lysforhold gennem skiftende årstider og dermed får de bedst mulige vækstbetingelser.

Kort
Hydroponisk landbrug over hustagene på Østerbro

Det er ideen, at de strukturer, der holder platformene oppe,  skal opbygges omkring de eksisterende bygninger uden at røre dem. Derved bliver husene måske nok til en vis grad “gemt væk” bag strukturerne, men de bliver samtidig bevaret i deres oprindelige form.

Grønne områder over hustagene

Strukturerne er designet, så de fylder så lidt som muligt uden at give køb på styrke og stabilitet, og deres formsprog er inspireret af de computermodeller, som Agnes Hekla brugte til at udregne den optimale konstruktion. Det organiske design skyldes, at computermodellerne blandt andet tager udgangspunkt i, hvordan træer vokser. 

Platformene over hustagene skal ikke kun bruges til dyrkning af grøntsager. Borgerne skal have fri adgang til dem via et system af ramper, som med svungne organiske former fører fra gadeniveau og op i det fri.

Dermed lægger Agnes Hekla op til, at de futuristiske konstruktioner ikke blot skal løse problemer med fødevaresikkerhed, men også fungere som grønne områder for byens friluftshungrende borgere.

Positive sideeffekter

Hydroponisk landbrug er kendetegnet ved, at der ikke er brug for jord til planterne. De skal til gengæld have rigelige mængder vand, og Agnes Hekla påpeger, at hydroponiske anlæg dermed også kan indgå som en del af byens skybrudssikring.

Derudover vil projektet medvirke til at nedbringe CO2-udslippet, da man med egenproduktion af fødevarer minimerer eller eliminerer behovet for transport fra landbrug uden for byen eller i andre lande. 

I stedet skal robotter høste afgrøderne på byens tage umiddelbart før, de skal sælges. Det vil medvirke til at skabe mindre madspild og samtidig give borgerne en større bevidsthed om årstidernes skiften, og hvilke grøntsager der er i sæson lige nu.

Agnes Heklas konkrete projekt tager udgangspunkt i de tre boligkarréer mellem Århusgade og Nøjsomhedsvej på Østerbro. Hendes beregninger viser, at projektet, hvis det blev udbredt til hele København, kunne dække 30 procent af byens fødevarebehov.

Det er vel at mærke, hvis man nøjes med at bygge hydroponiske anlæg i ét lag. Bygger man fire lag — hvilket er muligt — kan 120 procent af fødevarebehovet dækkes, og København ville dermed ikke blot være selvforsynende, men have nok til at dele. 

“The Green Structure of Copenhagen: A Green Utopian Conversion of the Existing” er arkitekt Agnes Heklas afgangsprojekt fra KADK, 2020. Kontakt hende og se flere projekter på www.agneshekla.com.

Mest læste

Gode visioner
Er du registreret bruger på Magasinet KBH kan du sætte dit præg på København. Stem visioner op og ned … eller vis din egen frem
Ikon læs mere

relaterede
visioner

relaterede
artikler

seneste
visioner

Nyuddannet arkitekt vil skabe et "pensionat for træerne" på Langelinie og langs resten af havnen. Genbrug af ældre træer er nemlig billigere og kan bevare byens større træer.
close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling