pixel

Før & Efter: Albertslund Centrum forvandles

Se billeder af de markante ændringer: Grønnere, tryggere og tættere — Albertslund Centrum skal have en overhaling af de større.

Albertslund, centrum, gågade

Da Albertslund Centrum blev opført i 1960’erne var det efter de fineste, lineal-målte idealer for det gode liv midt i modernismens tidsalder.

Med indkøb ved stationen, gode parkeringsforhold og en sjat uddannelses- og kulturtilbud var her alt, den moderne børnefamilie skulle bruge. 

Siden er det store centerområde stødt på samme udfordringer som andre boligområder fra velfærdsstatens årtier med trøstesløs beton og ensartet byggeri uden særlige hensyn til æstetik, tryghed eller byliv.

Samtidig var Albertslund Centeret dog også forud for sin tid.

Centeret ligger stationsnært og er til forskel fra meget andet byggeri på Vestegnen opført i en 'menneskelig skala' med kompakte byrum og lavere etageejendomme — og endda små kanaler med rislende vand mellem flere af boligerne i området.

Skal ses på afstand

Nu er en en ny masterplan for Albertslund Centrum — skabt af arkitekterne hos Urban Power — netop sendt i offentlig høring. Planen forsøger at rette op på nogle de problemer, centerområdet lider under i dag med utryghed, manglende byliv om aftenen og utidssvarende byggeri og erhvervsmuligheder.

Målet er at skabe en levende og grøn bydel med plads til boliger, butiksliv, kultur og mødesteder, som binder hele byen bedre sammen.

Den menneskelige skala og gågaderne omkring centeret skal bevares, men fremover skal her bo mange flere mennesker.

Dét kalder på en fortætning af center-området, hvilket i masterplanen blandt andet klares med to nye boligkarréer i varierende størrelse og en håndfuld boligtårne.

Derudover skal en væsentlig del af det nuværende parkeringsareal og uudnyttede baggårde inddrages til nybyggeri. Bilen som ideal er på tilbagetog, og også i omegnen vil man i højere grad indrette tættere byrum med fokus på, at man kan mødes udendørs og transportere sig selv rundt med blødere trafikformer. 

Flere beboere betyder også flere folk på gaden, som kan bidrage til trygheden, særligt når mørket falder på, hvor passagen til og fra stationen i dag kan opleves utryg.

Vej skal sænkes

Albertlund Centrum ligger sænket under vejniveau, hvilket i dag gør det vanskeligt at se området på afstand — selv når man kigger fra stationsperronen, der nærmest ligger lige ved siden af.

Med nye boliger, der stikker op i højden, og mere markante indgange til området, er det tanken både at bibeholde den oprindelige lave struktur men samtidig at skabe flere visuelle pejlemærker, så centeret bliver synligt på afstand, og på den måde spiller en mere markant rolle i bybilledet.

Vejen Vognporten suser lige forbi centeret og ligger i et forhøjet niveau, så den i dag nemt kan opfattes som en barriere. Den bliver i planen sænket, så et mere samlende byrum kan skabe forbindelse til Musikteatret og andre kulturinstitutioner i nærheden.

Nye sammenhænge vil også binde flere eksisterende grønne områder sammen — områder som i dag ligger for sig selv uden naturlig tilkobling til centeret. Det gælder f.eks. et område bag Musikteatret som byder på en lille sø med spredt grønt omkring sig, men som ikke kommer til sin ret i dag.

En grøn mobilitetsstrategi med fokus på offentlig trafik, cykelkørsel- og parkering vil sikre centrets sammenhæng med resten af byen.

Forslaget til masterplanen er i offentlig høring frem til september, hvorefter den politiske proces med at realisere planen i nuværende eller ændret form kan begynde.

I det hele taget sker der ting og sager i Albertslund Kommune. 

Ikke langt derfra er omdannelsen af Coops gamle industriområde til et nyt boligkvarter med plads til 4.500 beboere i gang. Og næste år er turen kommet til Egon Olsens 160 år gamle fængsel, Vridløselille, som over de næste ti år også skal udvikles til en helt ny bydel.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
København
Stormflodssikring, infrastruktur og byudvikling tænkt sammen til den manglende brik i et sammenbundet København.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling