pixel

85 farverige boliger indtager Sydhavnens helle

I alt 900 boliger skal frem mod 2027 afløse Sydhavns vildnis-område; Stejlepladsen. Opførelsen af de første 85 almene boliger starter efter planen til foråret.

Stejlepladsen almene boliger

Lige siden et stort politisk flertal i Københavns Kommune i 2018 besluttede, at der skulle bygges på Stejlepladsen i Sydhavn, har der lydt protester.

Beboere, fiskere og naturelskere begræder, at endnu en grøn og vildtvoksende plet må lade livet til fordel for nye boliger og metrofinansiering. Sidste år blev lokalplanen for området ikke desto mindre vedtaget, og frem mod 2027 skal der bygges i alt 900 boliger.

Og på mandag skal politikerne i Københavns Borgerrepræsenation tage stilling til planen for de første 85 af de i alt 200 almene boliger, der skal opføres i den nye bydel.

Det er langt fra en undseelig grøn plet, der nu skal igennem den store byudviklingsmaskine — selv om de fleste københavnerne nok aldrig har været her.

Det godt 50.000 m2 store område ligger lige ved siden af Sydhavnstippen på den sydlige side af Sjællandsbroen og er i dag et vildvokset, grønt område omkranset af vand.

Som navnet indikerer, ligger området klemt inde mellem lyst- og fiskebåde, og enkelte kuttere bruger fortsat området som oprindeligt tiltænkt; nemlig til at hænge deres garn på stejler (pæle), når det skal renses og tørres.  

Det er PFA Pension, der sammen med By & Havn har dannet det selskab, der skal stå for både at bygge og udleje boligerne i området, og der er således også skudt mange danske pensionskroner i projektet.

De to mastodonter har i forbindelse med opførelsen af de påkrævede almene boliger allieret sig med det almene boligselskab, AKB København, der har opført mere end 3.000 boliger i Sydhavn i løbet af de sidste 100 år.  

Klondike-stemning bevares

Som Magasinet KBH kunne berette tidligere i år, har forberedelserne været i gang i en rum tid. De tidligere festlokaler på Bådhavnsgade 57 og 59 er blevet revet ned, og området er ved at blive gjort klar til, at byggefirmaerne kan gå i jorden til foråret. 

I modsætning til de store, ensartede karéer mange andre steder i Sydhavnen, skal udviklingen af den nye bydel tage afsæt i Fiskerihavnens eksisterende klondike-stemning. De 900 boliger bliver således organiseret i ni ukurante "klynger" med bygninger på mellem tre og seks etagers højde.

Hver klynge skal have mindst to-tre forskellige boligtyper — og to skift i for eksempel materiale eller farve. Og i stedet for de traditionelle, lukkede gårdrum i midten af klyngerne, skal der på Stejlepladsen være åbne 'naturrum'.

Omkring 800 nye træer skal omgive bydelen som et grønt ”bånd”, og kystområdet op mod Sjællandsbroen skal holdes byggefrit, så noget af den nuværende, selvgroede natur bliver videreført.

Den første portion almene boliger kommer til at rumme 47 familieboliger med en varierende størrelse på 44 til 113 m2 — og 38 ungdomsboliger med en gennemsnitlig størrelse på 39 m2

De almene familieboliger bliver blandet med private boliger i klyngerne, og drømmen er, at alle lejerne vil få lidt mere med hinanden at gøre, end det er tilfældet mange andre steder i København. 

Ungdomsboligerne samler man i én bygning i områdets sydlige klynge. Her får hver bolig sin egen altan og adgang til de tilhørende fællesfaciliteter.

De øvrige almene boliger opføres i takt med, at bygherrerne rykker videre til de næste etaper. I Etape 2 skal der således opføres yderligere 54 almene boliger med forventet byggestart i 2024, hvorefter de sidste 61 almene boliger følger lidt længere ude i horisonten.​

Kvalitetsstemplet 

Før bygherrerne kan gå videre med planlægningen af de 85 boliger, skal de lige have et sidste nik fra politikerne i Københavns Borgerpræsentation.

Københavns Kommune yder nemlig økonomisk støtte til byggeri af nye almene boliger i form af et rentefrit grundkapitallån på 8-10% af anskaffelsessummen på boligerne. Derudover stiller Københavns Kommune garanti for projekts realkreditlån.

Målet med den kommunale støtte er at sikre, at der bliver opført almene familie- og ungdomsboliger, der har en rimelig husleje, en arkitektonisk kvalitet og et fokus på bæredygtighed — såvel socialt som miljømæssigt. 

Således er de 85 ungdomsboliger også blevet vurderet af et bedømmelsesudvalg med repræsentanter fra Københavns Kommunes. De vurderer blandt andet arkitekturen, boligkvaliteten, samspillet med den øvrige by, økonomien og boligernes bæredygtighed.

Udvalget anbefaler, at projektet bliver godkendt, men det er altså i sidste ende op til politikerne, når de får projektet præsenteret den 31. oktober. Det ville dog være udsædvanligt, hvis de siger nej til projektet.  

Alle tre faser af Stejlepladsen skal efter planen stå klar i højsommeren 2027 — og samtlige 900 boliger vil efter planen være lejeboliger. Cirka 25% bliver altså almene boliger med omkostningsbestemt husleje, mens de resterende 75% vil være private boliger med fri lejefastsættelse, der skal generere afkast til PFA Pension og By & Havn. 

Er man nysgerrig, kan man følge projektet på bydelens egen hjemmeside, der drives af By & Havn.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling