pixel

Nu tages første spadestik til omstridt boligkvarter i Sydhavnen

Byggeriet af de første 284 boliger på den engang fredede Stejlepladsen går nu i gang.

Stejlepladsen

For nylig modtog vi her på Magasinet KBH en invitation til at deltage i en fejring af det første spadestik til byggeriet af et nyt boligkvarter.

Det lyder jo tilforladeligt nok, men der findes i hvert fald 17.000 mennesker, som med sikkerhed ville sige nej tak til den indbydelse.

Invitationen kom nemlig fra udviklingsselskabet By & Havn og spadestikket bliver taget på Stejlepladsen — et tidligere fredet naturområde på cirka 50.000 kvadratmeter i et fjernt hjørne af Sydhavnen, som nu skal bebygges.

I næsten fem år har ikke mindst den lokale forening 'Fiskerhavnens Venner' kæmpet med næb og kløer mod affredningen af Stejlepladsen.

Blandt andet har de førnævnte cirka 17.000 mennesker skrevet under på en protest mod det, som mange ser som ødelæggelsen af et grønt åndehul og en trussel mod Fiskerhavnens unikke ‘shantytown’-miljø. 

Foreningen har også i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening forsøgt at bremse byggeriet med klager over såvel lokalplan som miljøvurdering.

Men lige meget har det hjulpet.

Torsdag den 11. april tages første spadestik til første etape af det, der inden for et par år skal blive til et nyt boligkvarter med omkring 900 boliger.

Første etape går i gang

Første etape af byggeriet omfatter i alt 284 boliger. 

Der er gennem årene sket en del justeringer af kvarterets udformning i forhold til det oprindelige forslag fra arkitektfirmaet Christensen og Co.

Blandt andet har idéen om at gøre selvbyggeri til en central del af områdets udvikling ikke overlevet mødet med By & Havn og PFA Pension, der er bygherre  selv om der bliver mulighed for at beboerne kan sætte deres eget præg på kvarterets planlagte 17 medbyg-rækkehuse.

Trods justeringerne ligger det stadig fast, at Stejlepladsen ikke skal ligne de mange andre nye boligkvarterer, der gennem det seneste årti er skudt op i både Sydhavnen og resten af København. De snorlige karrébyggerier er smidt på porten, og i stedet skal der bygges spredt, farverigt og varieret med inspiration fra naboerne ovre i Fiskerhavnen.

Blandede boligklynger

De 900 boliger vil blive opført i ni asymmetriske klynger og variere i højde mellem tre og seks etager. Inden for hver klynge skal der være variation i både bygningernes udformning og materialebrug, og posen med boligtyper bliver også rystet, så almene boliger bliver blandet med almindelige lejeboliger og enkelte ejerboliger.

De fleste af lejeboligerne bliver relativt små — rettet mod singler, studerende og små familier.

I stedet for traditionelle gårdrum skal boligklyngerne ligge omkring mere åbne ‘naturrum’, og omkring 800 nye træer skal danne et grønt bånd rundt om kvarteret.

Og der sættes en grøn streg under det hele med et byggefrit areal på områdets nordside op mod Sjællandsbroen, hvor den nuværende, vilde natur får lov at leve videre.

Indflytning fra 2026

Omkring 225 af kvarterets nye boliger bliver almene — heraf 85 ungdomsboliger, der opføres i et byggeri for sig selv i områdets sydligste hjørne.

Nogle af de 48 ejerboliger vil blive fordelt over to etager, og de vil alle blive indrettet med fællesarealer og mulighed for at oprette bofællesskaber. 

De resterende boliger bliver alle almindelige, private lejeboliger i varierende størrelse.

Det er pensionsselskabet PFA, der sammen med By & Havn og det almene boligselskab AKB står bag byggeriet af Stejlepladsens nye boligkvarter.

De første beboere forventes at kunne flytte ind i deres nye boliger i 2026. Tredje og sidste etape af byggeriet vil efter planen være endeligt afsluttet i 2028.

Til den tid vil metroens M4s udvidelse til Sydhavnen for længst være åbnet, og Stejlepladsen dermed knyttet bedre sammen med resten af byen, end den er i dag. De nye beboere vil dog skulle ud på en gåtur på en lille kilometer for at nå til Sluseholmen station.  

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

Lars Møller
Hvad betyder "shanty-town" ?

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling