pixel

På Carlsberg går børn fra hele verden i skole midt i industri­historien

Københavns nye internationale folkeskole ligger prominent i Carlsberg Byen omgivet af fredede bygningsværker.

europaskolen skolegård

Børn er en af de vigtigste ingredienser, hvis man vil skabe bykvarterer med liv både inde i og mellem husene. Og nu kommer de til Carlsberg, børnene.

Efter efterårsferien indtager hundredevis af københavnerunger fra Europaskolen deres nybyggede skolebygning på Ny Carlsberg Vej. En femetagers, murstensklædt hjørnekarré med en yderst prominent placering i bryggerbydelens centrale område tæt ved Elefantporten, der om få år skal være en pulserende blanding af boliger, butikker, caféer, kontorer og hotel.

Til den tid vil klassetrinene på Europaskolen være fuldt udviklede og små 1.000 elever fra børnehaveklasser til gymnasiespor have deres daglige skolegang i Carlsberg Byen – i klasser med i gennemsnit 16 forskellige nationaliteter.

Europaskolen, eller European School Copenhagen, er nemlig både en folkeskole og en del af de internationalt akkrediterede europaskoler. Det vil sige, at den både har en dansksproget og en engelsksproget sektion og på sigt også en fransksproget. Børn af blandt andet EU-ansatte og udlændinge, der er bosat i Danmark for at arbejde, prioriteres når pladserne fordeles, men skolen er også for lokale børn.

Og så er skolegangen helt op til den europæiske studentereksamen European Baccalaureate altså gratis, i modsætning til for eksempel på den containerskibsstore nye privatskole Copenhagen International School i Nordhavn.

Europaskolen blev startet af Københavns Kommune i 2014 og er administrativt en del af Sankt Annæ Gymnasium. Eleverne er foreløbigt nået op til 7. klasse og har mens de ventede på deres egen bygning på Carlsberg været midlertidigt fordelt på skoler i Sydhavn og Valby.

Hilsener i murværket

Københavns nyeste folkeskole ligger omgivet af en række af det gamle Carlsbergs mest ikoniske bygninger, som bevares og indrettes til nye funktioner. Med nærmeste naboer som Dipylon Porten, Lagerkælder 3 med guldskiverne på facaden, Maskincentralen og ikke mindst en høj, snoet skorsten har valget af rød-brune teglfacader på skolen da også givet sig selv.

Arkitektonisk er Europaskolen tænkt som en moderne reference til sine fredede omgivelser, og det kommer især til udtryk i netop murværket, der med forskellige detaljer og udspring sender hilsener til bryggerigrundens historiske byggestil. Med spredte gyldne indslag direkte inspireret af genboen Lagerkælder 3, også kendt som Slottet, der i 2019 åbner som Hotel Ottilia.

Den 14.000 kvadratmeter store skole er tegnet af Nord Architects og Vilhelm Lauritzen Arkitekter. Begge tegnestuer har tidligere været med til formgive Stationsområdet, den første fuldendte etape af Carlsberg Byen med det udskældte Bohrs Tårn. Vilhelm Lauritzen Arkitekter har de seneste år også arbejdet med detaljeret murværk på de nye boligpakhuse på Krøyers Plads.

Byens gulv op på skolens tag

Den femetagers skolebygning er lagt på sit hjørne, så forsiden danner en karréstruktur ned af både Pasteursvej og Ny Carlsberg Vej. På bagsiden ligger skolens lavere kantine og fritstående sportshal, og mellem hal og skole er skolegården indrettet som et såkaldt legende læringslandskab i to niveauer op på tagene, hvor øer af grøn gummibelægning mimer nabobygningernes irriede kobber.

Den terraserede skolegård kommer til med glidende overgange at løbe sammen med Franciska Clausens Plads bag Maskincentralen til ét stort offentligt bylandskab, der også udenfor skoletiden skal tilbyde sig til kvarterets beboere og besøgende. Pladsen bliver indrettet med inspiration fra kunstmaleren Franciska Clausen til en aktiv kantzone, der skal åbne bygningen op mod omgivelserne ved så at sige at trække byens gulv gennem skolen og op på og hen over tagene.

Europaskolen er opført af udviklingsselskabet Carlsberg Byen. Københavns Kommune har selv betalt 150 millioner kroner for den, mens Realdania, Novo Nordisk Fonden, Nordea-Fonden og Industriens Fond tilsammen har bidraget med yderligere 300 millioner kroner.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling