pixel

Ingen udsigt til bypark på Strand­boulevarden

Efter nej fra Socialdemokratiet får hovedåre på Østerbro ikke den grønne fremtid som beboere har arbejdet på i 15 år

Strandboulevarden vision park

Ugens store nyhed i København har været Tivolis lancering af en plan om en ny bypark på Vesterbrogade. Forlystelsesparken havde på forhånd allieret sig med overborgmester Frank Jensen, der bifaldt det nye projekt.

Men ikke så langt væk, på Østerbro, har beboere i ikke mindre end 15 år kæmpet for at få lavet noget af den to kilometer lange Strandboulevarden om til et bilfrit, rekreativt område.

Med lokaludvalget i spidsen har man både udarbejdet skitseforslag og med hjælp fra trafikingeniører udregnet, at én vejbane i hver retning vil være tilstrækkeligt til den relativt beherskede biltrafik på gaden. I dag er der to.

Dermed kunne en stor del af gaden i stedet anvendes til et grønt område. Men dét forslag har Frank Jensens parti netop stemt imod — sammen med Konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti.

Splittet vej giver dobbelt gevinst

Den næsten to kilometer lange Strandboulevarden er en af byens grønneste gader. Hele vejen fra dens start lidt nord for Østerport Station og op til den går over i Jagtvej, er gaden prydet af høje træeer i midterrabatten.

Men træer i en midterrabat kan man ikke bruge til så meget andet end at kigge på. Det er ikke et sted man ofte sætter sig med en kop pebermyntethe og ugens nyhedsbrev fra Magasinet KBH — eller lader ungerne løbe rundt og lege tagfat. 

Pladsen er derfor lidt spildt, har man ment på Østerbro længe. Hvis man i stedet rykkede bilerne over i den ene side, ville man kunne frigøre et stort areal til ophold — sådan lidt Nørreport-style. 

Ved byens travleste station fik man i 2016 netop skabt et stort, nyt byrum ved ikke at lade trafikken løbe på begge sider af stationsområdet i midten, men i stedet skubbe alle Nørre Voldgades biler over i én side.

Strandboulevarden er ikke blot en central åre på Østerbro. Den er også en central del af Københavns Kommunes strategi for skybrudssikring. Gaden ligger lavt i området og oversvømmes med jævne mellemrum, fordi kloakkerne er for små til at følge med det meget regnvand der ender her.

Med en grøn bypark ville beboerne derfor slå to skybrud med ét smæk: Skabe et nyt uderum for alle østerbroerne og lave grønne anlæg til på overfladen at forsinke regnvandets vej ned i kloakkerne — som supplement til den underjordiske løsning der også er planlagt for Strandboulevarden.

Det handler om parkering

Hvorfor i alverden stemme imod sådan et forslag, hvis der ikke engang er behov for pladsen til biltrafik, tænker man måske.

Svaret er: parkering og penge.

Københavns Kommune har allerede afsat midler til i 2021 at etablere cykelsti på den sydlige del af Strandboulevarden.

Denne plan indskrænker også de nuværende fire bilbaner til to for at gøre plads til cykler. Men til forskel fra i beboernes plan om en bypark, efterlader den allerede vedtagede plan to spor til parkering. Rent faktisk gøres P-pladserne en anelese bredere, end de er i dag.

Når kommunen til efteråret skal diskutere hele byens budget for 2020, er det allerede planen, at man skal kigge på, om man også skal afsætte midler til at lave cykelsti på den nordlige del af Strandboulevarden.

SF tænkte så, at man burde slå det hele sammen. Derfor fremsatte partiet i maj et forslag om, at man burde lave hele Strandboulevarden to-sporet i samme omgang — og at man burde gøre det, som de lokale beboere har foreslået gennem mange år: Nedlægge knap 200 P-pladser, så man kunne lave plads til en bypark på rundt regnet halvdelen af de to kilometers gade.

Og økonomi

Der vil dog også være en ekstraregning, der skal samles op, hvis Østerbro skal have et nyt byrum at boltre sig i. Hvor der allerede på budgetterne er fundet godt 21 millioner til cykelstien, vil der anslået skulle lægges små 37 millioner oveni, hvis Strandboulevarden også skal have en park i den ene side.

Disse penge ville i givet fald skulle afsættes på Budget 2020, men for overhovedet at nå dertil, skulle planen godkendes af politikerne i Teknik- og Miljøudvalget. Og det blev den altså ikke.

SF, Alternativet og Enhedslisten stemte for, mens De Radikale undlod at stemme. Imod stemte altså Konservative, Liberal Alliance og Socialdemokratiet. Særligt sidstnævntes ord vejer tungt, da liste A sidder på 3 af de 12 stemmer i udvalget. 

Efterfølgende sagde Konservative og Liberal Alliance, at man "ikke vil være med til at nedlægge 195 parkeringspladser." Partierne frygtede, at det ville skabe mere bilpres i de tæt beboede sidegader.

Lars Weiss fra Socialdemokratiet er ikke vendt tilbage på en forespørgsel fra Magasinet KBH om en kommentar til, hvorfor partiet stemte imod forslaget. Fra anden kilde lyder det, at Socialdemokratiet mente, at forslaget var for dyrt.

Indtil videre er østerbroernes drøm om en lang park cirka 800 meter fra den Parken, der bruges til fodbold, altså ikke bare sparket til hjørne, men nok nærmere helt ud af stadion.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

læservision
Vesterbro
Godsbaneterrænet omdannet til Vesterbros nye grønne hjerte.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling