pixel

Jernbanebyen skal være grøn og varieret

Ændringer i den kommende Kommuneplan 2019 tegner et billede af en anderledes bydel mellem Vesterbro og Sydhavnen.

Godsbaneterrænnet

Det er nu så godt som officielt, at godsbaneterrænet mellem Vesterbro og Sydhavnens holme bliver det næste område af København der skal en tur igennem udviklings-maskinen.

Jernbanebyen, som den vordende bydel allerede er blevet døbt, var oprindeligt af Københavns Kommune udset som et såkaldt perspektivområde, som man først ville give sig i kast med fra omkring år 2030.

Men sidste år kunne vi berette, at et forslag om at skubbe området længere frem i køen var blevet indskrevet i byens nye Kommuneplan 2019.

Dén skulle oprindeligt have været vedtaget af politikerne på Københavns Rådhus her i efteråret, men på grund af mange ændringer blev den sendt i en supplerende høring, der først blev afsluttet den 15. januar.

Den ekstra tid har også kastet justeringer af den nye Jernbaneby af sig. 

Hele området er nu inkluderet i det der hedder 1. del af planperioden, som løber fra 2019-24. Tidligere var udviklingen af området rent planmæssigt splittet op i to forskellige perioder, men nu er alt en del af samme pakke.

Med andre ord kan alle de mange kvadratmeter mellem Ingerslevgade, Enghavevej og Vasbygade — der ikke optages af stadigt anvendte togskinner — nu blive udviklet i de førstkommende år.

Mere grønt i ny bydel

Årsagen til at hele området nu er lagt ind i samme planperiode er ikke mindst, at Københavns Kommunes politiske gren ønsker en samlet helhedsplan for godsbaneterrænet i stedet for at udvikle det i mindre bidder.

Bag den idé står et stort flertal bestående af hele Borgerrepræsentationen på nær Venstre og Konservative. 

Politikerne ønsker med Jernbanebyen at afsøge en ny vej for udviklingen af storbyen i København, der de seneste år har fået voldsom kritik for blandt andet manglende grønne byrum, manglende offentlige mødesteder — og udbredt indretning til privatbilisme.

I den nye Kommuneplan 2019 erklærer politikerne nu, at Jernbanebyen skal udvikles som "et fyrtårn for, hvordan kommunen fremover vil have fokus på det grønne, når nye byområder udvikles."

Man har vedtaget, at en park og begrønnede byrum skal optage 80.000-110.000 m² af arealet, ligesom det er besluttet at holde bebyggelsesprocenten lav — fra 100 til 175, afhængigt af delområde. 

Udnytter man den nysatte ramme for grønne byrum fuldt ud, vil fremtidens Jernbaneby dermed få grønt på et areal svarende nogenlunde til Kongens Have.

Og mere variation

Samtidig vil kommunen bygge videre på det eksisterende og bevare de gamle bygninger relateret til jernbanen, så det nye kvarter får sin egen identitet. 

Alternativet fremsatte et potentielt betydningsfuldt forslag om, at man i Jernbanebyen skal fokusere på mindre byggefelter — i form af f.eks. byggefællesskaber — for at opnå differentieret bebyggelse.

De meget store byggefelter i f.eks. Ørestad og Sydhavn — udviklet af kommunens udviklingsselskab By & Havn — er de senere år ofte blevet beskyldt for at resultere i, at de nye bydele er monotone. 

Alle partier på nær Venstre støttede Alternativets forslag.

Dermed vil der i den nye Kommuneplan 2019 blive lagt op til en ny københavnsk bydel der ikke blot vil knytte Vesterbro og Kongens Enghave bedre sammen med Sydhavnen, men som i hvert fald i tilløbet også imødegår meget af den kritik, som det nye København er udsat for.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling