pixel

Vinder fundet: Jernbanebyen bliver grøn og næsten bilfri

Gang- og cykelstier skal 'væves' ind blandt nyt og genbrug af gammelt. Arkitekterne hos Cobe vinder konkurrencen om at designe Jernbanebyens fremtid.

Cobes Jernbanebyen

I dag skal man hele vejen uden om et område svarende til fem Ørstedparker, hvis man vil fra Vesterport til Sydhavn eller omvendt.

Men om et par år vil man kunne krydse de 365.000 kvadratmeter gennem en helt ny bydel, der vil knytte Sydhavnen og det kommende boligområde på Enghave Brygge bedre sammen med resten af byen — og gøre vesterbroernes tur til vandet mere spændende.

Indtil 2019 var det bladformede og delvist indhegnede areal ellers et såkaldt perspektivområde, hvor der ikke skulle ske noget før tidligst i 2027.

Men med Københavns 'Kommuneplan 2019' blev udviklingen af området skudt i gang før tid med et mål om at skabe et nyt kvarter — Jernbanebyen — med i omegnen af 5.000 boliger og 200.000 etagemeters erhverv, detailhandel, institutioner og skole og mellem ni og tolv hektar grønne arealer. Dét svarer nogenlunde til en ny Kongens Have.

Det seneste halve år har fem arkitekturteams arbejdet på at udforme en helhedsplan, der passer til den vision, områdets ejere — DSB Ejendomme og det statslige Freja Ejendomme — har udarbejdet sammen med Københavns Kommune.

I den står blandt andet, at den nye bydel skal bevare mange af de eksisterende bygninger, at den skal have bilfrie områder, og at der, når der bygges nyt, skal være fokus på små byggefelter — modsat de meget store, nye karréer i for eksempel Ørestad og Sydhavn.

Nu er arkitektkonkurrencen slut, og københavner-specialisterne hos Cobe løb med sejren.

Cobe har også udformet blandt andet Israels Plads, Nørreport, Papirøen og helhedsplanen for Nordhavn.

Gamle bygninger bliver til restauranter

Det er DSB's i dag næsten forladte godsbaneterræn mellem Vasbygade, Enghavevej og Ingerslevsgade, som nu inden længe vil begynde at genopstå som boligkvarter.

Selvom området har udtjent sin pligt som godsbaneterræn, er grunden dog langt fra tom.

I midten af det hele ligger metroens nybyggede kontrol- og vedligeholdelsescenter for Cityringen. Sidste år blev det midlertidige modulbyggeri Cph VIllage II's 92 små boliger og et fælleshus opført ud mod Enghavevej. Og historiske byggerier som BaneGaarden og Lokomotivværkstedet er blevet renoveret og bruges i dag som fødevaremekka og til events.

Cobes helhedsplan er også en blanding af nybyg og ny brug af eksisterende bygninger: De bevaringsværdige bygninger bliver transformeret og brugt til kreative erhverv og arbejdende værksteder og butikker, hvor produkter kan udvikles, produceres og sælges lokalt.

De mange små erhvev skal også tage plads i de udadvendte stueetager i de nye bygninger. Cobe sammenligner idéen med Jægersborggades udadvendthed — men i stor skala.

Bilfrit udgangspunkt

I Cobes Jernbanebyen er bydelen inddelt i seks kvarterer med forskellige typer boliger, ejerformer og størrelser.

En del af den oprindelige vision er nemlig en større grad af arkitektonisk diversitet i forhold til de noget monotone og ofte otte-etager høje byggerier i nabobydelene i det nye Sydhavnen. En anden er som nævnt bilfrie områder.

Inde i området — langs med Vasbygade — vil Cobe f.eks. reducere vejarealet op til 50%, så der skabes mere plads til grønt. Og med maks. en kilometer til nærmeste station ønsker de at lave et hverdagsliv uden behov for at eje og benytte bil.

I stedet for veje skal lege- og opholdsgader med gode cykel- og gangforbindelser forbinde de seks kvarterer med den omkringliggende kollektive transport. Det vil dog stadig være muligt for køretøjer at parkere kortvarigt, ligesom der vil være adgang for redningskøretøjer. 

I sidste ende er det dog kommunen og de to ejere, der bestemmer, om bydelen bliver bilfri. Men noget kunne tyde på, at parterne vil holde fast i visionen og henlægge biladgang og parkering til et isoleret område:

I en pressemeddelse fra DSB og Freja Ejendomme hedder det: 

»Grundejerne vil [...] arbejde videre med udviklingen af store, bilfri områder og på at vurdere mulighederne for at styrke adgang og parkeringsdækning til bydelens nordvestlige del.«

Perlekæde mod støj og trafik

Konkurrencen var udformet som et såkaldt parallelopdrag. Det vil sige, at ét team ikke nødvendivis ville løbe med alle laurbæerne, men at man i den endelige plan kunne plukke de bedste idéer ud fra de fem forslag og kombinere dem til noget helt nyt. De fem udvalgte, tværfaglige teams var Cobe, BIG & SLA, Snøhetta, Vandkunsten & Holscher Nordberg samt Werk.

Dén mulighed valgte juryen dog ikke at benytte sig af, og det var et enigt dommerpanel, der pegede på Team Cobe. Især holdets støjløsning imponerede juryen.

Jernbanebyen kommer til at ligge ud til både jernbane, den tungt trafikerede Vasbygade, kraftvarmeværket H. C. Ørstedværket og metroens klargøringsanlæg. Alle ting der støjer.

Tidligere har der været snak om at lave en delvis overdækning af Vasbygade for at mindske graden af trafikstøj og skabe bedre sammenhæng mellem Jernbanebyen og Sydhavnens kanalbyer. Men løsningen viste sig at blive mindst 100 millioner kroner dyrere end først estimeret og er nu skrinlagt.

I stedet rummer Cobes forslag en ”perlekæde” af støjtiltag.

Kommer man fra Vasbygade, vil man i randområdet møde forskellige typer af strukturer, der alle skal dæmpe lyden inde i området: Boligbebyggelser med støjbeskyttede svalegange, transparente skærme og tredimensionelle haver med et grønt espalier, der danner en slags grøn naturbarriere.

Udover at spille en vigtig rolle i forhold til at håndtere støj, skaber de også en grønt og varieret kant udadtil.

Bad om grønne pladser

Inden arkitektkonkurrencen blev skudt i gang, henvendte områdets ejere sig til offentligheden med en åben idéfase.

I alt 70 idéer blev afleveret i løbet af efteråret 2020. Hvis du er nysgerrig, er de samlet i et idékatalog her.

En af de idéer, der nåede med i Cobes vinderprojekt, er etableringen af en legeplads med tog som gennemgående tema. Derudover nævnte flere et stort ønske om bynatur og rekreative områder.

Ét af omdrejningspunkterne for bydelens liv bliver da også to større, grønne områder, der skal rumme en offentlig park og et idrætsområde med tre fodboldbaner.

Den grønne struktur bindes sammen af 'vævet' — de forbindelser for cyklister og fodgængere, der skal erstatte traditionelle gader i hele området, skabe sammenhæng over metroens anlæg og binde nord og syd sammen.

"Byens grønne væv løber som spor igennem hele kvarteret, hvor byrummet er indrettet efter de bløde trafikanters præmisser i form af lege- og opholdsgader," skriver Cobe i planen.

Nu, hvor vinderen af arkitektkonkurrencen er fundet, går udviklingen af Jernbanebyen ind i en ny fase, hvor den endelige helhedsplan skal udvikles i dialog med Københavns Kommune, lokaludvalg, naboer og andre interessenter. 

'Team Cobe' består udover Cobe også af Arcgency, Urban Creators, 103 Rådgivende Ingeniørselskab, Metropolitan Metaculture, Mark Vacher, Sandra Lori Petersen og EKJ Rådgivende Ingeniører.

Gå på opdagelse i deres oplæg her.

Magasinet KBH følger udviklingen i Jernbanebyen tæt.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling