pixel

Soppebassin og forurenings­spisende fliser i Svømmehals­kvarteret

Langelands Plads er vendt tilbage som Danmarks første skybrudsplads.

langelands plads skybrudsplads

Langelands Plads har været lukket et par år, mens den er blevet gravet ud til kommunal parkeringskælder. Måske ikke det mest navnkundige spot i byen, men alle ungerne i Svømmehalskvarteret kender det for et af Frederiksbergs få soppebassiner, som de altså to somre i træk har måttet undvære at dyppe tæerne i.

Nu er arbejdet endelig færdigt og soppebassinet tilbage i en helt ny inkarnation: Et rundt vandspejl på hele 300 kvadratmeter og udstyret med trykknap, som får vandstråler til at springe fra fontænerne.

Soppebassinet spiller hovedrollen på den nye åbne bydelsplads, udformet af tegnestuen Rum til erstatning for den tidligere lidt selvudslettende legeplads lige midt i den frederiksbergske firkant afgrænset af Falkoner Allé, Godthåbsvej, Fasanvej og Nyelandsvej.

Hækken er væk, men de største gamle træer er bevarede og nye plantet. Rundt om bassinet kan man slå sig ned på en lille siddetribune og grønne øer med bænke. Eller indtage boldburet og legelandskabet med rørrutsjebane og sandkasse.

Parkeringsanlæggets trappetårne er beklædt med mørkebrune trælameller, som med tiden vil vokse til med klatreplanter. Om dagen trækker tårnene dagslyset ned til de tre underjordiske etager med plads til 207 biler og seks motorcykler. Om aftenen lyser de op som trælanterner på pladsen.

Danmarks første skybrudsplads

Udover at aflaste gadeparkeringen under jorden og være opholdssted for lokalbefolkningen over jorden, er den nye Langelands Plads også med til at klimasikre kvarteret bedre mod oversvømmelser.

"Danmarks første skybrudsplads" bliver den kaldt, fordi der mellem parkerede biler og soppende børn ligger et forsinkelsesbassin under pladsen, hvor regnvandet opbevares og renses, inden det løber til kloakken.

Fliserne på Langelands Plads er gennemtrængelige, så vandet kan sive ned igennem dem til regnvandsbassinet.

Og som en ekstra bonus tager de særlige No-NOx fliser også kampen op med luftforureningen ved at kunne binde op mod 10 procent af de skadelige kvælstofoxider (NOx) i luften til stenen.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling