pixel

Sådan vil ny udvidelse af Københavns Lufthavns station se ud

Lufthavnens station får fordoblet kapaciteten med to nye, udendørs spor. Se designet her.

Lufthavn, station, fremtid

Når man som førstegangs-besøgende lander i Københavns Lufthavn, henter sin kuffert og sluses mod den kollektive transport mod byen, mødes man af et noget sært syn: En metro over jorden og et regionaltog under jorden.

Denne logik-ombytning bliver lidt mindre i fremtiden, når en ny perron til regionaltog over jorden står klar som supplement til de eksisterende to spor under den.

Kapaciteten på stationen har længe været presset. Derfor blev der i år afsat hele 600 millioner kroner i regeringens 'Infrastrukturplan 2035' til to nye perroner langs Øresundsmotorvej.

Med udvidelsen rustes lufthavnsstationen ikke blot bedre til fremtidens trafik mellem København og Malmö, men vil også give hele det europæiske jernbanenet et løft.

Transporttrængslen — især fra godstransporten — mellem Skandinavien og resten af Europa forventes nemlig at stige, når Femern-forbindelsen mellem Tyskland og Danmark efter planen står klar i 2029.

Nu har det statslige selskab Sund & Bælt — der stod bag opførelsen af Øresundsforbindelsen og snart Femernforbindelsen — fået udarbejdet visualiseringer af den udvidede, udendørs station til passagertog.

Og med dem afsløres mere af designet af den nye afdeling af stationen. 

Under åben himmel

De to nye perroner opføres langs det nuværende godsjernbanespor nord for den eksisterende undergrundsstation, der som resten af lufthavnen er tegnet af Vilhelm Lauritzen Arkitekter.

Via en kort tur opad de nye trapper — eller med elevator — vil passagerer fra Sverige kunne bevæge sig op til en nybygget gangforbindelse der forbinder de to udendørs-perroner med lufthavnens Terminal 3.   

Med et par ekstra sving vil de også kunne skifte til metrolinjen, der som en svævende platform over de nye perroner har sin endestation ved Terminal 3.

Den nye gangforbindelse vil løbe parallelt med det korte indgangsparti der i dag forbinder metroen med T3. Netop der hvor indgangspartiet i dag åbner sig ind i terminalen vil den nye gangforbindelse til de nye perroner blive koblet på.

Når man fremover går fra arrivals og op i spidsen af T3, vil man derfor kunne vælge at gå til venstre til metroen eller til højre til regionaltoget.     

Bortset fra metrobroen og de nye gangbroer over sporene, der skal forbinde de to nye perroner, er der ikke meget læ mod vind og vejr at spore på de nye tegninger — noget som man ellers for eksempel kender det fra Flintholm Stations store, svævende glastag.

Hvorvidt de få læskure kan klare presset, eller om flere turisters førstehåndsindtryk af København bliver en våd og vindblæst ét, må tiden vise. 

Togene syd om byen

Passagerer mod Malmö er omvendt sikret en tør og lun ventetid i de velkendte rammer på den "gamle" perron.

Med åbningen af den nye station bliver retningen på alle fire spor nemlig tilpasset, så de to nordligste spor under åben himmel fremover betjener tog ind mod København, mens stationen tættest på lufthavnen sender tog videre mod Sverige.

Udvidelsen er samtidig del af en plan om en sydlig jernbanekorridor uden om København, der skal lette presset på Hovedbanegården ved at lede togtrafikken via Ny Ellebjerg mod Sverige.

I Infrastrukturplanen er der samtidig afsat penge til nye vendespor vest for lufthavnen, som fremover skal forhindre forsinkede svenske tog i at påvirke resten af Øresundstrafikken.

Efter planen vil de to nye perroner stå klar i 2025.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling