pixel

Kom 15 meter over trætoppene på Kalvebod Fælled

Der er sagt 'ja' et 15 meter højt udkigstårn på Kalvebod Fælled. Nye faciliteter skal give nyt syn på naturområde tre gange større end Dyrehaven.

I en nær fremtid vil man let kunne bevæge sig igennem et ellers svært tilgængeligt naturområde og se Kalvebod Fælleds flade marskland og grønne trætoppe fra fugleperspektiv.

Københavns Kommunes politikere har nemlig netop givet grønt lys for, at en ny boardwalk med udsigtstårn, et 'læringsmiljø' og en ny indgangsport til naturparken kan anlægges ved Kalvebod Fælled.

De nye faciliteter er en del af en større indsats, der skal gøre det store naturområde på Vestamager mere tilgængeligt og velbesøgt af byens beboere.

Kender man ikke området endnu, har man en hel del areal til gode. 'Amager Naturpark' omfatter nemlig både Amager Fælled, Kalvebod Fælled, Kongelunden og Dragør Sydstrand.

Faktisk udgør den over en tredjedel af Amager og er med sine 35 kvadratkilometer hovedstadens største sammenhængende landskab.

Og mens de lokale bruger naturen her flittigt, er området stadig ikke en del af mange andre københavneres bevidsthed.

Derfor har Naturpark Amager — der er et samarbejde mellem Tårnby, Københavns Kommune, Dragør Kommune, By og Havn og Naturstyrelsen — sat en række tiltag i gang,  så området kan give naturoplevelser til flere, uden at naturen lider overlast.

Det nye udkigstårn og boardwalken gennem landskabet er nogle af dem.

Formidling og hensyn i ét

De nye faciliteter ved Kalvebod Fælled slår to fluer med et smæk: På den ene side skal de skåne naturen mod slid ved at regulere de besøgendes adfærd, og på den anden side skal de formidle områdets natur og give lettere adgang til den.

Boardwalken bliver en enkel kontruktion i træ på 180 meter, der med et snoet forløb skal lede folk igennem et ellers svært fremkommeligt område.

Den er med til at skåne vegetationen, fordi al færdsel vil foregå på det hævede plateau, samtidigt med at den giver de besøgende lov til at komme helt tæt på det grønne.

Undervejs vil der være udgang til forskellige læringsmiljøer/opholdssteder, hvor der også er plads til, at hele skoleklasser kan lære lidt om Amagers planter. 

Op i tårnets top

Boardwalken kommer også til at fungere som platform og adgangsvej til det nye udsigtstårn, der ligger ud mod Kalvebod Fælled.

Med sine 15 meter vil det løfte besøgende op over trækronerne og give et overblik over områdets størrelse og karakter.

Tårnet skal også bruges til formidling og fungere som pejlemærke ved indgangen til naturparken, der ligger for enden af Asger Jorns Allé i Ørestad Syd — 500 meter fra Vestamager metrostation.

Efter en høringsrunde blandt interessenter, konkluderer man hos Københavns Kommune, at anlægget vil have stor formidlingsmæssig værdi, og at det ikke vil have nogen negativ påvirkning af plante- og dyreliv i området.

Derfor har Teknik-og Miljøudvalget valgt at dispensere for Naturbeskyttelsesloven, der ellers angiver, at der ikke må foretages ændringer i store, sammenhængende naturområder som dette. 

Og dermed kan anlægget bygges.

Flere ud i naturen

Også de lokale afdelinger af Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening og Friluftsrådet bakker op om projektet og håbet er, at mange nye målgrupper får øjnene op for områdets natur- og friluftoplevelser.

Målet er, at besøgstallet i Amager Naturpark vil stige til det dobbelte over de næste 10 år.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

læservision
Nordhavn
Kan et fiskemarked være med til at give Nordhavn lidt tiltrængt identitet og en stærkere kobling til det vand, der omgiver byens nye boligområde?

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling