pixel

Fra tomme bilgader til grønne genveje på Islands Brygge

Forbind Amager Fælled med havnen med trygge, grønne gader gennem Islands Brygge — Sådan lyder visionen, og projektet kan være på vej fremad.

Kigkurren Islands Brygge

Det er skønt at sidde i Havneparken og mærke solen varme ansigtet, mens vandet ’slubrer’ mod bolværket.

Og det er mindst lige så skønt at fare en lille smule vild i krattene på Amager Fælled, med fuglenes kvidren i ørerne og de visne blades knasen under fødderne.

Men hvis du vil fra det ene sted til andet, ja, så er det knap så skønt.

Alle Islands Brygges herligheder til trods, vil de færreste nok være uenige i, at bydelens gennemgående veje sjældent byder på de helt store oplevelser. De er typisk brede, lange og lige — anlagt i starten af 1900-tallet, hvor rationelle forbindelser havde langt højere prioritet end rare byrum, og hvor områdets industri skulle have praktiske adgangsveje.   

I dag har parkerede biler lagt beslag på en stor del af vejarealet.

Det kunne en række lokale kræfter på ‘Bryggen’ imidlertid godt tænke sig at ændre på. Derfor har de i samarbejde med arkitektfirmaet Gehl udarbejdet en vision for en ny ‘grøn genvej’ på tværs af Islands Brygge.

Trygt og grønt 'Y'

Mere præcist drejer det sig om gaderne Kigkurren, Sturlasgade og Snorresgade, der tilsammen danner et lidt ubehjælpsomt skrevet ‘Y’ mellem Artillerivej og havnefronten.

Den overordnede idé er at omdanne de i dag bilfokuserede gader til grønne gaderum, hvor bløde trafikanter trygt og sikkert kan bevæge sig mellem Fælleden og Havneparken.

Regnvandshåndtering og biodiversitet samt plads til leg og læring er blandt nøgleordene for visionen.

Konkret lægges der op til at indskrænke bilernes albuerum markant og bruge den vundne plads til blandt andet grønne bede og cykelstier.

'Skybrudsgade'

På Kigkurren, der er en aflang plads, som udgør bunden af Y’et, foreslås det at anlægge en grøn lommepark med enkelte parkeringspladser.

I dag er pladsen helt domineret af tæt parkering — både i pladsens kanter og midt på den. Så trods den maleriske brostensbelægning er pladsen reelt blot et gennemgangsrum til bilopbevaring.

Langs pladsens sider fører to veje med biltrafik i begge retninger fra Artillerivej ned ad Sturlasgade til Havnefronten: Sturlasgade og Snorresgade.

Sturlasgade tænkes omdannet til en 'skybrudsgade' ved at blandt andet at nedlægge de tværgående parkeringspladser, som i dag optager fire meter af gadens samlede bredde på knap 20 meter. Sturlasgade har også parkering i den anden side af vejen.

Det skal blandt andet give plads til et 5½ meter bredt bælte med grønt.

Biler ud — cykler og grønt ind

I det andet 'ben' af det Y, der leder fra Kigkurren ned til vandet — altså Snorresgade —  forestiller man sig, at en dobbeltrettet cykelsti kan lede cyklister sikkert videre ned til Havneparken.

Her lægges der op til, at man både nedlægger de tværgående parkeringspladser og indfører ensretning for biler, så der bliver plads til både cykelsti og en op til syv meter bred stribe af plantebede og grønne lommer i hele gadens længde. 

Bilernes andel af gadens bredde vil med tiltagene falde fra 13 meter til 6 meter.  

I begge gader vil man øge sikkerheden for de bløde trafikanter med knækkede vejforløb, der tvinger bilerne ned i fart — og små finurlige tiltag som smutveje gennem plantebedene og insekthoteller skal skabe muligheder for leg og læring til områdets børn.

Er der penge til det?

Indtil videre er der kun tale om en vision for området, og der er brug for politisk interesse og handling, hvis den en dag skal realiseres.

Til de kommende forhandlinger på Københavns Rådhus om byens budget for 2025 er der dog allerede bestilt et såkaldt 'budgetnotat' om en foranalyse for en helhedsplan for området — med udgangspunkt i visionen fra Gehl.

En foranalyse er et afgørende punkt for, at et større projekt som dette kan komme videre mod realisering. Den skitserer nemlig blandt andet, hvad et projekt vil betyde for et områdes trafik — og hvad det vil koste at gennemføre.

Og penge til at lave foranalysen vil nu være et af mange punkter på listen over ting, som politikerne skal prioritere ved forhandlingerne om næste års budget, som løber af stablen efter sommerferien.

Hvis foranalysen ender med at blive finansieret, kan den formodentlig være færdig midt i 2026 og vil derefter blive fremlagt for politikerne, der vil skulle tage stilling til, om også projektets videre færd skal finansieres.

Da visionen altså indeholder nedlæggelse af en hel del P-pladser, kan den — på trods af at den udspringer lokalt — løbe ind i politiske udfordringer, da et flertal op til efterårets budgetforhandlinger allerede har aftalt at arbejde sammen via en principaftale.

Og i dén gruppe af forligspartier finder man De Konservative, der har betinget sig, at nedlagte P-pladser skal erstattes 1:1 af nye P-pladser andre steder.            

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling