pixel

Giv Amager Fælled en krammer og Ørestad en opstrammer

Det omdiskuterede Amager Fælled Kvarter behøver ikke nødvendigvis at ligge på uerstattelige Amager Fælled. Med alternativet Kalvebodstriben kan den uberørte natur bevares og metroen stadig finansieres.

kalvebodstriben ørestad

Op gennem 00’erne er nye byområder skudt op omkring Amager Fælled. Som New Yorks Central Park er fælleden nu smukt omkranset af by til alle sider og værdsættes af de mange nye beboere. Men hvor Central Parks natur er nøje anlagt, er Amager Fælled unik i kraft af de naturområder, der i flere tusinde år har stået uberørte hen.

Disse områder skal nu bebygges, hvis den nu over tyve år gamle masterplan skal følges. København mangler boliger, og den oparbejdede gæld fra metroen skal forståeligt nok betales. Med loven om Ørestad gav Folketinget for 24 år siden mulighed for at bygge netop her.

Men er der andre måder at bygge på, som også forsyner de nye københavnere med lige så attraktive boliger, der kan finansiere metroen, mens at de uerstattelige naturområder skånes?

Styrk det der fungerer

Ørestad er gennem tiden blevet kritiseret for manglende byliv. Ørestad City blev anlagt på bar mark, eller rettere sagt bar fælled, uden større relation til omgivelserne. Det tager tid at bygge en by, sagde man dengang.
Frem for at starte forfra på Amager Fælled er det oplagt at bygge videre på det, der nu fungerer. Styrk Ørestad Syd og Ørestad City med 7.000 nye indbyggere, frem for at starte fra nul
 
Det er korrekt, men man har dog også taget ved lære af nogle af fejltagelserne. Den monumentale skala fra den oprindelige masterplan er f.eks. nu ændret i store dele af Ørestad Syd. Frem for at starte forfra på Amager Fælled er det oplagt at bygge videre på det, der nu fungerer. Styrk Ørestad Syd og Ørestad City med 7.000 nye indbyggere, frem for at starte fra nul.

I en stribe langs bykvarterenes vestlige kant kan der bygges på 18 ha på Kalvebod Fælled, med samme tæthed og med samme kvaliteter som Amager Fælled. Nej, faktisk er det endnu bedre:

De nye indbyggere kan sende deres børn i lokale børneinstitutioner og skoler fra dag ét. De kan købe ind, ikke bare i Field's, men også gå eller cykle til de nye butikker i stueetagerne, der heldigvis bliver gjort plads til nu. Der er metro i nærheden og hvis de har bil, kan de parkere i de allerede etablerede parkeringshuse, som dermed kan udnyttes bedre. Måske kan man endda spare anlæggelsen af et par stykker og give plads til endnu flere boliger. De kan tage på cafe, bruge de lokale sportsfaciliteter og tilslutte sig det spirende foreningsliv.

Alt sammen ingredienser, der er med til at skabe en rigtig by og som sælger langt bedre end byggeri på bar mark.

Giv fælleden en krammer

Er vi ikke lige vidt, hvis der i stedet bygges på et lige så stor område af Kalvebod Fælled som på Amager Fælled? Langt fra!

Det vil være oplagt en gang for alle at give Amager Fælled den krammer, som den fortjener. Området bør friholdes fra fremtidige byggerier og indrammes, så også fremtidige generationer har glæde af den

Den omtalte del af Kalvebod Fælled var indtil 1950’erne havbund, der blev kunstigt inddæmmet. Naturen er nyanlagt. Det udpegede områder af Amager Fælled er derimod oprindelig strandeng. Den er over 5.000 år gammel og har udviklet et uerstatteligt plante- og dyreliv.

I en igangværende ambitiøs arkitektkonkurrence bliver det snart afgjort, hvorledes et bæredygtigt bykvarter kan integreres i fælledens natur. Kræfterne er dog langt fra spildte. De gode principper kan overføres til Kalvebod Fælled, hvor vinderteamet kan få opgaven med at udvikle en bydel, der er endnu mere bæredygtig med menneskabt natur på den ene side og en by, der bliver strammet op, på den anden side.

Den nordlige del af striben tilpasses det nuværende golfområde, hvor store dele mod øst ikke er benyttet. Her får de nye indbyggere blandt andet Field's, Ørestad Skole og Ørestad Bibliotek i gåafstand. I den sydlige del er der større fleksibilitet og byområdet kan have den bredde, der skal til, for at passe til det bagvedliggende område. Her får indbyggerne blandt andet den nye Kalvebod Fælled Skole, Royal Arena og en svømmehal i gåafstand.

På samme vis vil det være oplagt én gang for alle at give Amager Fælled den krammer, som den fortjener. Området bør friholdes fra fremtidige byggerier og indrammes, så også fremtidige generationer har glæde af den.

Historiske fejltrin er afværget før

I 1958 blev de første streger til Søringen tegnet: En sekssporet motorvej i første sals højde langs Københavns søer. Planen blev vedtaget i Københavns Borgerrepræsentation og efterfølgende i Folketinget. 15 år senere var politikerne heldigvis blevet klogere. De uoprettelige skader for bylivet og miljøet vejede nu højere end fremkommelighed, og planen blev skrinlagt.

I dag sidder der en helt ny generation af politikere i Folketinget. De fleste har ikke har været med til at beslutte Ørestadsloven og har en helt anden viden om naturbeskyttelse end tidligere

Loven om Ørestad blev vedtaget i Folketinget for et kvart århundrede siden. I dag sidder der en helt ny generation af politikere i Folketinget. De fleste har ikke har været med til at beslutte Ørestadsloven og har en helt anden viden om naturbeskyttelse end tidligere. Ørestadsloven er ændret flere gange gennem tiden – blandt andet i 1995, hvor Grønjordssøen blev fritaget fra byggeri.

På samme måde kan Folketinget vedtage at friholde den resterende del af den oprindelige strandeng og i stedet tillade byggeri på en bynær stribe af Kalvebod Fælleds nyanlagte landskab.

Fakta om Kalvebod-striben

  • Kalvebodstriben kan bygges på et kunstigt inddæmmet område, der kun er 65 år gammelt.
  • Kalvebodstriben er 19 ha præcis som det planlagte Amager Fælled Kvarter
  • Kalvebodstriben  kan bebygges med samme tæthed og boligtyper som Amager Fælled Kvarter.
  • Kalvebod Fælled er ejet af Staten.
  • Kalvebodstriben kan realiseres med en ændring af Ørestadsloven.
  • Folketinget har tidligere vedtaget ændringer af Ørestadsloven, bl.a. i 1995 og 2004.
  • Vinderteamet fra den igangværende arkitektkonkurrence om Amager Fælled Kvarter kan tilpasse principperne fra konkurrencen til Kalvebodstriben.
  • Hovedparten af Kalvebodstriben er placeret foran Kalvebod Kvarteret Vest, som endnu ikke er solgt. Ved Arenakvarteret og Ørestad City kan Kalvebodstriben bygges lavere og mindre tæt, så udsigts-generne for de eksisterende byggerier minimeres.

Tak fordi du læste artiklen til ende — vi håber, du kunne lide den.

 

På Magasinet KBH følger vi tæt udviklingen af København. Intentionen er at give dig brugbare informationer, og gennem debat at bidrage til at skabe et bedre København.

Men der er mange omkostninger forbundet med at lave et digitalt magasin, og derfor har kun medlemmer i dag adgang til langt størstedelen vores indhold.

Den artikel du lige har læst, var der gratis adgang til, men langt de fleste skal man være medlem for at læse.

Den gode nyhed er, at medlemskaber starter ved blot 29 kroner om måneden.

Bliv medlem

PS. Som medlem slipper du også for at se flere af de her opfordringer til medlemskab, og alle reklamer forsvinder, hvis du vælger et plus-medlemskab.

Mest læste

relaterede
artikler

seneste
opinion

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling