pixel

Byretten afviser Amager Fælleds Venner — næste skridt Landsretten

Byretten vil ikke afgøre, om Fælledby P/S handlede ulovligt, da man forrige sommer genoptog arbejdet med bydelen på Amager Fælled. Borgergruppe går nu til Landsretten.

fælledby, ørestad, henning larsen

Endnu et kapitel i historien om den offentlige modstand mod Amager Fælled-projektet er skrevet.

For var det juridisk rigtigt eller forkert at sætte gang i byggeriet på Amager Fælled efter et midlertidigt byggeforbud trådte i kraft i sommeren 2021?

Det har Københavns Byret netop afvist at prøve rent juridisk, men det er en vurdering, der ikke mødes med forståelse hos en vedholden protestgruppe.

Sagen er nu primært af principiel karakter men vidner om en ganske særlig kampvilje hos den gruppe, som ikke ønsker, at der bygges på Amager Fælled. 

Byggeri i stå — og i gang igen

Forrige sommer lykkedes det borgergruppen Amager Fælleds Venner — som længe har protesteret mod byggeriet på Amager Fælled — kortvarigt at sætte hele byggeriet på Amager Fælled i bero. 

Det skete efter Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet gav dem medhold i bekymringen for byggeriets indvirkning på den lokale natur, som blandt andet er habitat for padder og salamandere.

Den 7. juli sidste år meddelte de to instanser derfor en såkaldt 'opsættende virkning' over klagen indgivet af både Amager Fælleds Venner og Dansk Naturfredningsforening.

Det betød i første omgang, at selskabet Fælledby P/S — et udviklingsselskab ejet af By & Havn og PensionDanmark — ikke kunne få tilladelser til at bygge på Fælleden, mens sagen stod på.

Hos Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune havde man dog i mellemtiden indhentet en ekstern juridisk vurdering, der så anderledes på tingene end klagenævnene. Derfor kunne de eksisterende tilladelser til at gøre grunden byggeklar godt gennemføres, mente forvaltningen.

Fra den 19. juli 2021 fortsatte Fælledby P/S derfor modningsarbejdet på grunden, og dét udløste et sagsanlæg fra Amager Fælleds Venner, der mente, at den opsættende virkning gjaldt alt arbejde på pladsen — og at arbejdet derfor nu var ulovligt.

Den 20. august nedlagde Byrettens foged så et forbud, der stoppede for alt arbejde, og herefter lå det stille, indtil de uafhængige klagenævn kom med deres endelige afgørelse i selve byggesagen den 14. december.

Og her fik Fælledby P/S medhold. Alle klagerne blev afvist og byggeforbuddet ophævet.

Dét bringer os til udfaldet i byretten for få dage siden.

Da Fælledby fik lov til at fortsætte arbejdet af klagenævnene, er det ikke Byrettens vurdering, at Amager Fælleds Venner har "en retslig interesse i at få prøvet sine påstande om ulovlighed ved retten".

Det var en vurdering, der blev glædeligt modtaget af administrerende direktør i Fælledby P/S, Erling Thygesen i mandags:

»Vi er glade for, at retten har sat punktum i denne sag nu. Det er længe siden, at disse klager blev afvist i klagenævnene, og dengang, som nu, har der ikke været en finger at sætte på Fælledbys håndtering af alle de miljøtekniske retningslinjer og krav fra biologer og myndigheder«, sagde Thygesen i en meddelelse i forbindelse med afgørelsen.

Protestgruppe: Fælledby brød loven

Dén udlægning af sagen køber de ikke hos Amager Fælleds Venner. 

Gruppen oplyser, at byrettens forbud fra august 2021 blot var en "foreløbig afgørelse" fra fogeden, indtil klagerne var færdigbehandlet i de to nævn. Forbuddet skulle senere afprøves i en egentlig retssag ved Byretten, skriver gruppen og henviser til retsplejelovens regler.

Men det vil byretten altså ikke gøre. 

Og derfor mener Amager Fælleds Venner, at byretten slet ikke forholder sig til, hvorvidt Fælledby P/S handlede ulovligt, da de fortsatte arbejdet på Fælleden — men nu alene afvist sagen, da de vurderer, at Amager Fælleds Venner ikke længere har retlig interesse i at føre den, da det midlertidige forbud som bekendt er ophørt igen.

Endnu en dom på vej til jul

Amager Fælleds Venner går nu videre til landsretten med sagen med håbet om at slå fast, at afgørelsen om opsættende virkning burde være efterkommet af Fælledby.

Sagen kan dog ikke få betydning for selve byggearbejdet på Fælleden. For Amager Fælleds Venner handler det nu om, at man principielt vil have slået fast, at Fælledby handlede ulovligt, da man fortsatte arbejdet trods den 'opsættende virkning' af klagesagen.

Affæren omkring byggeforbuddet er ikke det eneste juridiske slagsmål, der for tiden kører om byggegrunden på fælleden. Sideløbende har Amager Fælleds Venner nemlig også stævnet klagenævnene ved byretten, som den 12. december vil afsige kendelse i dén sag.

Afgørelserne kan om ikke andet tjene som muligt skyts, hvis Amager Fælleds Venner fremover vil forsøge at kæmpe videre mod Fælledby — eller et fremtidigt byggeprojekt på et andet grønt område.  

Det er tegnestuen Henning Larsen, der står bag Fælledby, som efter planen skal opføres som tre små bydele efter landsbystruktur-forbillede i bæredygtige byggematerialer forbundet med et stisystem over fælleden.

Oprindeligt var bydelen planlagt til at løbe langs metrostrækningen ud for metrostationen Sundby.

Dette område rummede dog 'oprindelig natur', og byggeriet blev også her mødt af massive protester og siden droppet, før den nuværende placering længere væk fra metrolinjen blev valgt.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

Ovenpå de mange protester mod Fælledby stiller Enhedslisten i København nu spørgsmålstegn ved, om byggeriet overhovedet er lovligt. Kommunen ser ingen problemer.

relaterede
visioner

læservision
København
Nyuddannet arkitekt vil skabe et "pensionat for træerne" på Langelinie og langs resten af havnen. Genbrug af ældre træer er nemlig billigere og kan bevare byens større træer.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling